Университет Структуралар Департаменттер Окуу-маалымат департаменти

Окуу-информациялык департаменти

ОшМУнун окуу-информациялык департаменти университеттин негизги структуралык бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат. Департамент жогорку билим берүү программалары боюнча окуу процессин уюштуруу жана аны өнүктүрүү шарттарын камсыздап берүү максатында түзүлгөн. Департамент окутуунун бардык формалары боюнча окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окуу жана окуу-методикалык жумуштарынын нормативдик документтерин иштеп чыгуу, окуу процессин баалоо, статистикалык анализ жана отчет, ж.б. маселелерин аткарат.

ОшМУнун окуу-информациялык департаменти баардык билим берүү программалары боюнча окуу пландарын жана жумушчу окуу пландарын даярдоо жана бекитүү, окуу процессинин графигин бекитүү боюнча жумушту алып барат. Департамент жогорку окуу жайды лицензиялоо, аттестациялоо жана аккредитациялоо боюнча документтерди даярдайт, университетти жана адистиктерди рейтингдик баалоо боюнча документтерди даярдайт, профессордук-окутуучулук курамдын окуу жүктөмүнүн пландаштырылышын жана аткарылышын көзөмөлдөйт.

Департаменттин негизги милдеттери:

  • Окутуунун бардык формалары боюнча окуу процессин пландаштыруу, уюштуруу жана контролдоо;
  • Студенттердин практикадан өтүүсүн уюштуруу жана контролдоо;
  • Университетте окуу процесси боюнча отчеттулуктун бардык түрлөрүн камсыздоо;
  • Факултеттерде окутууда инновациялык технологияларды, окутуунун активдүү жана интерактивдүү методдорун киргизүү жана өркүндөтүү, координациялоо
  • Университетти лицензиялоо жана аккредитациялоодо материалдар менен камсыз кылуу.

Департаменттин негизги максаты – университетте окуу процессин өнүктүрүү, модернизациялоо жана оптимизациялоо, университеттин билим берүү программаларында структуралык бөлүмдүрүнүн ишмердүүлүгүн жетектөө жана көзөмөлдөө.

Окуу-информациялык департаментинин кызматкерлери:

Атыжонү

Кызматы

Электрондукпочтасы

Иш телефону

1

Ибрагим Атабаев

Директор

 

(03222)7-09-55

2

Алимова Гульбар Байышовна

Главный специалист

gualimova@oshsu.kg

+996772264975

3

Минбаев Советбек Аблазович

Ведущий специалист

sminbaev@oshsu.kg

(03222) 7-22-50

4

Сатыбалдыева Кумуш Асакеевна

Ведущий специалист

kumush@oshsu.kg

(03222) 7-22-50

5

Турганбаева Мээрим Нурмаматовна

Специалист

mturganbaeva@oshsu.kg

+996773006004

6

Оморбаева Аксана Турдалыевна

Инженер-программист

a.turdalyevna@oshsu.kg

+996772411084

7

Суркеева Элнура Калдаровна

Методист

surkeeva@oshsu.kg

+996772844005

8

Акрамжанова Мадина Акрамжановна

Инженер-программист

akramjanovamadi@mail.ru

+996778645589

9

Мамаев Эльдияр Нурбекович

Инженер-программист

eldimamaev@gmail.com

+996700898136

10

Мамат уулу Кутманбек

Инженер-программист

bs.kutmanbek@gmail.com

+996774011555

11

Ыдырыс уулу Акылбек

Инженер-программист

aydyrysuulu@oshsu.kg

+996755864007

 

12

Жумабай уулу Нургазы

Инженер-программист

Njumabaiuulu@oshsu.kg

+99655700793