Дене тарбия факультети

Университет Структуралар Факультеттер Дене тарбия факультети

Дене тарбия факультети

Адрес Ош шаары Масалиев көчөсү 91
Телефон 0777 65 75 15 0556 10 10 40
Факс
Веб-сайт http://www.dt.oshsu.kg
E-mail

Дене тарбия бөлүмү ОшМУнун педагогика факультетинин базасында 1999- жылы 29-июнунда  КРнын билим берүү, илим жана маданият министрлигинин  №5-7 чечиминин негизинде дене тарбия мугалими жана спорттун машыктыруучусу адистиги боюнча жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо максатында ачылган.

2001 – жылдын 7 –сентябрында ОшМУнун ректорунун №181 буйругунун негизинде дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасы түзүлгөн.

Бул кафедра  ОшМУнун Окумуштуулар кенешинин (2021-жылдын 23-апрелиндеги №7- протокол) чечиминин негизинде дене тарбиянын физиологиясы, теориясы жана методикасы кафедрасы жана спорттук жана улуттук оюндар кафедрасы болуп экиге бөлүнгөн.

Ош мамлекеттик университетинин ректорунун 2022-жылдын 30-июнунда №2584-ФХД/22 буйругу менен өз алдынча  «Дене тарбия» факультети болуп түзүлүп, адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.

ФАКУЛЬТЕТТИН МИССИЯСЫ:

  • Орто мектептерде, лицей, спорт мектептерине, колледж жана жогорку окуу жайларына ар тараптан өнүккөн, жогорку маалыматтууу дене тарбия мугалимдерин даярдоо;
  • Окутуу жараянында жаны технологияларды колдонуу аркылуу студенттердин кесиптик чеберчилигин калыптандыруу, өлкөбүздү заманбап дене тарбия адистери жана машыктыруучулары менен камсыз кылуу;

   Факультеттеги даярдалуучу багыт:                       

Коду

Багыты

Квалификациясы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

 

 

1

 

532000

 

Дене тарбия

жана спорт:

Бакалавриат

 

Күндүзгү

4

Дистанттык

5

Магистр

Күндүзгү

2

Кафедралар:

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Дене тарбиянын физиологиясы, теориясы жана методикасы

Камилов Р.

0553602290

Respect.rysbek@mail.ru

Спорттук жана улуттук оюндар

Сабиров С.

0778030387

SSabirov87@mail.ru

№1 факультеттер аралык дене тарбия

Карабаев Р.

0553079495

Karabaev.rashid@bk.ru

№2 факультеттер аралык дене тарбия

Кулуев Б.

0557777711

Kuluevbakyt35@gmail.com

Факультеттин жетекчилиги:

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Райимбердиев Ырысмамат Абдуманапович

0777657515

raiimberdiev@oshsu.kg

yrysmamat_84@mail.ru

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Мурзакаримова

Гулнара

Полотовна

0778022644

murzakarimovagulnara@gmail.com

Декандын илимий иштери жана эл аралык байланыштар   боюнча орун басары

Жолдошов

Аскат

Жолборсович

0778565457

 

Декандын тарбия иштери, келишимдик төлөмдөр жана практика боюнча орун басары

Нышанов

Жоомарт

Айнидинович

0553848282

nyshanovj@gmail.com     

 

 

 

 

Фото галерея