Üniversite Yapı Departmanlar Eğitim ve bilgi departmanı

Eğitim ve bilgi departmanı

Arapov Ruslanbek Nurmamatovich

Doğum yeri ve tarihi: Oş ilçesi , 05.11.1980.  Fizik ve Matematik Bilimleri Adayı (2009, Moskova, 2010, Bişkek.) Doçent (2015, Bişkek)

Uyruğu: Kırgız:

Eğitim: daha yüksek (Oş TU, 2002)

 Fizik ve matematik bilimleri adayı (2009 Moskova, 2010 Bişkek) doçent (2015, Bişkek)

Окумуштуулук наамы: “Информатика, эсептөө техникасы жана башкаруу” адистиги боюнча ДОЦЕНТ (2015-ж., Бишкек ш.)

İş deneyimi::

2000-2002 -жж. – Ош областтык «Билим» коомунда «Компьютердик сабаттуулук» курсу боюнча лектор.

2002-2003 -жж. – Ош мамлекеттик университетинин информатика кафедрасында окутуучу.

2003-200 8-жж. – Россия илимдер академиясынын Сибир бөлүмүнүн А.П. Ершов атындагы Информатиканын системалары институтунун күндүзгү бөлүмүндө аспирант жана кенже илимий кызматкер, Россия, Новосибирск ш.

2009-2011-жж. – Ош МУнун математика жана информациялык технологиялар факультетинин компьютердик борборунун директору, Ош МУнун информатика кафедрасынын улук окутуучусу, Ош МУнун Жаш Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы, Кыргыз-Өзбек университетинин “Кибернетика жана маалымат технологиялар” кафедрасынын башчысы.

2010-ж. – азыркы учурга чейин – Ош МУнун информатика кафедрасынын доценти.2010 - 2013 - Bilişim Bölümü Doçenti, MIT Fakültesi Akademik İşler Dekan Yardımcısı.

20 11 -201 3-жж. Ош МУнун математика жана информациялык технологиялар факультетинде декандын окуу иштери боюнча орун басары.

2016-2017 -  Oş Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. 

2017-ж. – азыркы учурга чейин – Ош МУнун окуу-информациялык департаментинин директору.

 

Жарыяланган эмгектери: 20дан ашык илимий эмгектердин автору.

 

Сертификат тары

2009 ж. – Билим берүүнүн болон системасы боюнча тренинг – семинары, Ош ш.

2010 ж . – ICDL Start Certificate, Бишкек ш.

2012  . – Билим берүү программаларын компетенттик мамиленин негизинде долбоорлоо модулу, Ош ш.

2013 -ж. – дистанттык окутуу жана ECTS нин негизинде кредиттик технология курсу, Ош ш.

2014-ж.

ITEC программасы боюнча 3 айлык курс, Индия, Дели ш.;

“Көп тилдүү билим берүү программасын” ишке ашыруу боюнча семинарлар, Чоң-Кемин, Бишкек, Ош шаарлары;

2015-ж .

«Русский мир» фонду - IT-технология боюнча курстар;

“EdNet” агентсвосу - “ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” жана “Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо” тренингдери, Ош ш.

201 6  .

“Предметти жана тилди интеграциялап окутуу (CLIL)” семинары, Бишкек ш.;

“Окуучулардын жетишкендиктерин баалоо” семинары Ош ш.;

“Бирге окуйбуз” долбоорунун семинарлары, Ош ш.;

“Сынчыл ойлоону өстүрүү үчүн окуу жана жазуу” тренингдери, Ош ш.

“Евробиримдик жана Борбордук Азиянын ИКТ илимий аймагында кызматташуусу” аттуу эл аралык форуму, Молдова, Кишинёв ш.