"Билим" лицейи

"Билим" лицейи

Ош мамлекеттик университетинин "Билим" лицейи Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилип, Ош МУнун ректору, профессор К.А.Исаковдун   демилгеси менен 2012-2013- окуу жылында ачылган (КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин 10.04.2013-ж. №167/1 буйругу). Лицензия №LB140000087, каттоо номери 14/0137

Лицейдин миссиясы:

Улуттук салтты эл аралык тажрыйба менен практиканы айкалыштырган мектепте  табийгый, математика жана тилдер багытындагы предметтер боюнча билим берүүнүн инновациялык моделин ишке ашыруу.

Аты-жөнү

Кызматы

Эл.дареги

Тел.номери

1

Болушева Жоогазын Мырзабековна

директор

bolusheva78@mail.ru

0772 926842

 

Фото галерея