Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча ЖОБО

Студенттерге Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча ЖОБО