Илим Илим изилдөө бөлүмү

Илим изилдөө бөлүмү

Ош МУнун илимий-изилдөө бөлүмү 2020-жылдын сентябрь айында окуу жайдын ректорунун №55-ФХД, 18.08.2020-ж. буйругунун негизинде түзүлгөн.             2021-жылдын 1-февралынан баштап Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна илимий-изилдөө бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Н.Н. Курбанбаева буга чейин 2008-жылдын 1-сентябрынан 2021-жылдын 1-февралына чейин окуу-информациялык департаментинин башкы адиси жана кошумча алгебра жана геометрия кафедрасынын доценти (2017-жылдан баштап) кызмат орундарында эмгектенген. 
Илимий-изилдөө бөлүмүнүн штаттык бирдиги жана алардын кызматтык милдеттери бир кыйла кеңейтирилген. Ал учурда бөлүмдүн курамында бөлүм башчы, башкы илимий кызматкер, жетектөөчү илимий кызматкер, улук илимий кызматкер, илимий кызматкер, кенже илимий кызматкер, патент жана ойлоп табуу боюнча инженер, бухгалтер, экономист, кадрлар боюнча инспектор,  техник, корректор жана техникалык редактор кызматтык орундары бекитилген. Жаңыдан түзүлгөн бөлүмдүн кызматкерлери жоопкерчилик менен тиешелүү бул милдеттерди аткарууга киришип, бөлүмдүн жобосу иштелип чыгып, бекитилген жана жобонун негизинде илимий-изилдөө багытындагы бир топ иштерди жүргүзүүдө дүйнөлүк практиканы өздөштүрүүгө басым жасалып, жакшыртуу, тартиптештирүү иш-аракеттери башталган. Жалпысынан илимий-изилдөө бөлүмүндө 253 кызматкер, алардын ичинен негизги штатта 15 кызматкер, аспиранттардын жетекчилери 115 (108 илимдин доктору, 7 илимдин кандидаты) кызматкер  жана илимий долбоорлор боюнча 123 кызматкер эмгектенген. Ал эми ОшМУда 224 аспиранттын (168 аспирант бюджеттик негизде,  56 контракттык негизде) илимий-изилдөө иштерине жетекчилик кылышып, республикадагы айрым белгилүү илимпоздор, КРУИАнын академиктери жана мүчө-корреспонденттери эмгектенишкен.

Мындан сырткары бул мезгилде мурда башталган иштер улантылып, илимий журналды автоматташтыруунун жаңы этабы башталган.

Ал эми учурда илимий-изилдөө бөлүмүндө 137 кызматкер эмгектенет:

  • бөлүмдүн кызматкерлеринин саны -13;
  • КРдин Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган долбоордун аткаруучуларынын саны – 59;
  • Ош мамлекеттик университети тарабынан каржыланган долбоордун аткаруучуларынын саны – 65.

Илимий-изилдөө бөлүмүнүн негизги иш-аракети приоритеттүү багытта фундаменталдык жана  прикладдык илимдерди өнүктүрүүдө, ошол эле багыттарда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө көмөк көрсөтүү жана өнүктүрүүгө жол берүү. Биргелешкен илимий продукцияларды түзүү максатында мамлекеттик жана эл аралык билим берүү жана илимий уюмдар менен кызматташуу. Жаңы классикалык университеттин формасы, мазмуну өздөштүрүлүп, билим берүүнүн жана илимдин дүйнөлүк системасына интеграциялануу иштерин жүргүзүү.

Илимий-изилдөө бөлүмүнүн курамы:

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефондору

Электрондук

дареги

1

Бөлүм башчы

Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна

0558-58-78-59

nkurbanbaeva

@oshsu.kg

2

Кеңешчи

Орозбеков Муктар Орозбекович

 

 

3

Окумуштуу катчы

Вакансия 1

 

 

4

Башкы илимий кызматкер

Козукулов Тимур Алимбекович

 

timurkozukul

@gmail.com

5

Жетектөөчү илимий кызматкер

Акматова Аманай Турсунбаевна

0554-03-12-99

amanakmatova

@oshsu.kg

6

Улук илимий кызматкер

Абдуллаева Жыпаргуль Душабаевна

0779-52-80-43

jypar.science

@oshsu.kg

7

Улук илимий кызматкер

Эрматова Венера Белекбаевна

0773-10-18-42

Ermatova_v@mail.ru

8

Бухгалтер

Тойчиева Бегаим Ташиевна

0552-25-01-59

btashievna@mail.ru

9

Патент жана ойлоп табуу боюнча инженер

Усарова Нагима Ырысбековна

                                  

0555-10-62-32

missis-nagima@mail.ru

10

Кадрлар боюнча инспектор

Токторова Кулпунай Жолдошовна

0779-21-21-81

kulpun79@mail.ru

11

Методист

Суркеева Элнура Калдаровна

0772-84-40-05

Surkeeva88@bk.ru

12

Улук лаборант

Мамажанова Асел Мухаматнабиевна

0557-87-96-94

asel.mamajanova86

@gmail.com

13

Техник

Таштемир кызы Гүлкайыр 

0707677359

gulkaiyr94 @list.ru

 

Фото галерея