Бизнес жана менеджмент факультети

Университет Структуралар Факультеттер Бизнес жана менеджмент факультети

Бизнес жана менеджмент факультети

Адрес А. Масалиев проспектиси 80
Телефон 0(3222) 4-57-39
Факс https://www.instagram.com/oshsu_bim_official/
Веб-сайт http://bim.oshsu.kg/
E-mail israilov@oshsu.kg

                                                          ...         

       Бизнес жана менеджмент факультети 1996-жылы ОшМУ менен АКШнын Портленд университетинин Бизнес жана менеджмент тармактарындагы адистерди даярдоо проектисинин алкагында ачылган.

Факультеттеги окуу-тарбиялык иштерди жана илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүктү адистештирилген жети кафедра алып барат – “Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ”, “Ишкананын экономикасы жана бизнести башкаруу”, “Бизнес-информатика жана экономикадагы математика”, “Финансы жана кредит”, “Экономика жана салыктар” жана “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”.

Факультеттин ишмердүүлүгүнө өзүнүн салымын кошкон коомдук уюмдар – окуу-методикалык кеңеш, профсоюз уюму, аялдар кеңеши, жаштар комитети, жаштар бизнес клубу, ОшМУнун ENACTUS командасы жана студенттик өзүн-өзү башкаруу уюму.

Факультетте күндүзгү жана дистанттык окуу бөлүмдөрүндө жалпысынан 4 миңге жакын студент (анын ичинде 64 студент бюджеттик негизде) билим алат. 1996-жылдан бери 200 ашуун студент ар түрдүү эл аралык билим берүү программалардын негизинде АКШ, Россия Федерациясы, Англия, Германия, Франция, Испания жана Кытай мамлекеттеринин белгилүү университеттеринде билим алып, стажировка жана курстардан өтүп, тажрыйба алмашып келишүүдө.

2010-жылдын декабрь айынан тартып 2012-жылдын май айы аралыгында факультет Орто Азиядагы жогорку окуу жайларынын окуу программаларын аккредитациялоо боюнча TEMPUS проектисине катышып, “Экономика” багыты боюнча окутуунун сапатын текшерүүдө бардык баскычтардан ийгиликтүү өтүп, эл аралык аккредитациялоонун сертификатына ээ болду.

Бизнес жана менеджмент факультетин жетектеп турган инсандар:

1996-2003-жж. – э.и.к., доцент Акназарова Ж.К.,

2003-2005-жж. – э.и.д., профессор Купуев П.К.,

2005-2008-жж. – э.и.д., пофессор Эргешбаев У.Ж.,

2008-2009-жж. – т.и.к., доцент Айбашев М.Ж.,

2009-2015-жж. – ф.-м.и.к., доцент Асанов А.Р.,

2015-2020-жж. – э.и.д., профессор Убайдуллаев М.Б.,

2020-жылдын декабрь айынан баштап факультетти э.и.к., доцент Исраилов Т.М. жетектеп келет.

Факультеттин миссиясы – базар экономикасынын талаптарына жооп берген, чет тилдерин жана жаңы информаицялык технологияларды тереңдетип өздөштүргөн, менеджмент, бизнес, экономика жана финансы тармактарында атаандаштыкка туруштук бере алган, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Факультеттин максаты – ааламдашуу процессинде тез өзгөрүлүп турган замандын шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй, заманбап адистерди даярдап чыгаруу.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Факультеттин учурдагы жетекчилиги

ФАА

Исраилов Тимур Мурзабекович

Илимий даражасы

э.и.к, "БЭжЭА" кафедрасынындоценти

Кызмат орду

Декан

Телефон номери

0779095556

e_mail

israilov_tima@mail.ru, israilov@oshsu.kg

 

 

ФАА

Момбекова Гульназ Береновна

Илимий даражасы

“БИжЭМ” кафедрасынын улук окутуучусу

Кызмат орду

Декандынокууиштерибоюнча орун басары

Телефон номери

0773063045

e_mail

gmombekova78@mail.ru, gmombekova78@gmail.com, gmombekova@oshsu.kg

 

 

ФАА

ИсмаиловаКалмираДжанчаровна

Илимий даражасы

э.и.к., “БИжЭМ” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

Декандын сырттан окуу иштери боюнча орун басары

Телефон номери

0773264370

e_mail

ikalmira@mail.ru

 

 

ФАА

Садыкова Разия Садирбековна

Илимий даражасы

с.т.и.к., “МжМБ” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Телефон номери

0558444348

e_mail

Raziya.83@mail.ru

 

 

ФАА

Пайысбекова Клара Топчубековна

Илимий даражасы

“ФжБИ” кафедрасынын улук окутуучусу

Кызмат орду

Декандынтарбияиштери  боюнча орун басары

Телефон номери

0708323283

e_mail

kpaisbekova@mail.ru

 

 

ФАА

Джоробаева Мукаддас Абдужалиловна

Илимий даражасы

э.и.д., "БЭжЭА" кафедрасынынпрофессору

Кызмат орду

Декандын магистратура бөлүмү боюнча орун басары

Телефон номери

0777474720, 0554330350

e_mail

Mukaddas270471@mail.ru, mdjorobaeva@oshsu.kg

 

 

ФАА

Усенова Бурулбү Жээнбековна

Илимий даражасы

э.и.к., СжСС кафедрасынын доценти

Кызмат орду

Декандын контрак боюнча орун басары

Телефон номери

0773693154

e_mail

burulbuusenova@gmail.com

 

 

ФАА

Абдыгаппарова Перизат Ибрагимовна

Илимий даражасы

“БИжЭМ” кафедрасынын окутуучусу

Кызмат орду

Кыз-келиндер кеңешинин төрайымы

Телефон номери

0552117704

e_mail

Feya-7@mail.ru

 

 

ФАА

Ташиев Ниязали Маметибраимович

Илимий даражасы

э.и.к., "БЭжЭА" кафедрасынын доценти

Кызмат орду

Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы

Телефон номери

0770479948

e_mail

89niko_kg@mail.ru

 

 

ФАА

Калбаев Умирбек Маматкасимович

Илимий даражасы

"БЭжЭА" кафедрасынынага окутуучусу

Кызмат орду

Профсоюз бюросунун төрагасы

Телефон номери

0702501411, 0558722623

e_mail

omyrbekkalbaev@gmail.com

 

 

ФАА

Аттокурова Алмагуль Токтосуновна

Илимий даражасы

э.и.к., “ФжБИ” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

Окумуштуу катчы

Телефон номери

0772200162

e_mail

Attokyrova66@mail.ru

 

 

ФАА

Ташмурзаева ГульзатТурдахуновна

Илимий даражасы

э.и.к., “ФжБИ” кафедрасынын ага окутуучусу

Кызмат орду

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Телефон номери

0778371306

e_mail

gtashmurzaeva@oshsu.kg

 

 

ФАА

Макыев Акылбек Төлөшович

Илимий даражасы

э.и.к.,"БЭжЭА" кафедрасынын доценти

Кызмат орду

Практика жетекчиси

Телефон номери

0772616781

e_mail

makyev1970@mail.ru

 

 

ФАА

Оморов Шабданбек Орозмаматович

Илимий даражасы

“БИжЭМ” кафедрасынын улук окутуучусу

Кызмат орду

БиМ факультетинин PR-менеджери

Телефон номери

0773613328

e_mail

Omorov_sh@mail.ru

 

 

ФАА

Бекешов Турдумамат Орозматович

Илимий даражасы

ф-м.и.к., “БИжЭМ” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

“Бизнес информатика жана экономикадагы математика” кафедрасынын башчысы

Телефон номери

0772611505, 0551611505

e_mail

Bekeshov61@mail.ru

 

 

ФАА

Кулуева Чынара Раимкуловна

Илимий даражасы

э.и.д., “ФжБИ” кафедрасынын профессору

Кызмат оорду

“Финансы жана банк иши” кафедрасынын башчысы

Телефон номери

0771255557

e_mail

chkulueva@oshsu.kg

 

 

ФАА

Аматова Урматкан Орозалыевна

Илимий даражасы

э.и.к., “СжСС” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

“Салык жана салык салуу” кафедрасынын башчысы

Телефонномери

0772913884

e_mail

uamatova@mail.ru

 

 

ФАА

Токторов Кубаныч Кадырмаматович

Илимий даражасы

э.и.к., "БЭжЭА" кафедрасынын доценти

Кызмат орду

“Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ” кафедрасынын башчысы

Телефон номери

0555836420, 0770836402

e_mail

Toktorovk70@mail.ru

 

 

ФАА

Таалайбек уулу Тариель

Илимий даражасы

э.и.к., “МжМ” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

“Менеджмент жана маркетинг” кафедрасынын башчысы

Телефон номери

 

e_mail

Tariel_s@mail.ru

 

 

ФАА

Маматова Айнура Базарбаевна

Илимий даражасы

т.и.к, “МжМБ” кафедрасынын доценти

Кызмат орду

“Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу” кафедрасынын башчысы

Телефон номери

0557108806

e_mail

mamatova_77_10@inbox.ru, mamatova@oshsu.kg

 

 

ФАА

Убайдуллаев Мирланбек Байдусенович

Илимий даражасы

э.и.д.,”ИЭжББ” кафедрасынын профессору

Кызмат орду

“Ишканалардын экономикасы жана бизнести башкаруу” кафедрасынын башчысы

Телефон номери

0772627899

e_mail

u.mirlanbek@mail.ru