Банк реквизиттери

Университет Реквизиттер

Банк реквизиттери

Алуучу: Ош мамлекеттик университети

Дарек: Ош шаары, Ленин көчөсү 331

Банк эсеби: 1290393230420323

Алуучу банк: «РСК Банк» ААКтын Ош филиалы

БИК: 129039

ОКПО 02169105

ИНН: 00207199610017

ТӨЛӨМ НОМЕРИ:

14232100 - Мамлекеттик билим берүү мекемелеринде (жогорку, орто атайын жана кесиптик билим берүү мекемелеринде) контракттык билим берүү үчүн төлөмдөр эске алынат;

14232400 - Окуу программаларын тереңдетип үйрөнүү үчүн кошумча сабактар, ийримдер түрүндө мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөткөндүгү үчүн төлөмдөр эсепке алынат;

14232500 - Окутуу программаларын, семинарларды жана конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн төлөмдөр эске алынат;

14232600 - ЖОЖго чейинки, дипломдон кийинки жана кошумча билим берүү үчүн төлөмдөр эске алынат;

14232900 - Ижара акысы жана башка кирешелер эске алынат.

Чет өлкө валютасында (АКШ доллары, EUR, RUB, KZT)

Beneficiary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas

SWIFT BIC: BKTRUS33

Beneficiary: National Bank of the Kyrgyz Republic

SWIFT BIC: NBKIKG22

Beneficiary Address: 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic

Beneficiary Account number: 04413996

BNF: Account № 1013350100590106

Central Treasury Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic