Университет ОшМУнун кесиптик бирлиги

ОшМУнун кесиптик бирлиги

Бүгүнкү күндө кесиптик билим берүү жана илимий изилдөө ишмердигиндеги өзүнүн 80 жылдык тарыхы бар,  Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлиги – административдик-башкаруу жана профессордук-окутуучулар курамынын кызматкерлери, окуу-көмөкчү персоналдар мүчөсү болушкан республикабыздагы эң ири коомдук уюмдардын бири. Кыргыз Республикасынын  эмгек менен камсыз болуу жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышы боюнча коомдук көзөмөлдөөнү жүргүзүү кирет.

      Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлиги менен ректоратынын ортосунда кабыл алынган Жамааттык Келишимде көрсөтүлгөндөй, эмгек жамаатын укуктук жана социалдык жактан коргоо, эмгекти жана саламаттыкты коргоо кызматкерлердин эс алуусун уюштуруу, спортту колдоо ж.б. иш-чараларын иштеп чыгып сунуштайт жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт.

      Кыргызстанда профсоюздар өз ишмердигин башкы мыйзамыбыз Конституцияда көрсөтүлгөн нормаларга, “Коомдук бирикмелер жөнүндөгү”, “Профсоюздар жөнүндөгү”, “Социалдык өнөктөштүк жөнүндөгү”, “Жамааттык келишимдер жөнүндөгү”, Эмгек Кодексине ж.б. мыйзамдарга, Өкмөттүк укуктук-нормативдик бир катар документтерге ылайык жүргүзүп келишүүдө. Кыргызстан профсоюздар федерациясы (КПФ) өлкөнүн баардык профсоюздук тармактарын (билим берүү жана илим, саламаттыкты сактоо, айыл чарбасы, токой чарбасы, мамлекеттик мекемелер, транспорт, курулуш, соода ж.б.) өзүнө бириктирет. КПФ жана баардык тармактык профсоюздар өздөрүнүн уставдарын жетекчиликке алып иш алып барышат.                    

         Максаты: ОшМУнун  кесиптик бирлиги тарабынан баштапкы профуюмдардын лидерлери үчүн окуу семинарлары, ошондой эле өз ишмердигин жакшыртуу боюнча иш-чаралар регулярдуу өткөрүлөт. Кесиптик бирлигинин  жамаат мүчөлөрүнүн социалдык-укуктук кызыкчылыктарын, эмгекти коргоо, жумуш шарттарын жакшыртуу, илимий-педагогикалык чыгармачылыкты колдоо жана кызматкерлерди сыйлоо, эмгек акыны жогорулатуу жана эмгекти материалдык жактан стимулдаштыруу боюнча сунуштарды берет. Профсоюздун муктаж мүчөлөрүнө дайыма материалдык жардамдар көрсөтүлөт, маданий-массалык жана спорттук иш-чаралар уюштурулуп өткөрүлөт, майрамдык жана белгилүү даталар салтанаттуу белгиленет.                

       Анда негизинен профком менен ректорат ортосунда өнөктөштүк иштердин деңгээлин жана кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу, эмгек стажы, зыяндуу жумуш орундар үчүн кошумча төлөмдөрдү төлөө, профсоюзга студенттерди мотивациялоону күчөтүү, жаш кызматкерлерди, жалпы эле турак-жайга муктаждар үчүн ипотекалык кредиттерди алууга көмөктөшүү, спортту колдоону күчөтүү, жамаат ичинде ынтымакты, биримдикти бекемдөө, жакшы иштерди кенен жайылтуу, ардагерлерге урмат-сый көрсөтүү, жаштарга маданияттуулукту  үйрөтүү жана таалим-тарбия берүү, айлана-чөйрөнүн жана жан дүйнөнүн тазалыгын сактоо, аларга ар тараптуу моралдык жана материалдык жардам көрсөтүү боюнча иш-чараларды аткаруу, кызматкерлер менен студенттердин социалдык-укуктук кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат.

ОшМУнун   кесиптик бирлик комитетинин  президиумунун  курамы:

 1. Саттаров Абсамат Эрмаматович - ОшМУнун кесиптик бирлик комитетинин  төрагасы, төрага;
 2. Рысалиев Эстебес Турганбаевич – башкы эсепчиси, мүчө;
 3. Маматкулов Орозбай - ТТГФ нын профбюро төрагасы, мүчө;
 4. Манасов Насырбек - Медфактын профбюро төрагасы, мүчө;
 5. Үсөн у Жыргал - ППжДТ факультетинин профбюро төрагасы,  мүчө;
 6. Маматалиев Курсанбек - АХЧнын профбюро төрагасы, мүчө;
 7. Акматов Абдилазиз - МИТ факультетинин профбюро төрагасы, мүчө;
 8. Маликов Алтынбек - ФЮКтун профбюро төрагасы, мүчө;
 9. Абдималик к Альбина - Кара-Кулжа гим-н профбюро төрайымы, мүчө;
 10. Жумабаев Бекжан - ОшМУнун профкомунун студ.иштер боюнча төраганын  орун басары, мүчө;
 11. Капаров Зулпукар - ОшМУнун аксакалдар кеңешинин төрагасы, мүчө;
 12. Көчкөнбаева Насира  - ОшМУнун аялдар кеңешинин төрайымы, мүчө;
 13. Орозали уулу Бектурсун - ОшМУнун жаштар комитетинин төрагасы, мүчө;
 14. Аккулов Абжапар - ТТГФнын доценти , мүчө;
 15. Джолдубев Сагынбек  - Эл аралык медицина факультетинин профбюро төрагасы, мүчө;

ОшМУнун кесиптик бирлик  комитетинин курамы

Фамилиясы, аты

Иштеген жери

1

Саттаров Абсамат Эрмаматович

ОшМУнун кесиптик бирлик  комитетинин төрагасы

2

Рысалиев Эстебес Турганбаевич

Башкы эсепчи

3

Айтыкулова Айжаныл

Мамасалиевна

башкы адис

Структуралар

4

Артыкова Жылдыз Абдусаламовна

Башкаруу бөлүмүнүн профбюро төрайымы

5

Маматалиев Курсан Ажибекович

Админ. чарба департаментинин профбюро төрагасы

6

Асанова Аналбү

Китепкананын профбюро төрайымы

7

Нурмаматова Элмира  Батировна

Ош МУнун профилакториясынын  профбюро төрайымы

Факультеттер

8

Сабиралиева Замира Маметовна

Орус филологиясы факультетинин профбюро төрайымы

9

Аспердиева Чынара Мейманалиевна

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин профбюро төрайымы

10

Култаев Амантур Кармышакович

Эл аралык мамилелер факультетинин профбюро  төрагасы

11

Үсөн уулу Жыргалбек

Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин профбюро  төрагасы

12

Матаев Медербек Айтибаевич

Искусство факультетинин профбюро төрагасы

13

Калбаев Умирбек  Маткасимжанович

Бизнес жана менеджмент факультетинин профбюро  төрагасы

14

Манасов Насырбек Абдувалиевич

Медицина факультетинин профбюро төрагасы

15

Ураимов Урустам Нурматович

Чыгыш таануу жана тарых факультетинин факультетинин профбюро  төрагасы

16

Акматов Абдилазиз Алиевич

МИТ факультетинин профбюро  төрагасы

17

Жороев Атабек Митаевич

Физика-техника факультетинин профбюро төрагасы

18

Маматкулов Орозбай Идирисович

Табият таануу жана география факультетинин профбюро төрагасы

19

Масиралиев Шумкар Пайизбекович

Теология факультетинин профбюро төрагасы

20

Табалдыев Нурбек Алипбекович 

Юридика факультетинин профбюро төрагасы

21

Жумаев Нурбек Жапаралиевич

Кыргыз филология факультетинин профбюро төрагасы

   22

Джолдубаев Сагынбек Жаркынбаевич

Эл аралык медицина факультетинин профбюро төрагасы

23

Муктар кызы Нурпейил

 

Кыргыз-Кытай факультетинин профбюро төрайымы

24

Аскаров Гүлжигит

Дипломдон кийинки мед. билим берүү факультетинин профбюро төрагасы

25

Жолдубаева Сиренгүл Топчубековна

Кыргыз-Европа факультетинин профбюро төрайымы

26

Заиров Дастанбек Сапарбекович 

Кыргыз-Түрк факультетинин профбюро төрагасы 

Коллеждер

27

Маликов Алтынбек Азизбекович

ФЮКтун  профбюро төрагасы

28

Боронов Самат Календарович

“STEM” колледжинин профбюро төрагасы

29

Нышанов Чубак Байышович

Эл аралык колледжинин профбюро төрагасы

30

Борсонов Алимбек Разакович

Медицина коллеждин профбюро төрагасы

31

Тойгелди кызы Айчурок

Өзгөн медколлеждин профбюро төрагасы

32

Мамасадыков Айбек Убраимжанович

Индустриалдык-педагогикалык коллеждин профбюро  төрагасы

Лицейлер

33

Алиев Майсал Кочкорович

“Ноокат” мектеп гимназиясынын профбюро төрагасы

34

Абдималик к. Альбина

“Кара-Кулжа” мектеп гимназиясынын профбюро төрайымы

35

Тайтокур уулу Абдилабал

“Кара-суу” мектеп гимназиясынын профбюро төрагасы

36

Матиева Клара Абдиваитовна

 “Зирек” балдар бакчасынын профбюро төрайымы

37

Сагынбаева Нурила Токуровна

“Билим” лицейинин профбюро төрайымы

38

Жээнбеков Аман Бапыевич

Ыйман лицейинин профбюро төрагасы

Студенттер боюнча

39

Жумабев Бекжан

ОшМУнун студенттик акыйкатчы

40

Орозали уулу Бектурсун

ОшМУнун жаштар комитетинин төрагасы

Профсоюз уюмунун тарыхы 

Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети – административдик-башкаруу жана профессордук-окутуучулар курамынын кызматкерлерин, окуу-көмөкчү персоналын, аспиранттарды, изденүүчүлөрдү, магистранттар жана студенттерди бириктирген республикадагы эң ири коомдук уюмдардын бири. Анын тарыхы 1939-жылдан, Ош мугалимдер институту  түзүлгөн учурдан башталып, 9 окутуучу жана жүзгө жакын студенттер институттун профсоюз комитетинин алгачкы жамаатын түзүшкөн. Алгач профсоюз уюму жергиликтүү комитет деп аталган. Ал кездеги мыйзамдар боюнча, профсоюз уюмунун мүчөлүк акысына айлык маяна жана стипендиядан 0,5 % кармалып турган.  Архив маалыматтары боюнча, институттан жергиликтүү комитетке 1939-жылы 449 рубль, 1940-жылы 1598 рубль акча каражаты которулган.

1951-жылы мугалимдер институту педагогикалык институт катары кайра түзүлгөндө, 29 окутуучу, 350 студенттен турган ОшПИнин профсоюз комитети уюшулган. Окуу жайдын профкомунун алгачкы төрагасы болуп Сражидин Байбеков иштеген (1951-1955). Анын демилгеси менен институттун профсоюз уюму Гүлчөдөгү балдар үйүнүн тарбиялануучуларын шефтикке алып, бир топ жыл балдарды азык-түлүк жана кийимдер менен камсыздап турушкан.

Кийинки жылдары уюмдун жетекчилери болуп А.Приев (1955-57-ж.), М.Абдулина (1957-61-ж.), С.Кравченко (1961-64-ж.),  Ж.Шериев (1964-68-ж.), А.Пирматов (1968-69-ж.), Е.Штрауфман (1969-71-ж.), О.Карашев (1971-73-ж.), Ж.Асанбеков (1973-78-ж.), К.Назаров (1978-83-ж.), Б.Токторалиев (1983-87-ж.), С.Абдугулов (1987-99-ж.), Б.Иметов (1999-2004-ж.), А. Аккулов(2004-2020-ж.) иштешкен. ОшМУнун профсоюз комитетинин 2020-жылдын 20-февралында өткөн XXXIV конференциясынын токтомдору менен анын төрагасы болуп, биология илимдеринин кандидаты, доцент Саттаров Абсамат Эрмаматович  шайланып, бүгүнкү күндө иштеп келүүдө.

 

Саттаров Абсамат  Эрмаматович

Ош мамлекеттик  университетинин кесиптик бирлигинин төрагасы, доценти

Саттаров Абсамат Эрмаматович 1973-жылы 4-августта  Ош областынын Алай районунун  Дароот – Коргон айылында туулган. 1988-1991-жылдары №44 кесипчилик-техникалык окуу жайында билим алган. 1991-1993-жылдары  РФнын Мурманск областынын Апатит шаарында  аскердик кызматын  өтөгөн. Эмгек ишмердигин 1994-1999-жылдары  ОшМУнун табият таануу жана география факультетинин “биология жана химия”  адистиги, ал эми 2016-2019-жылдары  ОГПИнин дене тарбия факультетинин  “дене маданияты”  адистиги боюнча билим алган. 1999-жылдан баштап  ОшМУнун медицина факультетинин гистология жана патанатомия кафедрасы морг башчысы, лаборант, окутуучу, улук окутуучу, доценти болуп иштеп келе жатат.  2006-2019– жылдары медицина факультетинин контракт, тарбия, окуу иштери боюнча декандын орун басары, 2019-жылдын 12-июлдан баштап 2020-жылдын 22-февралга чейин табият таануу жана география факультетинин факультеттер аралык №2 дене тарбия  кафедрасынын башчысы, 2020-жылдын 20-февралынан   ОшМУнун профсоюз кесиптик бирлигинин төрагасы кызматына шайланган.

Сыйлыктары:

 • ОшМУнун ардак  грамотасы дана дипломдору ( 2001, 2003, 2004, 2007, 2008,2009,2011,2012,2015);
 • Ош шаардык мэриянын ардак грамотасы (2007);
 • Ош областтык администрациясынын ардак грамотасы  (2008);
 • ОшМУнун профсоюз комитетинин ардак грамотасы  (2012);
 • Ош областтык билим, илим кызматкерлеринин профсоюз комитетинин ардак грамотасы (2012);
 • Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим минстрилигинин ардак грамотасы (2012);
 • Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрилигинин “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси (2019);

Илимий иштери:

 • 2019-жылы 30-октябрда  м.и.д., профессор Т.М. Тулекеевдин жетекчилиги астында  РФнын Санкт Петербург педиатриялык медициналык  мамлекеттик университетинде «Физическое развитие и телосложение у детей подросткового и юношеского возраста различных экологических зон Кыргызстана» аттуу темада биология илимдеринин кандитаты окумуштуулук даражасын коргогон. 60дан ашуун илимий макалардын автору.

Байланыш телефондору:

Кабылдама:    0(3222) 7-21-56

Бухгалтерия:  0(3222) 7-08-20

e-mail:               asattarov@oshsu.kg

 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Коллективный договор заключается между профсоюзной организацией от имени трудового, студенческого коллектива и ректоратом Ошского государственного университета, по которому члены коллектива – работники, аспиранты и магистранты, а также студенты обязуются выполнять требования по работе и обучению по определенной профессии, квалификации и должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку и Уставу вуза, а ректорат ОшГУ обязуется оплачивать им своевременно заработную плату и обеспечивать условия и охрану труда, а также условия для обучения, предусмотренные Трудовым Кодексом (ТК), другими законодательными актами Кыргызской Республики и настоящим коллективным договором.

Коллективный договор 2019

ОшМУнун кесиптик бирлигинин жыйыны

Фото галерея