Илим Конференциялар жана семинарлар

Конференциялар,семинарлар

                                                                                                                                                                                                                                     

     АРХИВ 2022                       

 

Иш-чаранын аты жана түрү

(эл аралык, республикалык, ЖОЖдор аралык, факультеттик,

студенттик ж.б.)

Өткөрүү мөөнөтү

Өткөрүү жайы 

(адрес, телефон, факс,

e-mail)

Уюштуруучулар жана жооптуулар

(катышууну пландап жаткан уюмдар, университеттер)

  1.  

«Фундаменталдык жана прикладдык медициналык изилдөөлөрдүн клиникалык-морфологиялык аспектилери» аттуу үчүнчү эл аралык илимий конференция

Маалымат кат

 

15-март

 2023-жыл

Россия Федерациясы,

Воронеж

 

Россиянын анатомисттеринин, гистологдорунун жана эмбриологдорунун илимий медициналык коому. 

В.И. атындагы Воронеж мамлекеттик медициналык университети. Н.Н. Бурденко. 

Россиянын Элдердин достугу университети. Беларус мамлекеттик медициналык университети. Ош мамлекеттик университети. 

Андижан мамлекеттик медицина институту.

  1.  

 «Инсандын тарыхий ролуна заманбап/ көз караштар жана Рахманкул хан» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

Маалымат кат

18-март

 2023-жыл

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Ош мамлекеттик университети.

Илимий-изилдөө бөлүмү.

ТҮРКСОЙ жана кыргыз түрктөрүнүн маданиятынын тилектештик ассоциациясы.

 «Илимдин инновациялык жетишкендиктери жана АПК техникасы» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

Маалымат кат

Март,

2023

Самара облусу, Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, Учебная көчөсү, 2

Ош мамлекетик университет.

Федералдык мамлекеттик бюджет

жогорку окуу жайынын окуу жайы.

Самара мамлекеттик агрардык университети

4. 

VII Эл аралык илимий конференция 

«Универсалдуу жана маданий өзгөчө тилдер жана адабияттар»

 

24-март

 2023-жыл

Курган шаары, Орусия

Ош мамлекеттик университети.

Курган мамлекеттик университети 

5.

Аспиранттардын илимий жетекчилери менен «Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоонун абалы жана алдыдагы перспективалар» деген темадагы конференция

Март,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Аспирантура

сектору

 

6. 

XVII Эл аралык илимий-практикалык онлайн конференция Т.Ж. Атжанов жана А.М. Роднова жаркын элесине арналган «Азыркы илим парадигамсы модернизациянын шартында жана

 инновациялык илимий ойдун өнүүгүсү: теория жана практика»

Маалымат кат

12-апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектеби

Ереван мамлекеттик университетинин Ижевандагы филиалы

7. 

II Эл аралык илимий- практикалык 

конференция «Билим берүүдөгү социалдык-педагогикалык инновациялар»

15-16

Апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектеби

Ереван мамлекеттик университетинин Ижевандагы филиалы

8. 

Студенттердин жана жаш окумуштуулардын эл аралык илимий конференциясы «Студенттердин

илимий коомчулугу: искусство жана музыкалык билим берүү проблемалары»

27-апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Искусство факультети,

Чуваш мамлекеттик университети

менен биргеликте

9. 

Студенттердин эл аралык илимий-практикалык конференциясы «Заманбап дүйнөдөгү глобалдык чакырыктар: философиянын өнүгүү тенденциялары жана перспективалары», атактуу философ, окумуштуу, философия илимдеринин доктору, профессордун жаркын элесине арналган Жумагулов Мааметайып Жумагулович

Апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Эл аралык билим берүү программаларынын

жогорку мектеби

 

10. 

«Илим жумалыгынын» алкагында медицина факультетинин XXVII студенттик илимий конференциясы

 

Апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Медицина

факультети

11. 

Профессор, обончу акын Ж.Алибаевдин 75 жылдыгына карата конкурс жана 

илимий-чыгармачылык конференция 

Апрель-Май,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Искусство

факультети

12. 

КРдагы теология факультеттеринин  ортосунда 

«Жаштар жана дин» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция

Май,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Теология

 факультети

13. 

Физика-математика илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын мүчө-корреспонденти, ардактуу  Академик Келдибай Алымкуловдун 

80 жылдык мааракесине арналган «Учурдагы математиканын жана аны окутуунун проблемалары» аттуу эл аралык илимий конференция

Маалымат кат

http://alymkulov-80.oshsu.kg/

Май,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Математика

жана

информациялык технологиялар факультети

14. 

Тарых факультетинин «Жалпы тарых жана ТОУ» каферасынын доцентит.и.к. Жумали Адилбаевдин 75 жаш юбилейине арналган республикалык илимий практикалык конференция

Май,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Тарых

факультети

15. 

ОшМУнун медицина факультетинин 30 жылдыгына, ошондой эле медицина факультетинин тунгуч деканы, илимдин доктору медицина илимдеринин доктору, профессор Жээнбаев Жолборс Жээнбаевич тин 75 жылдык мааракесине арналган «Теория, билим жана илимдин прикладдык медицина менен интеграциясы» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция.

Маалымат кат

http://conf.medfak-30.oshsu.kg/

22-23

Июнь,

2023

Ош шаары

Водозаборная  көч, 215,

Медициналык факультеттин    КАМПУСУ

Медицина

факультети

16. 

Студенттердин жана жаш окумуштуулардын  XII

Эл аралык илимий конференциясы «Университет спорт: элдин ден соолугу жана улуттун өнүгүүсү»

4-8-

сентябрь, 2023

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары жана Ыссык-Көл облусу Чолпон-Ата шаары.

ОшМУнун дене тарбия факультети,

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы

17. 

«Мамлекеттик тилдин окутулушу жана изилдениши» республикалык илимий конференция

Сентябрь

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Кыргыз филологиясы

жана журналистика факультети

18. 

«Геодезиянын, маркшейдериянын, аэросуроттөрдүн жана навигациянын актуалдүү көйгөйлөрү» эл аралык  илимий практикалык конференция

Октябрь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

19. 

«М.Н.Назаровдун педагогикалык окулуктары»

Октябрь,

2023

МИТ факультети

 

Математика

жана

информациялык технологиялар факультети

20. 

Белгилүү коомдук-саясий ишмер А.Масалиевдин 90 жылдыгына карата «А.Масалиев –белгилүү мамлекеттик, коомдук жана саясий ишмери» аттуу республикалык илимий практикалык конференция

Октябрь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Тарых

факультети,

 

21. 

Тарых факультетинин «Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология» кафедрасынын доценти,т.и.к.,   С.А.Смадияровдун 60 жаш 

юбилейине арналган илимий практикалык конференция

Ноябрь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Тарых

факультети

22. 

Юридика факультетинин 30-жылдыгына арналган «Кыргыз Республикасында юридикалык билим берүүнүн актуалдуу маселелери» деген темадагы эл аралык-илимий конференция

Ноябрь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Юридика

факультети

23. 

«Студент жана илимий-техникалык прогресс» аттуу IX аймактык студенттик илимий конференция

Ноябрь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Аспирантура сектору,

факультеттер

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН

ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМДӨРҮНҮН 2023 – ЖЫЛГА ПЛАНДАЛГАН ИЛИМИЙ СЕМИНАРЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

 

  

 

Иш-чаранын аты жана түрү

(эл аралык, республикалык, ЖОЖдор аралык, факультеттик,

студенттик ж.б.)

 

Өткөрүү мөөнөтү

 

Өткөрүү жайы (адрес, телефон, факс, e-mail)

 

Уюштуруучулар жана жооптуулар

(катышууну пландап жаткан уюмдар, университеттер)

 

 «Соңку изилдөөлөрдүн усулдары жана изилдөө этикасы» аттуу илимий-методикалык семинар

 2-январь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Назарбаев университетинин профессору

Шаматов Д.,

Илимий-изилдөө бөлүмү

 

 «Билим берүү жана илим министрилигинин илимий-изилдөө тармагында жасап жаткан реформалары жана илимий-изилдөөнү колдоочу заманбап ресурстары» аттуу илимий-методикалык семинар 

12-13

 -январь,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Билим берүү жана илим министрлиги, ОшМУ

Жакшылыков Ж.Ж.

 

«Илимий-изилдөө иштерине киришүү», «Илимий изилдөөлөрдүн методологиясы» аттуу тренинг-семинар

Январь-Февраль,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Аспирантура

сектору

  1.  

«Магистратура менен  доктарантура программаларында изилдөө курстарын окутуу» аттуу илимий-методикалык семинар

11-февраль,

2023

онлайн

ZOOMда

Илимий-изилдөө бөлүмү,  

Назарбаев университетинин 

профессору,

ОшМУнун ардактуу профессору

Д.А.Шаматов

 

«Scopus маалымат базасында индекстелген илимий журналдарга макаланы даярдоо жана басмага берүү» аттуу семинар-тренинг

6-12

февраль,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Илимий-изилдөө бөлүмү,

«Кышкы окуунун” катышуучулары

6.

«Эл аралык кытай тилин окутуудагы кытай тилин билүү стандарты» Борбордук Азия семинары

18-19

февраль

2023

Кыргыз-Кытай факультети,

Монуева пр. 48б

Кыргыз-Кытай факультети

Чыгыш-Кытай педагогикалык университети, Л.Н. Гумилев атындагы Евразиялык улуттук университет,

Ташкент мамлекеттик чыгыш таануу университети,

Эл аралык кытай тили тест борбору,

Орус-Тажик славян университети,

Бишкек Гуманитардык университети

7.

Scopus, Web of Science басылмаларында илимий макалаларды чыгарууну ыкмалары

Март,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

8.

«Эл аралык долбоор жазуу жана жыйынтыгында Scopusка макала берүү» аттуу илимий-методикалык семинар

Семинардын программасы

1-март,

2023

ОшМУ,

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Илимий-изилдөө бөлүмү, Клаусталь (Германия) Техникалык Университетинин

приват-доценти, хабилитацияланган техника илимдеринин доктору,

Рыспаев Талант Акимжанович

 9.

«Кызыкдар тараптарды чакыруу менен университеттин дисциплиналарын окутуудагы инновациялык технологиялар» аттуу

илимий семинар

 Апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Орус филологиясы

факультети

10.

«Азыркы учурдагы коомдогу актуалдуу маселелер» аймактык илимий семинар

 Апрель,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Тарых

факультети

11.

ЖОЖдор аралык олимпиада

Май,

2023

ОшМУнун

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Илимий-изилдөө бөлүмү,

факультеттер, кафедралар

12.

«Кыргызстандын түштүк аймагындагы геодинамимикалык процесстер» илимий техникалык семинар

Май,

2023

Ош ш.

Н.Исанов көч. 77

Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

13.

«Гидротехникалык курулуштардын негизин моделдерди даярдоодо композиттик материалдарды колдонуу» илимий техникалык семинар

Май,

2023

Ош ш.

Н.Исанов көч. 77

Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети

14.

Медицина факультетинин алгачкы деканы 

Ж.Ж.Жеенбаевтин 75 жылдык юбилейине арналып өткөрүлгөн кафедралар аралык  илимий тегерек стол

Май,

2023

Медицина факультети

Медицина

факультети

15.

Конкурс «Мыкты илимий макала»

 Май,

2023

ОшМУ,

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Кыргыз филологиясы

 жана журналистика факультети

16.

Жаш окумуштуулар мектебинин жайкы

тренинг- семинар

Май-

Июнь,

2023

ОшМУ,

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Аспирантура

сектору

 17.

«Манас» эпосу үчилтиги («Манас», «Семетей», «Сейтек» эпостору) – кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы»

Сентябрь,

2023

ОшМУ,

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

18.

Илимий-методикалык семинар «Scopus боюнча илимий макалаларды жазуу»

 

Октябрь,

2023

ОшМУ,

башкы корпусу,

Ош ш. Ленин көч. 331

PhD докторантура

сектору

19.

 «V-Матикеевдик окуу» аттуу илимий семинар

Декабрь,

2023

Ош ш.

Н.Исанов көч. 77

Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети