Куротордук сааттардын темалары

Окутуучуларга Куратордук сааттардын темалары

Куротордук сааттардын темалары

Куратордук сааттарды тематикалык пландаштыруу

2023-2024-окуу жылы ичинде ОшМУнун бардык академиялык тайпаларында өткөрүлүүчү куратордук сааттардын мазмунун аныктап турат.  Куратордук сааттар академиялык тайпанын электрондук жадыбалына коюлат жана электрондук журналга өтүлгөндүгү жөнүндө катталат, сунуш кылынган темалар жазылат.

1-курстар үчүн

Өтүлүү мөөнөтү

Куратордук сааттар үчүн сунушталуучу темалар

Максаты жана милдеттери

Иштөө формасы

1.

Сентябрь ичи

Академиялык тайпанын өзүн өзү башкаруу структурасы

- Академиялык тайпанын өзүн өзү башкаруу структурасын түзүү;

- Академиялык тайпанын активдерин шайлоо, функционалдык милдеттерин бөлүштүрүү;

- Тайпадагы студенттер жөнүндө маалыматтар базасын түзүү, маалыматтарды толтуруу.

Жыйын

Студенттин портфолиосу

- Тайпанын кураторунун портфолиосун түзүү;

- Студенттердин портфолиосу жана аны үзгүлтүксүз толуктоо боюнча маалымат берүү;

- Студенттердин портфолисун түзүү.

Ангемелешүү

Студенттин жүрүм-турум кодекси

- ОшМУнун студенттери үчүн иштелип чыккан “Студенттин жүрүм-турум кодекси” менен таанышуу;

- Студенттин укуктары жана милдеттери менен таанышуу;

- Кодексте каралган эреже бузуулар, аларды болтурбоо, алдын алуу маселелери боюнча пикир алмашуу, талкуулоо;

- Модулдук –рейтингдик система, учурдук, чектик, жыйынтыктоочу текшерүү жөнүндө маалымат алуу.

Ангемелешүү, презентация

Театр күнү

Ош Улуттук драма театрына барып спектакль көрүү

Спектакль көрүү

2.

Октябрь ичи

Студенттик стипендиялык, социалдык колдоо программалары

- Студенттерди “Атуулдук стипендия”, “Президенттик стипендия”, “Окумуштуулар кеңешинин стипендиясы” жөнүндөгү жоболор менен тааныштыруу;

- Стипендиялык программаларга катышуу үчүн студенттердин алдына коюлган максаттарды жана милдеттерди аныктоо;

- Стипендиялык программаларга катышуу үчүн студенттердин алдына коюлган максаттарга жетүү аракеттери;

- Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча жобо менен тааныштыруу.

Презентация, ангемелешүү

ОшМУда өзүн-өзү өнүктүрүү программалары

- Убакыт акчадан да кымбат экендигин аңдап түшүнүүгө жетишүү;

- Сабактан сырткары убакытта өзүн өзү өнүктүрүүнүн жолдору жөнүндө маалымат алуу;

- Р.Абдыкадыров атындагы Таланттар академиясындагы студенттик ийримдер жөнүндө маалымат алуу;

- Студенттик кеңеш тарабынан жүргүзүлүп жаткан студенттик долбоорлор менен таанышуу;

- Үмүт студентик телестудиясынын, Нур студенттиик гезиттин волонтердук программалары менен студенттерди тааныштыруу.

Аңгемелешүү, презентация, маалымат бөлүмгө экскурсия

2022-жыл Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы

- КРдин Президентинин 2022-жыл Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы жөнүндөгү жарлыгы менен таанышуу жана талкуу;

- Жарлыкка ылайык мамлекеттик денгээлде аткарылган иш аракеттер менен таанышуу.

Презентация, талкуу

“ОшМУ таза чөйрө үчүн!” тазалык акциясына катышуу

- Ош шаарындагы туристтик базаларда, парктарда, тоолордо жана коомдук жайларда тазалык акциясын уюштуруу (бөлүнгөн графикке ылайык).

Ишембиликке катышуу

3.

Ноябрь ичи

Студенттик стартаптар

- Студенттик стартаптар жөнүндө маалымат берүү;

- ОшМУнун студенттик стартап борбору менен таанышуу.

экскурсия

Жаштар сергек жашоо үчүн

- Тамеки, баңги заттарын, спирттик ичимдиктерди колдонуунун зыяндуу жактары, кесепеттери жөнүндө маалымат алуу;

- Жаштар арасында бул коркунучту алдын алуу жолдорун изилдөө;

- Сергек жашоо образын студенттер арасында жайлтуу.

аңгемелешүү

Кылмыштуулукка жол жок

- Студенттер арасында кылмыштуулукту алдын алуу, болтурбоо боюнча профилактикалык иштер жөнүндө маалымат алуу;

- Жаштар арасында күтүлүүчү кылмыштуулуктун, анын ичинде кыз балдарга жана жаш балдарга карата зордук-зомбулуктун болуу себептери жана кесепеттери жөнүндө талкуу.

Тегерек стол

Экстремизм, терроризм, радикализм коркунучтары

- Жаштар арасында радикалдашууну (диний, идеялык, тыю салынган уюмдар) алдын алуу;

- Экстремизм, терроризм, тыю салынган диний агымдар жөнүндө маалымат алуу;

- Жаштардын радикалдашуусун алдын алуу, болтурбоо жана жайылышына бөгөт коюу аракеттериндеги ар бир жарандын жоопкерчилигин аңдап түшүнүүгө жетишүү.

Адис менен жолугушуу

4.

Декабрь ичи

Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү

- Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү багытындагы иш чараларды тайпалык деңгээлде уюштуруу;

- Академиялык тазалыктын талаптары жана принциптери жана алардын тайпада сакталышы жөнүндө талкуу уюштуруу;

- Таза сессия өткөрүүдөгү студенттин жоопкерчилиги боюнча талкуу.

талкуу

Кышкы сынак-сессиясына даярдануу маселелери

- Кышкы сынак сессиясына тайпадагы студенттердин даярдыгы;

- Кышкы сессиянын сынактарын ийгиликтүү тапшыруу маселелери боюнча талкуу.

талкуу

Жаңы жылга жаңы максаттар жана милдеттер

- Өтүп бара жаткан жылга баа берүү;

- “Өтүп бара жаткан жыл мен үчүн эмнеси менен жемиштүү болду?” деген суроого жооп берүү;

- “Өтүп бара жаткан жылы ниет кылган кайсыл иштерди аткарууга жетишпей калдым?” деген суроонун негизинде келе жаткан жаңы жылга максат, милдеттерди жазуу.

аңгемелешүү

6.

Февраль ичи

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы жөнүндө

- Кыргыз жараны концепциясы менен таанышуу;

- Концепцияны ишке ашыруу маселелери менен таанышуу;

- Концепциянын маңызын аңдап түшүнүү.

 

Кыргыз жараны кандай болушу керек?

- Кыргыз жаранынын моделин таануу;

- Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн маселелерин талкуулоо;

- Көп түрдүүлүктөгү биримдик идеясын аңдап түшүнүү.

презентация, аңгемелешүү

Бүгүнкү мекенчил жаштардын модели

- “Бүгүнкү заманбап контексте мекенди, элди, жерди сактоо дегенди кандай түшүнсө болот?” деген суроого жооп издөө;

- “Мекенчил адамдын бүгүнкү образы кандай?” деген суроого жооп издөө.

ангемелешүү

7.

Март ичи

Улуттук иденттүүлүк – туруктуу мамлекет

- Кыргыз элинин улуттук иденттүүлүктөрү жана аларды башка улуттар менен салыштыруу;

- Ааламдашуу заманында улуттук иденттүүлүктү сактоо мамлекет үчүн келечек экендигин аңдап түшүнүүгө жетишүү.

 

Менин болочок кесибиме койгон замандын негизги талаптары

- Заманбап адис болуу үчүн талап кылынуучу көндүмдөрдү, билимдерди билүү;

- Эмгек рыногунун суроо-талаптарына анализ жүргүзүү;

- Кесипкөй болууга даярдануу үчүн милдеттерди алуу.

 

Студенттин окууга мотивациясы

- Студенттин окууга болго мотивациясы жөнүндө маалымат алуу;

- Студенттин окууга болгон ички мотивациясын жогорулатуу жолдорун билүү;

- Эффективдүү окуп-үйрөнүү техникалары менен таанышуу.

аңгемелешүү

Өз алдынча окуп-үйрөнүүдө маалыматтык технологияларды колдонуу

- Өз алдынча окуп-үйрөнүүнү уюштурууда маалыматтык технологиялык каражаттарды колдонулуунун жолдорун билүү;

- Интернетти, социалдык тармактарды натыйжалуу пайдаланууну аңдап түшүнүү.

 

8.

Апрель ичи

Китеп окуйбуз айлыгын уюштуруу жана өткөрүү

- Тайпада бир айлык акция уюштуруу;

- Куратор жана студенттер биргеликте тандаган адабий чыгармаларды окуп чыгуу жана талкуу жүргүзүү;

- Китеп окууга жаштарды үндөгөн видеоролик, постерлерди жасоо, социалдык тармактар аркылуу таратуу.

Бир айлык акция

9

Май ичи

Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү

- Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү багытындагы иш чараларды тайпалык деңгээлде уюштуруу;

- Академиялык тазалыктын талаптары жана принциптери жана алардын тайпада сакталышы жөнүндө талкуу уюштуруу;

- Таза сессия өткөрүүдөгү студенттин жоопкерчилиги боюнча талкуу;

талкуу

Жазгы сынак-сессиясына даярдануу маселелери

- Жазгы сынак сессиясына тайпадагы студенттердин даярдыгы;

- Жазгы сессиянын сынактарын ийгиликтүү тапшыруу маселелери боюнча талкуу.

талкуу

Жайкы сессияга даярдануу жана ийгиликтүү тапшыруу

- Модулдардын жыйынтыктарын талкуулоо;

- Семестрдин жыйынтыгы боюнча студенттердин сабактарга катышуусу жана жетишүүсүнө анализ;

- Сынактарды ийгиликтүү тапшырууга даярдануу маселесин талкуулоо.

аңгемелешүү

2-курстар үчүн

Өтүлүү мөөнөтү

Куратордук сааттар үчүн сунушталуучу темалар

Максаты жана милдеттери

Иштөө формасы

1.

Сентябрь ичи

Академиялык тайпанын өзүн өзү башкаруу структурасы

- Академиялык тайпанын өзүн өзү башкаруу структурасын түзүү;

- Академиялык тайпанын активдерин шайлоо, функционалдык милдеттерин бөлүштүрүү;

- Тайпадагы студенттер жөнүндө маалыматтар базасын түзүү, маалыматтарды толтуруу.

Жыйын

“Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил” деген темада ар кандай иш-чараларды жүргүзүү

- Тайпалар аралык эссе жазуу сынагын жүргүзүү;

- Мамлекеттик тилдин бүгүнкү күндөгү оорду аттуу талкуу уюштуруу;

- Факультеттерде тил күнүнө карата иш-чараларды уюштуруу.

Иш-чараларды уюштуруу

Спорт – ден соолуктун булагы, ийгиликтин башаты аттуу тайпалар аралык

- ОшМУнун студенттери үчүн иштелип чыккан “Студенттин жүрүм-турум кодекси” менен таанышуу;

- Студенттин укуктары жана милдеттери менен таанышуу;

- Кодексте каралган эреже бузуулар, аларды болтурбоо, алдын алуу маселелери боюнча пикир алмашуу, талкуулоо;

- Модулдук –рейтингдик система, учурдук, чектик, жыйынтыктоочу текшерүү жөнүндө маалымат алуу.

Ангемелешүү, презентация

Театр күнү

Ош Улуттук драма театрына барып спектакль көрүү

Спектакль көрүү

2.

Октябрь ичи

Студенттик стипендиялык, социалдык колдоо программалары

- Студенттерди “Атуулдук стипендия”, “Президенттик стипендия”, “Окумуштуулар кеңешинин стипендиясы” жөнүндөгү жоболор менен тааныштыруу;

- Стипендиялык программаларга катышуу үчүн студенттердин алдына коюлган максаттарды жана милдеттерди аныктоо;

- Стипендиялык программаларга катышуу үчүн студенттердин алдына коюлган максаттарга жетүү аракеттери;

- Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча жобо менен тааныштыруу.

Презентация, ангемелешүү

ОшМУда өзүн-өзү өнүктүрүү программалары

- Убакыт акчадан да кымбат экендигин аңдап түшүнүүгө жетишүү;

- Сабактан сырткары убакытта өзүн өзү өнүктүрүүнүн жолдору жөнүндө маалымат алуу;

- Р.Абдыкадыров атындагы Таланттар академиясындагы студенттик ийримдер жөнүндө маалымат алуу;

- Студенттик кеңеш тарабынан жүргүзүлүп жаткан студенттик долбоорлор менен таанышуу;

- Үмүт студентик телестудиясынын, Нур студенттиик гезиттин волонтердук программалары менен студенттерди тааныштыруу.

Аңгемелешүү, презентация, маалымат бөлүмгө экскурсия

2022-жыл Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы

- КРдин Президентинин 2022-жыл Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы жөнүндөгү жарлыгы менен таанышуу жана талкуу;

- Жарлыкка ылайык мамлекеттик денгээлде аткарылган иш аракеттер менен таанышуу.

Презентация, талкуу

“ОшМУ таза чөйрө үчүн!” тазалык акциясына катышуу

- Ош шаарындагы туристтик базаларда, парктарда, тоолордо жана коомдук жайларда тазалык акциясын уюштуруу (бөлүнгөн графикке ылайык).

Ишембиликке катышуу

3.

Ноябрь ичи

Студенттик стартаптар

- Студенттик стартаптар жөнүндө маалымат берүү;

- ОшМУнун студенттик стартап борбору менен таанышуу.

экскурсия

Жаштар сергек жашоо үчүн

- Тамеки, баңги заттарын, спирттик ичимдиктерди колдонуунун зыяндуу жактары, кесепеттери жөнүндө маалымат алуу;

- Жаштар арасында бул коркунучту алдын алуу жолдорун изилдөө;

- Сергек жашоо образын студенттер арасында жайлтуу.

аңгемелешүү

Кылмыштуулукка жол жок

- Студенттер арасында кылмыштуулукту алдын алуу, болтурбоо боюнча профилактикалык иштер жөнүндө маалымат алуу;

- Жаштар арасында күтүлүүчү кылмыштуулуктун, анын ичинде кыз балдарга жана жаш балдарга карата зордук-зомбулуктун болуу себептери жана кесепеттери жөнүндө талкуу.

Тегерек стол

Экстремизм, терроризм, радикализм коркунучтары

- Жаштар арасында радикалдашууну (диний, идеялык, тыю салынган уюмдар) алдын алуу;

- Экстремизм, терроризм, тыю салынган диний агымдар жөнүндө маалымат алуу;

- Жаштардын радикалдашуусун алдын алуу, болтурбоо жана жайылышына бөгөт коюу аракеттериндеги ар бир жарандын жоопкерчилигин аңдап түшүнүүгө жетишүү.

Адис менен жолугушуу

4.

Декабрь ичи

Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү

- Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү багытындагы иш чараларды тайпалык деңгээлде уюштуруу;

- Академиялык тазалыктын талаптары жана принциптери жана алардын тайпада сакталышы жөнүндө талкуу уюштуруу;

- Таза сессия өткөрүүдөгү студенттин жоопкерчилиги боюнча талкуу.

талкуу

Кышкы сынак-сессиясына даярдануу маселелери

- Кышкы сынак сессиясына тайпадагы студенттердин даярдыгы;

- Кышкы сессиянын сынактарын ийгиликтүү тапшыруу маселелери боюнча талкуу.

талкуу

Жаңы жылга жаңы максаттар жана милдеттер

- Өтүп бара жаткан жылга баа берүү;

- “Өтүп бара жаткан жыл мен үчүн эмнеси менен жемиштүү болду?” деген суроого жооп берүү;

- “Өтүп бара жаткан жылы ниет кылган кайсыл иштерди аткарууга жетишпей калдым?” деген суроонун негизинде келе жаткан жаңы жылга максат, милдеттерди жазуу.

аңгемелешүү

6.

Февраль ичи

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы жөнүндө

- Кыргыз жараны концепциясы менен таанышуу;

- Концепцияны ишке ашыруу маселелери менен таанышуу;

- Концепциянын маңызын аңдап түшүнүү.

 

Кыргыз жараны кандай болушу керек?

- Кыргыз жаранынын моделин таануу;

- Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн маселелерин талкуулоо;

- Көп түрдүүлүктөгү биримдик идеясын аңдап түшүнүү.

презентация, аңгемелешүү

Бүгүнкү мекенчил жаштардын модели

- “Бүгүнкү заманбап контексте мекенди, элди, жерди сактоо дегенди кандай түшүнсө болот?” деген суроого жооп издөө;

- “Мекенчил адамдын бүгүнкү образы кандай?” деген суроого жооп издөө.

ангемелешүү

7.

Март ичи

Улуттук иденттүүлүк – туруктуу мамлекет

- Кыргыз элинин улуттук иденттүүлүктөрү жана аларды башка улуттар менен салыштыруу;

- Ааламдашуу заманында улуттук иденттүүлүктү сактоо мамлекет үчүн келечек экендигин аңдап түшүнүүгө жетишүү.

 

Менин болочок кесибиме койгон замандын негизги талаптары

- Заманбап адис болуу үчүн талап кылынуучу көндүмдөрдү, билимдерди билүү;

- Эмгек рыногунун суроо-талаптарына анализ жүргүзүү;

- Кесипкөй болууга даярдануу үчүн милдеттерди алуу.

 

Студенттин окууга мотивациясы

- Студенттин окууга болго мотивациясы жөнүндө маалымат алуу;

- Студенттин окууга болгон ички мотивациясын жогорулатуу жолдорун билүү;

- Эффективдүү окуп-үйрөнүү техникалары менен таанышуу.

аңгемелешүү

Өз алдынча окуп-үйрөнүүдө маалыматтык технологияларды колдонуу

- Өз алдынча окуп-үйрөнүүнү уюштурууда маалыматтык технологиялык каражаттарды колдонулуунун жолдорун билүү;

- Интернетти, социалдык тармактарды натыйжалуу пайдаланууну аңдап түшүнүү.

 

8.

Апрель ичи

Китеп окуйбуз айлыгын уюштуруу жана өткөрүү

- Тайпада бир айлык акция уюштуруу;

- Куратор жана студенттер биргеликте тандаган адабий чыгармаларды окуп чыгуу жана талкуу жүргүзүү;

- Китеп окууга жаштарды үндөгөн видеоролик, постерлерди жасоо, социалдык тармактар аркылуу таратуу.

Бир айлык акция

9

Май ичи

Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү

- Академиялык эреже бузууларды (коррупцияны) алдын алуу, болтурбоо, кесепеттери менен күрөшүү багытындагы иш чараларды тайпалык деңгээлде уюштуруу;

- Академиялык тазалыктын талаптары жана принциптери жана алардын тайпада сакталышы жөнүндө талкуу уюштуруу;

- Таза сессия өткөрүүдөгү студенттин жоопкерчилиги боюнча талкуу;

талкуу

Жазгы сынак-сессиясына даярдануу маселелери

- Жазгы сынак сессиясына тайпадагы студенттердин даярдыгы;

- Жазгы сессиянын сынактарын ийгиликтүү тапшыруу маселелери боюнча талкуу.

талкуу

Жайкы сессияга даярдануу жана ийгиликтүү тапшыруу

- Модулдардын жыйынтыктарын талкуулоо;

- Семестрдин жыйынтыгы боюнча студенттердин сабактарга катышуусу жана жетишүүсүнө анализ;

- Сынактарды ийгиликтүү тапшырууга даярдануу маселесин талкуулоо.

аңгемелешүү