Арашан гуманитардык институту

Университет Структуралар Институттар "Арашан" гуманитардык институту

Арашан гуманитардык институту

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ош мамлекеттик университетине караштуу Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультети 2000-2001-окуу жылынан бери студенттерге теологиялык  багытта билим берип келе жатат. 2017-2018-окуу жылында дин таануу факультетинин алдында теологиялык кесиптик орто билим берүү колледжи ачылган.

Факультетте жана теологиялык колледжде окутуу КРнын Билим Берүү жана Илим министрлиги тарабынан бекитилген лицензиясы жана окуу планынын негизинде кыргыз, түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Факультетте (бакалавр) окуу мөөнөтү төрт жыл. Ал эми колледжде окуу мөөнөтү 9-класстын базасы менен кабыл алынгандар үчүн 2 жыл 10 ай, 11-класстын базасы менен кабыл алынгандар үчүн 1 жыл 10 ай. Жалпысынан алганда 200 студентке ылайыкташтырылган.

Факультеттин миссиясы – Учурдун талабына ылайык дин жаатында терең билим алган, улуттук баалуулуктарды урматтаган, үй-бүлөсүн, мекенин сүйгөн, өз өлкөсүнүн экономикалык, илимий жана  маданий багытта өсүп-өнүгүүсүнө салымын кошо турган чыныгы мекенчил адистерди даярдоо.

Факультеттин максаты – Окутуунун жаңы технологияларын колдонуу менен терең билим берүү, информациялык булактарды кеңири пайдалануу, илимдин жетишкендиктерин колдонуу жана көп конфессиялуу өлкөбүздүн өзгөчөлүгүнө ылайык ислам илимдерин тереңдетип окутуу жана диндердин тарыхын, диндердин маданиятын окуп-үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүү болуп саналат.

Факультеттин милдети – Дин жаатында терең билим алган, улуттук баалуулуктарды урматтаган, мекенчил адистерди даярдоо.

 

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Теология

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

2

Теология

(9-класстын базасы)

(11-класстын базасы)

орто кесиптик билим

Күндүзгү

 

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

Кафедралар

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Дин таануу жана Жалпы билим берүү дисциплиналар кафедрасы

 

Дин.т.и.док. Тагаев Майрамбек Кудайбердиевич

 

0778

81-19-45

mayrambekg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Жусупов Майрамбек Ганинович

0700 12-87-83

0552 40-80-83

 

mayramcusup@gmail.com

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Себетов Жаркынбай Базарбаевич

0706 66-49-86

0778 66-49-86

uzgents@gmail.com

Декандын тарбия жана уюштуруу иштери  боюнча орун басары

Сарбагышов Бузурманкул Рапылбекович

0771 54-15-94

0505 83-11-99

buzurmankul@gmail.com

 

Фото галерея