ОшМУнун миссиясы жана стратегиясы

Академиялык саясат ОшМУнун миссиясы жана стратегиясы

ОшМУнун миссиясы жана стратегиясы

Ош мамлекеттик университетинин миссиясы – жалпы адамзаттык баалуулуктарга ээ болгон жана мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө  салым кошуучу заманбап адистерди даярдоо (ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин 2023-жылдын 31-мартындагы  № 7  жыйынынын ЧЕЧИМИ)

Университеттин келечекке карай максаты –ОшМУнун классикалык университеттен - дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөөчү жана инновациялык университетке трансформациялоо.

Стратегиялык максат – Дүйнөнүн алдынкы ТОП-700 изилдөөчү университеттеринин катарына кирүү. ОшМУну Борбор Азиядагы  эң алдынкы 3 университеттердин бирине айландыруу.

2023-2026-жылдарга «ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН МОДЕЛИ» стратегиялык өнүктүрүү программасы

Ош мамлекеттик университетин 2019-2024-жылдары өнүктүрүү КОНЦЕПЦИЯСЫ

ОшМУнун миссиясы 2023

ОшМУнун миссиясы 2019 (архив)

Ош мамлекеттик университетинин «Коом жана билим берүү» пилоттук долбоору

ОшМУ 2019-2024