IMPACT FACTOR

Илим IMPACT FACTOR

IMPACT FACTOR

Журналдын "Импакт фактору", же "Citation Index" (англисче impact factor) таасирдин индикатору маанисине ээ. Журналдын импакт фактору жарыяланган илимий материалдардын маанилүүлүгүн баалоо үчүн таанылган критерийлердин бири болуп эсептелет.

Ош Мамалекеттик Университетинин өнүгүү приоритеттеринин бири болуп дүйнөлүк илимий коомчулукка толук интеграциялануу болуп саналат. Ар бир окуу жайдын кадыр-баркы анда иштеген илимий кызматкерлердин илимий жетишкендиктерине эл аралык баа берүүдөн турат. Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялоо заманбап илимий ишмердүүлүктүн атрибуту болуп саналат жана университеттин академиялык өнүгүүсүнүн ийгилигинин көрсөткүчтөрүнүн бири катары кызмат кылат.

 

Кирүү үчүн паайдалуу шилтемелер:

Web of Science

Scopus

Taylor & Francis Group

Science Direct

Springer

Web of Science платформасында иштөө тууралуу маалымат порталы

ResearcherID

https://researcheracademy.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com

www.clarivateanalitics.com

Бааланган журналдардын тизмеси

Journal Citation Reports Wos

Маалымат жана Scopus базасына кирген бардык журналдардын тизмеси

Скопус базасына кирген журналдардын тизмеси

Презентациялар

Clarivate Analytics Илимий изилдөө жана илимий натыйжалуулукту баалоо үчүн маалыматтык ресурстарды сертификаттоо программасы

Springer колдонуучу колдонмосу

Илимий журналдарда жарыялоо процессин түшүнүү

Ийгиликтүү илимий карьера үчүн план түзүү

Тейлор жана Фрэнсис онлайн платформасынын колдонуучу колдонмосу

Taylor & Francis eBooks Online Platform User Guide

Scopus жана SciVal

Презентация "Туура макаланы кантип даярдоо керек"

Презентация "Илимий макаланы даярдоодо "ScienceDirect", "Mendeley" жана "Scopus" программаларын колдонуу жана аны басып чыгаруу үчүн журналды тандоо"

Презентация "Изилдөөнүн сапатын жакшыртуу үчүн Scopus жана Science Directти колдонуу"

Видео

Компаниянын бардык ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча видео нускамаларды жана жазылган видеосабактарды камтыган Clarivate Analytics Youtube каналына шилтеме:

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

Web of Science программасында профилди каттоо жана алыстан кирүү боюнча видеого шилтеме:

https://www.youtube.com/watch?v=7bmJeG6tBFQ    

Scientometrics колдонмосунун 2-басылышы. Бардык толук маалымат шилтемеде да бар:

https://clarivate.com/ru/book/