Практика жана карьера борбору

Университет Структуралар Борборлор Практика жана карьера борбору

Практика жана карьера борбору

ОшМунун Практика жана карьера борбору 2002-жылы   окуу - маалымат департаментинен чыгарылып «ЖОЖ-Мектеп» окуу усулдук комплекси болуп түзүлгөн, 2005-жылга чейин п.и.д. профессор Д.Бабаев жетектеген.
2005-жылы окуу маалымат департаментинин курамына бөлүм катары киргизилип 2008-жылга чейин т.и.д. профессор А.Джураев жетектеген.

ОшМУнун уюштуруу-башкаруу структурасын, административдик кызматтарынын жана структуралык бөлүмдөрүнүн штаттык жадыбалын оптималдаштыруу боюнча комиссиянын 2023-ж. 4-сентябрдагы буйругунун негнизинде өндүрүштүк практика бөлүмү, педагогикалык практика бөлүмү, карьера менен бириктирилип, “Практика жана карьера борбору” болуп түзүлүп, жетекчи катары п.и.к., доцент Т.Матикеев борборду жетектеп келүүдө.

ОшМУнун “Практика жана карьера” борбору  –  университеттеги практикалардын уюштурулуп өткөрүлүшүн көзөмөлдөөчү жана бүтүрүүчүлөр менен тыгыз иш алып баруучу структуралык түзүм. Борбор ОшМУнун ректору жана окуу иштери боюнча проректорунун жетекчилигинде иш алып барат.

 

   Практика жана карьера борборунун жетекчиси Матикеев Талантбек

   Курманалиевич п.и.к., доцент

   Байланыш номери:   +996 772 457 119

    E-mail: tmatikeev@oshsu.kg

 

    Практика жана карьера борборунун улук инспектору (педагогикалык практика)

    Батыралиев Адылбек п.и.к., доцент

    Байланыш номери:   +996 0555 86-86-25

    E-mail: abatyraliev@oshsu.kg

 

      Практика жана карьера борборунун улук инспектору (өндүрүштүк практика)

      Аринова Чыныгул Тойгонбаевна

      Байланыш номери:   +996 0772 79-78-80

      E-mail: charinova@oshsu.kg

 

    Практика жана карьера борборунун улук инспектору (карьера боюнча )

    Маткалыков Азирет-Али Салайдинбекович

     Байланыш номери:   +996 0559 80-18-80

     E-mail: amatkalykov@oshsu.kg

 

    Практика жана карьера борборунун инспектору  

    Сагынбек кызы Айдана

    Байланыш номери:   +996 0553 26-04-97

    E-mail: asagynbekkyzy@oshsu.kg