Юридика факультети

Юридика факультети

Адрес Ош шаары, И.Раззаков пр., 19/1а
Телефон (03222)8-28-23
Факс
Веб-сайт http://law.oshsu.kg/
E-mail kuldysheva@oshsu.kg oshgu_yurfak@mail.ru

Юридика факультети гуманитардык ракурстагы кесиптик-жогорку билимдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Юридика факультетинин тарыхы 1992-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту университет статусун алгандыгына теңдеш келип, керектүү адистиктер менен толукталуу зарылчылыгына байланыштуу ачылган. Алгач, тарых факультетинин курамында укук таануу бөлүмү болуп, ал эми 1996-жылы өз алдынча  юридика факультети болуп түзүлгөн. Факультетти тарых илимдеринин кандидаты, доцент Ж. А. Адилбаев жетектеген. 1998-жылдан баштап аталган факультетти юридика илимдеринин кандидаты Э. С. Токторов жетектеп келген.

2007-жылы Ош мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечиминин  жана  2007-жылдын  29-августундагы №238 буйругуна  ылайык  Ош  мамлекеттик университетинин структурасын оптималдаштыруу  максатында  бажы-юридика факультети түзүлүп, 2007-жылдын сентябрь айында  Ош мамлекеттик университетинин ректорунун №241/1 буйругyнун негизинде бажы-юридика факультетинде бажы иши кафедрасы ачылган. 2008-2009-окуу жылынан тартып, аталган окуу жай тарых факультетине кошулуп тарых-юридика факультети болуп түзүлгөн.

2010-2011-окуу жылынан тартып ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен аталган факультетке “Социалдык иштер боюнча адис” квалификациясын ыйгаруучу социалдык иштер адистиги кошулган.

2013-жылдын 20-сентябрындагы ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен кафедралар жаңыдан түзүлүп, мамлекеттин жана  укуктун теориясы, тарыхы, кылмыш жаза укугу жана процесси, жарандык укук жана процесси, соттук процесс, экспертиза жана бажы иши  деп аталып, адистик боюнча 4 бүтүрүүчү кафедра иш алып барат.

2014-жылдын  5-сентябрындагы ректордун №405 буйругунун негизинде өз алдынча юридика факультети түзүлдү.

Азыркы мезгилде факультетти юридика илимдеринин доктору, профессор Кулдышева

Гулсара Кенжеевна жетектейт.

Юридика факультети төмөндөгүдөй структураларга ээ:

Мамлекеттин жана укуктун теориясы, тарыхы кафедрасынын башчысы – ю.и.к., доцент М.Б. Татенов;

Кылмыш жаза укугу жана процесси кафедрасынын башчысы – ю.и.к., доцент К.К.Карабаева;

Жарандык укук жана процесси кафедрасынын башчысы– ю.и.к., доцент Парайдин уулу Ш.;

Соттук процесс, экспертиза жана бажы иши кафедрасынын башчысы – ю.и.д., профессор Э.С.Токторов.

Факультеттин максаты – келечекте жогорку квалификациялуу юридикалык кадрлар менен камсыз кылуу, укуктук билим берүү рыногунда атаандаштыкка жетишүү;

Факультеттин милдети – студенттик жарандык позицияны түзүү, заманбап шарттарда иштөө жана жашоо жөндөмүн түзүү. Коомдун моралдык, укутук, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана көбөйтүү;

Факультеттин жетекчилиги:

 

 

Кызматы

 

Аты-Жөнү

 

Байланыш телефон

 

Электрондук адрес

1

Декан

Кулдышева Г.К

0555109335

kuldysheva@oshsu.kg

2

Күндүзгү окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары

Шоокумова Д.П.

0770 343 704

 

3

Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары

Патиев Н.М.

0555 566 707

 npatiev@oshsu.kg

4

Тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары

Маматалиев Ж.К.

0554 477 751

 

5

Илимий иштер боюнча декандын орун басары

Айтмаматова Ү.А.

0773 101 206

 

6

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

Пазылов Н.А.

0554 488 746

 

7

Магистратура бөлүмү

Дехканова К.А

0772150198

dehkanova@oshsu.kg

8

Окумуштуулар кенешинин катчысы

Жээнбекова Ж.С

0772451541

jjeenbekova@oshsu.kg

9

Практика жетекчиси

Орозбаева Б.А.

0770 357 446

 

10

Факультеттин профсоюзу

Табалдыев Н.А.

0773 122 528

 

                                                                                                                                   

Фото галерея