Льготы по оплате контракта

Студентам Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча ЖОБО