Университет Структуралар Жетекчилик Окуу иштери боюнча проректору

Окуу иштери боюнча проректор

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 331, 122 каана
Телефон 0(3222) 7-08-77 0773936222
Факс 0(3222) 7-09-15
Веб-сайт
E-mail zbojonov @oshsu.kg

Божонов Замирбек Сабиржанович

Туулган күнү, айы, жылы16-апрель, 1975-жыл

Туулган жери: Ош облусу, Кара-Кулжа району, Тоготой айылы

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасынын жараны

Партияга мүчѳлүгү: эч кайсы партияга мүчѳ эмес

Билими: жогорку

Окуу жайынын аталышы жана жайгашкан жери

Факультет же бѳлүм

Кирген жылы

Бүтүргѳн же таштап кеткен жылы

Эгер бүтпѳгѳн болсо, анда кайсы курстан кеткен

Окуу жайын бүтүрүүнүн натыйжасында кайсы адистикти алган, дипломдун же күбѳлүктүн № кѳрсѳтүү

Ош мамлекеттик университети

Кыргыз филологиясы факультети

199 5 -ж.

2004 -ж.

 

Кыргыз тили жана адабия-ты боюнча окутуучу ,

 CD 040084721

Мамлекеттик тилди билүүсү: эркин сүйлѳйт

Кайсы чет тилин билет: орус тили, ангилис тили – сѳздүктү пайдаланып окуйт жана которот.

Окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы: Жок

Кандай илимий эмгектери жана ойлоп табуулары бар: 15 илимий макала

Эмгек ишмердигинин башталышынан тартып аткарган жумушу (жогорку жана орто окуу жайларындагы окуусун, аскерий кызматта жана биргелештирип аткарылуучу иштерде иштѳѳнү кошо эсепке алганда):

Айы, жылы

Мекеменин, уюмдун, ишкананын, ошондой эле министрликтин аталышы, анын жайгашкан орду

Ээлеген кызматы

Киришүү

Чыгып кетүү

1

2

3

4

1995

2004

Ош мамлекеттик университети

Студент

01.02.2002

12.11.2003

Ош мамлекеттик университетинин студенттик “Нур” газетасы

Башкы редактор

10.10.2005

01.03.2008

Ош мамлекеттик университетинин ректордун студенттик иштер боюнча жардамчысы

Ректордун жардамчысы

01.03.2008

28.11.2016

Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаменти

Директор

28.11.2016

 

Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору

Проректор

Биргелешип аткарган жумушу: Жок

Эмгек стажы: үзгүлтүксүз 11 жыл, жалпы 13 жыл 

Чет ѳлкѳдѳ болуусу (жумуш, кызматтык командировка, делегация менен барып келүү).

Айы, жылы

Кайсы ѳлкѳдѳ

Чек арадан тышкары болуунун максаты

Кайсы убактан

Кайсы убакка чейин

1

2

3

4

07.03.2013

16.03.2013

Түркия, Кастамону университети

К ызматтык командировка

08.04.2014

12.04.2014

Кытай Эл Республикасы, Синь-Цзян педагогикалык университети

Д елегация менен барып келүү

08.05.2016

16.05.2016

Түркия, Анкара университети

Д елегация менен барып келүү

13.10.2016

16.10.2016

Өзбекстан, Ташкент шаары

Д елегация менен барып келүү

Эл аралык, республикалар аралык, республикалык, крайдык, областтык, округдук, шаардык, райондук, мамлекеттик жана башка шайланма органдарда катышуусу: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка 2005,2010-ж. катышкан

Кандай мамлекеттик сыйлыктары бар: мамлекеттик сыйлыгы жок, тармактык сыйлыктары бар: Ош шаардык мэриясынын “Ардак грамотасы” (2007,ОшМУнун профсоюз уюмунун “Ардак грамотасы” (2012), Кыргыз Республикасынын билим, илим кызматкерлеринин профсоюз уюмунун “Профсоюз кыймылынын мытысы” төш белгиси (2015).

 

Фото галерея