Медициналык колледж

Üniversite Yapı Kolejler Tıp Koleji

Медициналык колледж

Адрес Н.Исанов көчөсү 77
Телефон +996 3222 4-35-07
Факс
Веб-сайт http://medcolledj.oshsu.kg/
E-mail mail.oshsu.kg


Тарыхы

    2002-жылдын 31-майында Ош МУнун медициналык факультетинин Окумуштуулар Кеңешишин №7 токтомунун негизинде бекитилип, КРдин Билим, илим жана маданият министрлигинин уруксаты жана Ош МУнун ректорунун 2002-жылдын 1-июлундагы буйругунун негизинде ачылып, табият таануу жана география факультетинин биринчи кабатынан орун алып, ага окутуучу М. Т. Уметалиев жетекчилик кылган. 2003-жылы август айында Ош МУнун №5 жатаканасынын биринчи кабатынын бир бөлүгүнө көчүрүлгөн. 2003-2012-жылдары медициналык колледжди медицина илимдеринин кандидаты, доцент Ш. Т. Беркмаматов жетектеген. Медициналык колледжин түптөөдө Ш. Т. Беркмаматовдун жетекчи катары кошкон салымы чоң. Колледж 2003-жылдын 29-декабрында Ош МУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Ош МУнун алдындагы медициналык окуу жайы деп өзгөртүлүп, өзүнчө статуска ээ болгон.
Медициналык колледжге 2012-жылдын 15-февралынан тартып, биология илимдеринин кандидаты, доцент К. Ш. Аттокуров жетекчилик кылууда.
Медициналык колледждин ишмердүүлүгү КРдин Билим, илим жана маданият министрлигинде №923/1, 10.10.03. катталган жана өзүнүн ишмердүүлүгүн «Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү» мыйзамынын жана Ош МУнун медициналык колледжинин уставынын негизинде жүргүзөт. ББИ министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестациялоо) боюнча мамлекеттик инспекциясынын (токтом №02/12, 12.02.2009-ж.) чечими менен 2014-жылдын 12-февралына чейинки мөөнөткө билим берүү процессин жүргүзүү үчүн лицензия (№352 рег.№I-467) берилген. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Орто, кесиптик билим берүү мекемелеринин аттарын өзгөртүү тууралуу» 2008-жылдын 7-августундагы № 487/1 буйругунун негизинде Ош мамлекеттик университети 2008-жылдын 31-октябрында № 913 буйругу менен Ош МУга караштуу медициналык окуу жайы медициналык колледж деп өзгөртүлгөн. Медициналык колледжге 2002-жылы биринчи жолу үч адистик боюнча 92 студент кабыл алынган болсо, азыркы учурда 3000 гө жакын студент билим алышууда.
Медициналык колледждин профессордук-окутуучулук курамы − 195. Анын ичинен 1 илимдин доктру, 17 илимдин кандидаты, 7 доцент, 38 улук окутуучу жана 133 окутуучу.
Колледжде 102 окуу аудиториялары, 15 окуу лаборатория, клиникалык корпустарда 10 окуу аудиториясы, 26 окуу лабораториясы, 370 орундуу ашкана бар.

 

Адистиктер

 

Адистиктин аталышы жана ыйгарылган квалификациясы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

060101

«Дарылоо иши»

квалификация- «Фельдшер»;

кундузгу

3 жыл 6 ай

060102

"Акушердик иши» 

квалификация- «Акушер»;

 

кундузгу

2 жыл 10 ай

060110

«Лаборатордук дартты аныктоо”

квалификация- “Лаборатордук техник”

кундузгу

2 жыл 10 ай

060106

Ортопедиялык стоматология

квалификация-

«Тиш техниги»

 

кундузгу

2 жыл 10 ай

060108

«Фармация»

квалификация- «Фармацевт»;

кундузгу

2 жыл 10 ай

060109

«Сестралык иши»

квалификация- «Медициналык сестра»

кундузгу

2 жыл 10 ай

060107

“Профилактикалык стоматология”

квалификация-

«Профилактикалык стоматология»

 

кундузгу

2 жыл 10 ай

 

ПЦКлар (предметтик циклдык комиссия)

ПЦКнын аталышы

ПЦКнын башчысы

Байланыш телефону

Электрондук дареги

Коомдук дисциплиналар

 

Шоокумова Д.П

0770343704

dshookumova@oshsu.kg

Жалпы медициналык дисциплиналар

Омурзаков Суйундук

Сатылганович

0550 029 073

0770 516 800

somurzakov@oshsu.kg

Медайым ишинин негиздери

Торобаева Д.К.

0771485353

dtorobaeva@oshsu.kg

Стоматология жана хирургиялык дисциплиналар ПЦКcы

Эмилов Кылычбек Абдрайымович

0777311697

kemilov@oshsu.kg

Табият таануу жана так илимдер

Сатиев Мирланбек Орзалиевич

0773220908 0551718169

msatiev@oshsu.kg mishava@inbox.ru

 Тилдер

Акматова Дилбар Сарыбаевна

0772352023

dakmatova@oshsu.kg

Терапиялык дисцилиналар.

Жалалова Гулбарчин Турдалиевна

0559555755.

gjalalova@oshsu.kg

Акушердик жана педиатриялык дисциплиналар

Аширбекова Мээрим Ирайимовна

 

m-ashirbekova@mail.ru

Фармациялык дисциплиналар

Каланов Орунбек

Каланович

0772496417

B-orunbaeva@mail.ru

 

СТРУКТУРАЛЫК ТҮЗҮМ

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук дареги

1

Директор

Аттокуров Курсантбек Шарабидинович

+996220 212 528

 

oshgu.medkol@mail.ru

2

Директордун окуу иштери боюнча орун басары

Аскаров Медетбек Кахраманович

+996773 077 171

 

maskarov82@mail.ru

3

Директордун тарбия иштери боюнча орун басары

Маметова Кызбурак Кожоевна

+996778 346 266

K.burak@mail.ru

4

Директордун илимий иштери боюнча орун басары

Орунбаева Бибигүл Маматовна

0557007959

B-orunbaeva@mail.ru

5

Практика башчысы

Караев Элзарбек Токтомаматович

+996770 452 555

 

6

Практика башчысы

Топчубаев Бекболот Махаматкаримович

+996554 636 795

Www.beko.95kg@mail.ru

7

Акушердик иши жана сестралык иши адистиктеринин бөлүм башчысы

Кыдыршаева Жанара Ахматжановна

+996550 322 727

Kydyrshaeva1979@mail.ru

8

Фармация бөлүмүнүн башчысы

Сайпидинова Бүсанам Абдикайымовна

+996772 824 113

busanam.saipidinova1982@mail.ru

9

Ортопедиялык стоматология жана профилактикалык стоматология адистиктеринин бөлүм башчысы

Шооруков Асылбек Абдувахапович

+996773 306 060

shoorukov@mail.ru

10

Даарылоо иши жана лабораториялык дарт аныктоо адистиктеринин бөлүм башчысы

Ташиев Руслан Азизович.

+996771 841 889

ruslantashiev111@gmail.com

fotoğraf Galerisi