Теология факультети

Üniversite Yapı Fakülteler İlahiyat fakültesi

Теология факультети

Адрес Ош шаары, Н.Исанов көчөсү 77
Телефон 0 3222 4 - 3 5- 61
Факс
Веб-сайт http://theology.oshsu.kg/
E-mail

 

Адрес

Ош ш., 714018, Н. Исанов көч. 77.

Телефон

(+996 3222) 4 - 35- 61

Веб-сайт

(+996 3222) 4 - 36 – 04

E-mail

http://theology.oshsu.kg/

                 

  1. Факультеттин кыскача тарыхы

ОшМУнун теология факультети 1993-жылы ОшМУ жана Түркия мамлекетинин «Диянет» фондунун ортосундагы келишимдин (22.09.1993.) негизинде ачылган. Теология факультети Борбордук Азиядагы мамлекеттерде эң алгачкы ачылган факультет болуп эсептелет.

Факультет 2012-2013-окуу жылынан тартып эки баскычтуу билим берүүнүн негизинде «теология» адистиги боюнча кадрларды даярдайт. Анкара университети менен өз ара кызматташуу жөнүндө түзүлгөн келишимдин негизинде «дин таануу жана гуманитардык предметтер» кафедрасында факультеттин өзгөчөлүгүнө ылайыкталган диний предметтер жана Кыргызстандын мамлекеттик стандартында көрсөтүлгөн предметтер окутулат. Факультеттин окутуучу-профессордук курамын Түркиянын жогорку окуу жайларынан кызматташтык келишимдин негизинде келген жана ОшМУнун тажрыйбалуу окумуштуу-адистери түзөт. Факультетте дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасы иш алып барат. Учурда кафедрада 14 окутуучу эмгектенет. Кафедранын окутуучу-профессордук курамы 4 доцент, 5 ага окутуучу жана 5 окутуучудан турат. Алардын ичинен: 9 окутуучу – илимдин доктору(PhD) жана 2 окутуучу - илимдин кандидаты.

Факультеттин миссиясы

Учурдун талабына ылайык республикабыздын диний агартуу жаатында адистерди жана жогорку билимдүү кадрларды даярдоо, окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып, билимдин сапатын жакшыртып, диндин жалпы адамзаттык баалуулуктарын эл арасына туура жайылтууга, адамдардын рухий дүйнөсүн байытууга салым кошотурган татыктуу адистерди даярдоо.

 

 

 

 

Факультеттин максаты

Студенттерде инсандык сапаттарды өнүктүрүү, теология багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык жалпы маданий жана кесиптик компетенцияларды калыптандыруу .

Факультеттин милдети

 

Теология багыты боюнча алган билимдерин илимий негизде  улантууга, диний маселелерди илимий чечүү жолдорун сунуштай алган жана эксперттик ишмердүүлүккө колдонууга даяр адис болуу менен динге байланыштуу бардык тармактарда тиешелүү тараптардын талаптарына жараша адистерди даярдоо.

 

Адистиктер

 

 

 

 

 

Адистик

 

 

Шифр

 

 

Окуу формасы

 

 

Окуу мөөнөтү

 

 

 Берилүүчү квалификация

1.

 

Теология (бакалавр)

 

 

531600

 

 

Күндүзгү

 

 

4 жыл

 

 

Теолог

2.

 

 

Теология (орто кесип)

 

 

 

050717

 

 

 

Күндүзгү

 

 

 

11 база - 1жыл 10 ай

9 база - 2 жыл 10 ай

 

 

 

Теолог

3.

Теология (магистратура)

 

531600

 

 

Күндүзгү

 

2 жыл

 

Теолог

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

 

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Зайлабидин Ажимаматов

 

0700 28 19 41

 

ajimamatov@oshsu.kg

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

 

Али Жусубалиев

 

0771271 219

 

ajusubaliev@oshsu.kg

 

Декандын илимий иштери жана эл аралык байланыштар боюнча орун басары 

 

Асилбек Абдуганиев

 

0704 84 86 76

 

aabduganiev@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери боюнча орун басары

Максатбек Жумабаев

0778 589828

majumabaev@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин

төрагасы

 

Тажибаев Санжарбек

0708973856

Stajibaev@oshsu.kg

Магистратура боюнча жооптуу

 

Кадыров Медербек

0706055806

mekadyrov@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

Зууридинов Өскөнбай

0706181895

ozuuridinov@oshsu.kg

 

fotoğraf Galerisi