Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

Üniversite Yapı Fakülteler Dünya Dilleri ve Kültürleri Fakültesi

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

Адрес Курманжан Датка көчөсү 250
Телефон (03222) 7-12-18
Факс +996 777 740 002
Веб-сайт http://fwlc.oshsu.kg/
E-mail deanfwlc@oshsu.kg

 

Адрес

Ош шаары, Курманжан Датка кѳчѳсү 250.

Телефон

(03222) 2 35 05

Факс

2-08-27 / (+996) 550 27 03 20

Веб-сайт

http://fwlc.oshsu.kg/

E-mail

fwlc@oshsu.kg

 

    Факультеттин тарыхы (миссиясы, максаты,  милдети)

                    ФАКУЛЬТЕТТИН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ

                  Ош педагогикалык институтунун курамында “чет тилдер” факультети деген аталышта башталган. 1951-1992-жылдары англис жана немис тилдери боюнча адистерди даярдаган өз алдынча факультет, 1992-1997-жылдары славян-герман филологиясы факультетинин курамындагы чет тилдер бөлүмү, 1997-жылдан дүйнөлүк тилдер факультети болуп аталган. Ал эми 2011-жылдын 30-августтагы Ош мамлекеттик университетинин Окумуштуулар Кенешинин чечиминин негизинде кайрадан мурдагы өзүнүн тарыхый аты менен чет тилдер факультети, ал эми 2016-жылдын декабрь айынан тартып Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети болуп аталды.

                  Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети англис, немис, француз тилинен мугалимдик жана котормо адистигине даярдайт. Азыркы мезгилде факультет 50дон ашык чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен тыгыз байланышып, ар кандай эл аралык программаларга катышып келет. 

Факультетинин миссиясы- билим алууга умтулган жаштардын талабын камсыз кылуу, чет тилдерин жана үйрөнүп жаткан тилдин маданиятын, каада-салтын, ошону менен бирге эл аралык баарлашууну мыкты өздөштүргөн заманбап адистерди, коомчулуктун алдында өз жоопкерчилигин сезе билген инсанды тарбиялап чыгаруу.

     Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

550300- (Филологиялык билим беруу (чет тили)

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4 жыл

магистратура

 

2 жыл

2

531100- Лингвистика (котормо жана котормо таануу)

 

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4 жыл

магистратура

 

2 жыл

 

      Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Англис тилинин грамматикасы жана фонетикасы

Акматова Айниса Абдибаитовна

0777720748

akmatova.63@mail.ru

Америка жана котормо таануу

Аипова Гулзат Букаралиевна

0772836420

gaipova@gmail.com

Англис тилин окутуунун методикасы

Сагындыкова Рахат Жумабаевна

0777740002

rahat_sagyndykova@mail.ru

Англис тилинин практикалык курсу

Дуванаева Карачач Токтомаматовна 

 

0773835711

rayanadatka90@mail.ru

Роман-герман филологиясы

Кабылов Тойчу Бекмуратович

0770310069

tkabylov69@gmail.com

Немец тили

Кайкыбашева Айзада Келдибаевна

0773955777

aizada72@bk.ru

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Калыгулова Сабыркуль Шамситдиновна

(+996) 550 27 03 20

 

 

sabiraoshsu@gmail.com

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Суркеева Динара Бекмаматовна

(+996) 773 07 84 23

din_ara2011@mail.ru

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Ташболот кызы Аида

(+996) 550 81 55 51

Aida78.09.78@mail.ru

Декандын тарбия иштери боюнча орун басары

Токторова Венера

(+996) 773 25 24 52

vtoktorova2026@gmail.com

Декандын эл аралык байланыштар боюнча орун басары  

Сагындыкова Зарипа Жумабаевна

 

 

(+996)557 77 75 87

sagyndykova@oshsu.kg

Декандын илимий иштери  боюнча орун басары 

Ажибаева Гулжан Алишеровна

(+996)552 10 24 28

 

g-azhibaeva89@mail.ru

Декандын келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Бердибекова Бактыгуль Каныбековна

(+996)770 35 21 00

berdibekovabaktygul75@gmail.com

 

fotoğraf Galerisi