​​​​​​​Эл аралык мамилелер

Üniversite Yapı Fakülteler Uluslararası İlişkiler Fakültesi

​​​​​​​Эл аралык мамилелер

Адрес Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Монуева 48в
Телефон +996 778 028 786
Факс
Веб-сайт http://fir.oshsu.kg
E-mail sibraimova@oshsu.kg

Факультеттин тарыхы (миссиясы,  максаты,  милдети)

Эл аралык мамилелер факультети ОшМУнун эң жаш факультети.  2000-жылы университеттин ректорунун буйругунун негизинде (25.07.00 No 139-А) илимий кеңештин чечимине ылайык (19.06.00 протокол No12) интеграция факультети эл аралык билим берүү бөлүмү ачылды.

Андан кийин сапаттуу жаңы багытты жана максатты көздөгөн факультетти түзүүнүн негизи төмөнкүлөр болгон: -Кыргыз Республикасынын көзкарандысыздыгын алгандыгына жана анын киришине байланыштуу эл аралык мамилелер жаатында өзүнүн квалификациялуу кадрларын даярдоо зарылдыгы дүйнөлүк коомчулукка; - жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана эл аралык деңгээлдеги адистерди даярдоо максатында ОшМУнун дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинин тутумуна эртерээк киришинин зарылдыгы. Факультет ОшМУда Европанын жана Азиянын алдыңкы университеттери менен биргеликте адистерди даярдоо идеясынын негизинде түзүлгөн. Анын ачылышына алгачкы кадам Россиянын жана башка өлкөлөрдүн алдыңкы университеттери менен кызматташтыкты орнотуу болгон.

Буга ылайык, биринчи өнөктөш университеттер РУДН, Россиянын эл аралык туризм академиясы, Эл аралык маркетинг жана менеджмент Академиясы, Санкт-Петербург мамлекеттик университети (Россия), Кливленд Университети (АКШ) ж.б. факультеттин курамына эл аралык стандарттар жана аймак таануу бөлүмү кирген, ал 4 адистик боюнча кадрларды даярдайт деп таанылган: эл аралык мамилелер, дүйнөлүк экономика, бажы жана регионалдык изилдөө.

2002-жылы бул бөлүм  "Эл аралык мамилелер жана дүйнөлүк экономика" жана "Аймак таануу жана тилдер" деп экиге бөлүнүп, 2006-жылы кайра "Эл аралык мамилелер жана аймак таануу" деген ат менен бириккен. 2008-жылы андан Аймак таануу бөлүмү бөлүнгөн. 2010-жылы факультет жоюлуп, анын түзүмүн түзүүчү "эл аралык мамилелер" жана "аймак таануу" кафедралары дүйнөлүк тилдер факультетине бекитилген.

2011-2012-окуу жылынын башында университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен (протокол No1 08.26.11) жана ректордун буйругу менен (No296 08.26.11), факультет менен "эл аралык мамилелер" деген аталыш кайрадан ачылды. 2017-жылдан баштап факультеттин базасында "котормо" багыты боюнча орто билим берүү ачылган.

Факультеттин биринчи деканы болуп филология илимдеринин кандидаты, доцент Шериев А.Ж. (2000-2005), андан ары тарых илимдеринин кандидаты, профессор Кадыров Т.Д. (2006-2008); ф.и.д., доцент Сулайманов Ж.М. (2008-2010); профессор Анарбаев А.А. (2010-2011); геология илимдеринин доктору, профессор А.Г.Низамиев (2011-2016); т.и.к., доцент Камалов Э.Т. (2016-2018); декандын милдетин аткаруучу,  т.и.д., доцент Эркебаев Э.М. (2018-2019).

Учурда факультеттин деканы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Ибраимова С.С.

 Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Эл аралык мамилелер

Бакалавр

Күндүзгү

4 жыл

Магистратура

Күндүзгү, дистанттык

2 жыл

2

Аймак таануу

Бакалавр

Күндүзгү

4 жыл

Магистратура

Күндүзгү, дистанттык

2 жыл

3

Саясат таануу

Магистратура

Күндүзгү, дистанттык

2 жыл

 

 Кафедралар

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Эл аралык мамилелер

Ф.и.к., проф., Нурдинова К.Х.

0557727914

knurdinova@oshsu.kg

Аймак таануу

Ф.и.к, доц. Султанова К.Дж.

0552672767

ksultanova@oshsu.kg

Философия жана политология

Ф.и.д., доц. Курбанбаев К.А.

0772665590

 

Кесиптик чет тилдер

Улук окут., Азимова Ж.Ч.

0551310861

jazimova@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Ибраимова Сайкал Сейтакуновна

0778028786

sibraimova@oshsu.kg

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Ташыбаева Алина Курманбаевна

0775995115

atashybaeva@oshsu.kg

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Мусаева Айгул Каныбековна

0551363777

amusaeva@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Чынгыз Бердибек у.

0552661699

Chberdibekuulu@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

 

Аматова Гулзат

0555626429

gamatova@oshsu.kg

Окумуштуу катчы

 

Даниярова Гулзина Маматалиевна

0778736030

gdaniyarova@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

Бабакулова Рая

0777028002

rbabakulova@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин  төрагасы

 

Култаев Амантур Кармышакович

0773984727

akultaev@oshsu.kg

Фото галерея