Research "Herald of OshSU"

Herald of OshSU

Humanities Herald of OshSU 2021(№1)

Natural sciences Herald of OshSU 2021

 

Pedagogy and Psychology  Herald of OshSU 2021

 

Pedagogy and Psychology Anniversary S.M. Momunaliev 2021

 

Математика, Техника, Физика

 

Экономика, Информатика

          The scientific journal  "Herald of OshSU"  has been published since 2000 (Reg. Of the Book Chamber ISSN 1694-7452 dated 28.08.2000).

          The purpose of the journal is to publish scientific articles of the teaching staff of the university.

         On August 25, 2014, the publication was re-registered with the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic under No. 003782, series GR and became officially called the journal "Bulletin of Osh State University" and was published in three languages - Kyrgyz, Russian and English.

         

Division of the  journal  into sections:

1-серия

Physics,

Maths,

Information Technology,

Economy,

 

ISSN 1694-7452

2-серия

Natural sciences:

Biology, Chemistry, Geography, Agriculture

ISSN 1694-7452

3-серия

Коомдук-гуманитардык илимдер:

Тарых, Юридика, Теология, Философия, эл аралык байланыштар, Политология, Аймак таануу

ISSN 1694-7452

4-серия

Педагогика

Филология

Психология

ISSN 1694-7452

5-серия

Медицина

ISSN 1694-7452

Журналдын редакциялык тобу

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Башкы редактор

Кожобеков Кудайберди

Гапаралиевич

 

 

Башкы редактордун орун басары

Осумбеков Байышбек Зияйдинович

0550 000-86

bosumbekov@oshsu.kg

Журналды чыгарууга жооптуу редактор

Абдуллаева

Жыпаргул

Дуйшабаевна

0779 528-043

jypar.science@oshsu.kg

Журналдын англис тили боюнча корректору

Салиева Айсулуу Азизбековна

0222 020-539

aasalieva@oshsu.kg

Техникалык редактор

Убайдилаева Жазгул Ахмаджановна

0778 161-630

zhubaidillaeva@oshsu.kg