“ЫЙМАН” ГИМНАЗИЯСЫ

 

                                       Описание: C:\Users\admin\Desktop\Osh_ihl_amblem_g_kg.png

In September 2013, by the charter of Osh State University, on the basis of the protocol signed by the Turkish Diyanet Foundation, the Turkish Ministry of Education, Osh State University, and by order of the rector, the Yyman Gymnasium was opened as the Yyman Lyceum. By the decision of the Academic Council of Osh State University dated August 29, 2015, by order of  the rector  № 556, the "Yyman" lyceum was renamed into the "Yyman" gymnasium.

Mission:  Мектептик билим берүүдө окутуунун инновациялык технологиялары аркылуу билимдерин практикада айкалыштыра алган, баалуулуктарыбызга жана ыйманга сугарылган интелектуалдуу окуучуларды даярдоо.

Гимназиянын  максаттары:

- Гимназиянын окуучуларына гуманитардык жана так билимдерди жогорку деңгээлде өздөштүрүүсүнө шарт түзүү, алган билимдерин турмуштук тажрыйбада пайдалануусуна жол көрсөтүү, ыймандуулукка тарбиялоо; 

- Гимназиянын мугалимдерине ар дайым кесиптик чеберчилигин өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү менен мугалимдердин сапаттык курамын кесипкөй адистер менен толуктоо;

- Гимназиянын материалдык техникалык базасын дүйнөдөгү өзгөрүп жаткан илим жана жаңы технологияларга шайкеш келтирүү.

Аты-жөнү

кызматы

Эл.дареги

Тел.номери

1

Маматов Талантбек

директор

talantbek.mamatov1990@mail.ru

0559986870

0770669320

 

2

Абдурайимов Садиридин

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Sadir85@list.ru

0772956667

0705121885

3

Жеңишбек уулу Аскар

Балдар менен класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы иштер боюнча директордун орун басары

azhenishbekuulu@gmail.com

0554060191

4

Муратбек уулу Алымбек

Контракт иштери боюнча директордун орун басары

Amuratbekuulu.93@gmail.com

0779069417

0552982878

5

Ахмет кызы Жибек

Соц.педагог

jibekahmedova@gmail.com

0778310514

6

Таабалдиева Наргиза

Так жана табыйгий илимдер усулдук бирикмесинин жетекчиси

Naima19861212@gmail.com

0774888504

7

Камалидин кызы Дурия

Тилдер жана гуманитардык илимдер усулдук бирикмесинин жетекчиси

duriamashrapova@gmail.com

0778486362

8

Адылбек кызы Айсулуу

Дин таануу усулдук бирикмесинин жетекчиси

Abdukayumova90@mail.ru

0552789868