Main Announcements

Тарых факультети “Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология” кафедрасынын 2019-2020-окуу жылынын элективдүү (КПВ) курстарга сунушталуучу предметтер

Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын кезектеги жыйынынын № 7 Протоколунан КӨЧҮРМӨ

Instructions for publishing OshSU
Attention!
Vacancy Announcements
Announcement!!!