Илимди коомчулукка жарыялоо жана популяризациялоо

2019-жылы ОшМУнун илимпоздору илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына көптөгөн материалдарды чагылдырышты (9-таблица).

Маселен, “Үмүт”, ОшТВ, “Ынтымак”, ЭлТР, КТРК, “Ала-Тоо-24” ж.б. телеканалдарда, “Азаттык” ж.б. үналгыларда илимий, илимий-популярдуу, илимий иш-аракеттерди уюштуруу багыттарында маектерди, маалыматтарды беришти, автордук программаларды алып барышты. Шаардык, облустук, республикалык деңгээлдеги басма соз органдарында, илимий-популярдуу ж.б. журналдарга эмгектерди жарыкка чыгарышты. Түрдүү интернет сайттарга эмгектерин, макалаларын жайгаштырышты ж.б.

9-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарлар ж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем. ж.б. илимий иш-чараларга катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын жогорулат уу

А втордук күбөлүк төр

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

22

25

28

2

35

-

2.

Орус филологиясы

9

15

-

4

7

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

11

33

3

19

6

-

4.

Эл аралык мамилелер

17

5

-

2

11

-

5.

Бизнес жана менеджмент

9

24

2

9

45

1

6.

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

6

8

2

1

34

1

7.

Искусство

3

6

32

-

13

34

8.

Чыгыш таануу жана тарых

37

8

3

8

9

-

9.

Юридика

6

7

-

7

15

-

10.

Математика жана информациялык технологиялар

33

27

5

15

36

22

11.

Физика-техника

14

13

16

1

3

2

12.

Табият таануу жана география

21

7

7

4

37

-

13.

Медицина

24

43

4

5

11

-

14.

Эл аралык медицина

8

38

-

8

45

4

15.

Теология

14

14

45

-

-

1

16.

Кыргыз-Кытай

2

13

-

1

1

-

17.

Кыргыз-Европа

2

1

-

-

5

-

18.

Кыргыз-Түрк

-

11

-

1

1

-

19.

Арашан гуманитардык институтунун теологиялык орто кесиптик коллежи

11

4

2

1

20

-

20.

Ош медициналык коллежи

9

6

7

-

8

-

21.

Өзгөн медициналык коллежи

17

-

-

2

29

-

22.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

-

9

-

-

8

-

23.

Финансы-юридикалык коллеж

10

8

2

2

27

-

Баары:

285

325

158

92

371

65