Илимди коомчулукка жарыялоо жана популяризациялоо

2018-жылы ОшМУнун илимпоздору илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына көптөгөн материалдарды чагылдырышты (9-таблица).

Маселен, ОшТВ, “Ынтымак”, ЭлТР, КТРК, “Ала-Тоо-24” ж.б. телеканалдарда, “Азаттык” ж.б. үналгыларда илимий, илимий-популярдуу, илимий иш-аракеттерди уюштуруу багыттарында маектерди, маалыматтарды беришти, автордук программаларды алып барышты. Шаардык, облустук, республикалык деңгээлдеги басма соз органдарында, илимий-популярдуу ж.б. журналдарга эмгектерди жарыкка чыгарышты. Түрдүү интернет сайттарга эмгектерин, макалаларын жайгаштырышты ж.б.

9-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарларж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем.ж.б. илимий иш-чараларга катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын жогорулат уу

А втордук күбөлүк төр

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

7

24

33

-

55

-

2.

Орус филологиясы

11

11

3

2

12

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

14

5

1

8

44

-

4.

Бизнес жана менеджмент

7

18

1

31

80

1

5.

Эл аралык мамилелер

24

49

12

-

43

-

6.

Тарых

7

25

2

2

5

-

7.

Юридика

7

7

-

-

9

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

7

23

7

3

24

22

9.

Физика-техника

11

16

6

-

4

1

10.

Табият таануу жана география

3

18

12

5

46

-

11.

Медицина

12

22

2

-

5

-

12.

Эл аралык медицина

12

35

-

10

10

1

13.

Теология

3

8

28

1

5

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

4

4

-

-

29

1

15.

Искусство

6

-

26

-

6

10

16.

Кыргыз кытай

6

7

-

14

10

-

17.

Кыргыз-Европа факультети

7

8

2

5

10

-

18.

Финансы-юридикалык коллеж

9

14

3

3

22

-

19.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

3

6

2

1

1

-

20.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

10

-

-

2

30

-

21.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

5

12

-

-

50

-

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

-

1

3

-

10

-

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети (Бишкек шаарында)

14

12

6

1

1

-

24.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

6

6

2

3

-

25.

Философия жана политология кафедрасы

1

5

-

-

7

-

Баары:

190

336

155

90

501

36