Haber

СГД кафедрасы, декабрь, 2020: Ачык сабак

Бусурманкул кызы Мээримгүл латын тили дисциплинасынан 1eng-6A-20 тайпасына "Phontics. Alphabet. Monophtongs. Diphtongs. Digraphs. Consonants. Consonant combinations" деген темада ачык сабак өттү. Сабак онлайн Zoom платформасы аркылуу өтүлүп, сабактын биринчи этабында латын тилине киришүүдө жалпы маалымат, дисциплинанын максаты жөнүндө түшүнүк берилди. Экинчи этабында латын тилинин тарыхы, өнүгүү доору ж.б.у.с. маалыматтар айтылды. Үчүнчү этабында фонетикага басым жасалып, тамга, үндүү,үнсүз тыбыштар, дифтонг жана диграф боюнча кеңири түшүңдүрмө берилди. Сабакта интерактивдүү метод видео, слайд,аудиолор колдонулду. Сабак өз максатына жетти.
425 15:05 28-12-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|