Жанылыктар

СГД кафедрасы, декабрь, 2020: Ачык сабак

Латын тили дисциплинасынын окутуучусу Бусурманкул кызы Мээримгул 1eng-6A-20 тайпасына "Phontics. Alphabet. Monophtongs. Diphtongs. Digraphs. Consonants. Consonant combinations" деген темада ачык сабак өттү. Сабак онлайн Zoom платформасы аркылуу өтүлүп, сабактын биринчи этабында латын тилине киришүүдө жалпы маалымат, дисциплинанын максаты жөнүндө түшүнүк берилди. Экинчи этабында латын тилинин тарыхы, өнүгүү доору ж.б.у.с. маалыматтар айтылды. Үчүнчү этабында фонетикага басым жасалып, тамга, үндүү,үнсүз тыбыштар, дифтонг жана диграф боюнча кеңири түшүндүрмө берилди. Сабакта интерактивдүү метод видео, слайд,аудиолор колдонулду. Сабак өз максатына жетти.
429 15:05 28-12-2020

                 

Жанылыктар

|< 1 2 3 4 5 >|