Новости

Апрель, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин профессордук-окутуучулук курамы аралыктан расписание боюнча сабактарын өтүшүүдө.

Апрель, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин профессордук-окутуучулук курамы аралыктан расписание боюнча сабактарын ZOOM, AVN, Kelbil, WhatsApp платформалары аркылуу онлайн-сабактарын өтүшүүдө. https://youtu.be/Kwy4n5q8SUQ https://youtu.be/oidZ976oS0w https://youtu.be/pjS3Zwr_URc
843 13:48 29-04-2020

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|