News

Апрель, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин профессордук-окутуучулук курамы аралыктан расписание боюнча сабактарын өтүшүүдө.

Апрель, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин профессордук-окутуучулук курамы аралыктан расписание боюнча сабактарын ZOOM, AVN, Kelbil, WhatsApp платформалары аркылуу онлайн-сабактарын өтүшүүдө.
839 13:48 29-04-2020

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|