Новости

23-24- апрель күндөрү Педагогикалык адистиктерди билим берүү мекемелерине бөлүштүрүү иш чарасы болуп өттү.

2017 -2018 -окуу жылында Ош мамлекеттик университетиндеги педагогикалык (бюджет) адистикке ээ болгон бүтүрүчүлөрдү жалпы билим берүчү мектептерге бөлүштүрү иш чарасы Билим берүү минстрлиги тарабынан бекитилген график боюнча 23- 24- апрель кндър ъткърлд. Жалпы университет боюнча 9 факультет ( 242 бүтүрүүчү) бөлүштүрүүгө катышты. Иш чараны Ректор, профессор К.А.Исаков ачып берди. Өз сөзүнөъ аймактарды өнүктүрүү жылыны карата жаш адистерди айыл аймактарга жана толуу райондордо иштеп берүсүн белгилеп кетти. ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору, кадрлар бөлүмүнүн башчысы, профкомдун төрагасы, факультеттин декандары, тайпалардын кураторлору, Ош облусунун райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү келип катышты. Жалпысынан Ош шаарынан 163 бош орун, райондордон 167 бош орундар (заявка) тшкън, бүүтрүчүлүр келген бош орундарды өздөрү жашаган аймактарга ынгайлаштырып тандап алышты жана талапнаамаларынын негизинде бълштрлд. Иш чаранын экинчи кн Крьера борборунун жетекчис Жакыпова Гулмира акыркы 5 жылдагы педагогикалык адистиктин бүтүрүчлөрүнүн жумушка жайгашуу көрсөткүчү боюнча презентация жасап берди. Быйылкы жылы башка жылдардан өзгөчөлөнүп аймактарды өнүктүрүү жылына карата тоолу райондорго жана алыскы аймактарга мыкты жакшы окуган бүтүрүүчүлөр бөлүштүрүлдү.
3017 13:16 04-06-2018

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|