Жаңылыктар Архив

Финансы-юридикалык коллеж

Финансы-юридикалык коллеж

Директор
п.и.к., доцент Т.А.Акматова


Адрес:             г.Ош, ул.Шакирова 271.
Телефон:       (03222) 2-04-83
E-mail:             tanavarhan@ mail.ru


Урматтуу замандаштар!


      Финансы-юридикалык коллеж- бул билим берүү тармагында талыкпастан эмгектенген көп жылдык тажрыйбасы бар адистердин командасы: анда илимдин доктору жана кандидаттары, жогорку квалификациялуу, улук окутуучулар, Ош шаарынын ишканаларынын жана уюмдарынын жетекчи адис-практиктери эмгектенишет. Биз Кыргыз Республикасынын мыкты традицияларын улантууга умтулабыз. Коллежде ишке ашырылып жаткан керектүү жана пайдалуу адистиктер тез, стабилдүү өзүн көрсөтө алганга, престиждүү жана жогорку акы төлөнгөн ишти таап алууга, билим алууну улантууга жана тандап алган кесипте жогорку ийгиликерге жетишкенге мүмкүнчүлүк түзөт. Буга биздин бүтүрүүчүлөрдүн карьералык ийгиликтери мисал боло алат. Эсиңерде болсун сиздер моданы эмес, өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарды тандап жатасыздар!
Биз сиздерди өзүбүздүн колледждин студенттери катары көрүүгө кубанычтабыз!