Жаңылыктар Архив

Теология факультети


Урматтуу мейман!

Илим үйрөнүү, сапаттуу адис болуу ар бирибиздин укугубуз гана эмес татыктуу жашоо үчүн эң зарыл болгон милдеттүүлүк болуп эсептелет. Ал эми адам баласы жаратылгандан бери эң актуалдуу маселе болгон, инсандын өзүн таанып билүүсүн, жараткан менен болгон мамилесин изилдөө, түшүнүү жана түшүндүрүү адамдын жашоосундагы эң керектүү илим жана адистик деп ойлоймун. Борбордук Азиядагы бирден - бир отурукташкан жогоркуу окуу жайы болгон теология факультети менен таанышуу, билим алуу жана бирге иштешүүнү кааласаңыз, Сиз үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Бардыгыңыздарга Жараткандан жакшылык, ийгилик жана ден соолук каалап, урматоо менен теология факультетинин деканы С.Мырзаибраимов


dekan.teofak@gmail.com