Байланыш

Факультеттин официалдуу толук аталышы

Физика-техника факультети

Факультеттин кыскартылган аталышы

ФТФФизика-техника факультетинин деканы, техника илимдеринин кандидаты,

доцент

Айдарбеков Зарипбек Шарипович

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 57 72

Үй: 03222 6 34 18

Кол тел: (+996) 777 31 36 07

E-mail: zaripbek2006@rambler.ru
Декандын окуу иштери боюнча орун басары, улук окутуучу

Эгемназанова Айчүрөк Жакыповна

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 7 18 50

Кол тел: (+996) 771 16 73 12
Декандын илимий иштери, магистратура жана тышкы байланыштары

боюнча орун басары, т.и.к.

Матисаков Түгөлбай Кубатбаевич

Байланыш телефондору

Жумушчу:

Кол тел: +(996) 772 67 20 69

E-mail: tugolbai_83@mail.ru
Декандын тарбия иштери жана контракт боюнча орун басары,

окутуучу

Жумакулов Жоодарбек Акылбекович

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 57 72

Кол тел: (+996) 779 88 10 41

E-mail: jodijaj@rambler.ru
Профсоюз уюмунун төрайымы, улук окутуучу

Закирова Толгонай Адинабаевна

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 57 72

Кол тел: (+996) 778 56 88 58
Факультеттин Окумуштуулар Кенешинин катчысы, окутуучу

Кульматова Сырга Абдимиталовна

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 49 85

Кол тел: +(996) 771 87 87 39
Эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасынын башчысы,

ф-м.и.д., профессор

Арапов Байыш Арапович

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 07 85

Үй: 03222 2 23 36

Кол тел: + (996) 772 53 86 25

E-mail:
Жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын башчысы,

п.и.к., доцент

Омаралиева Зумират Исмайыловна

Байланыш телефондору

Жумушчу:

Үй:

Кол тел: + (996) 772 36 41 66
Энергетика кафедрасынын башчысы,

т.и.к., доцент

Султанов Сайит Кожонович

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 49 85

Кол тел: +(996) 772 72 31 23

E-mail: sait65@rambler.ru
Автоунаа кафедрасынын башчысы,

т.и.к., доцент

Турсунбаев Жанболот Жанышович

Байланыш телефондору

Жумушчу: 03222 2 58 72

Кол тел: +(996) 555 14 31 70

E-mail:
Жаштар комитетинин төрагасы

Сагынбай уулу Ийгилик

Жумушчу:

Кол тел: +(996) 778 59 92 29

E-mail: