News

1003 13:02 28-11-2019

ҮҮ ҮҮ ..., .. өөү.

үү үү ..., ..

873 12:58 28-11-2019

" "

890 12:44 28-11-2019

1-2- -

1022 22:14 07-11-2019
Oş Tıp kolej

Saygı değer arkadaşlar!


ıp çok eski bir ilimdir. Çağdaş tıp iliminin ilkelerine; tıbbi-biyoloji kompleks sistemi klinik ve sosyal-hijenik disiplinleri kapsar.

Oş Devlet Üniversitesi Tıp Koleji- bu çağdaş eğitim-öğretim kurumu olarak, kaliteli eğitim teknik donanıma sahip özel yaklaşımı benimseyip, tıptaki yeni gelişmeleri takip etmesiyle birlikte eğitimde kalite hizmette öncüllüğü amaç edinmiştir.

Günümüzde Oş Devlet Üniversitesi Tıp Koleji nitelikli ve rekabete dayanıklı uzmanların yeni neslini sağlık sektöründe hazırlamaktadır. Sözkonusu uzmanlık olanlar 060101-Terapi, 060102-Çocuk Doğumu, Doğum uzmanı 060104-Hemşirelik, Hemşire 060106-Protetik Diş Tedavisi, 060105 Stomatoloji. Dişcilik, 060108 Eczacılık, Eczacı. Eğitim programı devlet standarlarına göre yürütülmektedir.İyi teknik alt yapıyla, kaliteli akademik kadrosu, hastanelerde işbirliği içinde olup yoğun pratik uygulamalar sayesinde uzman sağlık görevlilerin hastalara yönelik nitelikli hizmet götürmelerine neden olmaktadır.

Zengin kütüphane ilgili uzmanlık alanlardaki tüm işlevleri karşılamaktadır. Ayrıca, her (tıp, bioloji, filoloji, pedagoji, psikoloji) alanlarda doktorasını tamamlamış öğretim üyeleri ders vermektedir. Günümüzde tıp koleji, mesleki yüksek okul düzeyindeki uzmanların mesleki gelişimlerini yenileme ve pedagojik formasyon dersleri görmeleri konusunda profesiyonel eğitim ve öğretim tecrübeye sahiptir. Ülkenin güney bölgesindeki sağlık sektöre tedavi - teşhis alanında somut katkı sağlar niteliktedir.

Kolej mezunları için iş alanları garanti altında olmakla beraber, devletin sağlık sisteminde de çalışabilir.

Öğrencilerin sosyal gelişmeleri için kolej bünyesinde gerekli sosyo- kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Deneyler çin labarotuvarlar hizmettedir. Sosyal aktiviteler, alanlarla ilgili çeşitli seminerler, yarışlar, v.s. düzenlenmektedir.

Kolej Oş şehrin doğa güzelliği semtinde yerleşmiş olması nedeniyle öğrencilerin spor faaliyetleri konusunda aktif olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca okul spor yapma için gerekli donanımlara sahiptir.

Tıp Kolej Müdürü: Biyoloji Ana Bilim Dalı, Doç.Dr Attokurov Kursantbek Şarabidinoviç. Adres: 714003, Kırgızistan Cumhuriyeti, OŞ Şehri, N.İsanov 72 Telefon: (996 3222 ) 4-35-37 E-mail :ecooj@mail.ru