II -этаптагы 28 - июнь күнү өткөрүлүүчү педагогика жана психология предметтери боюнча тесттик суроолор
 
формат: PDF | желеде окуу
1
 
формат: PDF | желеде окуу
2