БЮДЖЕТТИК НЕГИЗДЕ ОКУГАН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР ҮЧҮН

Диплом алууда керектелүүчү документтер

(бюджеттик негизде окуган педагогикалык адистиктер үчүн):

1. Жумушка жөнөтүү жөнүндөгү күбөлүк-тастыктама (корешок) (түп нускасы, 2 бети)

2. Эмгек китепчеси (көчүрмөсү)

3. Мектепте иштегендиги жөнүндө справка (көчүрмөсү)

4. Эмгек акы алгандыгы боюнча маалымат (Соц.фонд, көчүрмөсү)

5. Акысыз өргүүсү бар болсо, балдарынын туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүк (көчүрмөсү)

6. Паспорт (көчүрмөсү)

Эскертүү!!! Бакалаврды бүткөндөр – 3 жыл,

Специалитетти бүткөндөр – 2 жыл иштеп берүү керек