Окутуучулардын эл аралык илимий иш-чараларга катышуусу, квалификацияларын жогорулатуусу

Эл аралык илимий байланыштар жана кызматташтыктар

Учурда ОшМУ бирдиктүү эл аралык билим берүү жана илимий-изилдөө аймагына ийгиликтүү интеграцияланууда. Дүйнөнүн 31 мамлекети, Россиянын жана Европанын 54, Борбордук Азиянын 101, Түркиянын 56 университеттери, 52 эл аралык уюмдар жана фонддор менен тыгыз кызматташтыкта иштеп жаткан окуу жайыбызда илимий байланыш-алакалардын жогорку деңгээлде жүргүзүлүп жатканы – илимий багыттагы ийгиликтердин негизги критерийлеринин бири экендиги талашсыз.

Кафедралардын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга жана башка илимий иш-чараларга катышуусу, стажировкалардан, билимдерин өркүндөтүү курстарынан өтүшү, квалификацияларын жогорулатуусу жана тажрыйба алмашууларынын жыйынтыктары.

2018-жылы университетте көптөгөн окутуучулар ОшМУда, Республиканын чегинде, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн конференцияларга, семинарларга, симпозиумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышышып, баяндамаларын жасашты жана стажировкалардан, билимдерди өркүндөтүү курстарынан өтүшүп, квалификацияларын жогорулатышкан жана тажрыйба алмашышкан (9-таблица).

Маселен, 198 окутуучу Түркия, Кытай, Малайзия, Түштүк Корея, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Чехия, Швецария, Испания, Венгрия, Бельгия, Австрия, Германия, Швеция, Италия, Хорватия, Дубай, Индия, Иран, АКШ, Англияга илимий-изилдөө иштери боюнча барып келишти.

ОшМУнун 10 окутуучусу Испанияга жана Түркияга Эразмус+ программасы менен, 2 окутуучу Мевлана программасы менен Түркияга жана 3 окутуучу ITEC программасы боюнча Индияга илимий сапарларга барып келишкен.

Ал эми чет өлкөлөрдөн 19 илимпоз келип факультеттерде лекцияларды окушуп, илимий иштери боюнча семинарларды өтүшкөн. Маселен, эл аралык медицина факультетине Малайзиядан – 3, Индиядан – 2, Голландиядан – 1, Австриядан – 1, Финляндиядан – 1, Германиядан – 3, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине Түркиядан – 1, АКШдан – 2, Кыргы-Европа факультетине Испаниядан – 2, эл аралык мамилелер факультетине – Кореядан – 3 лектор келишип лекцияларды окушту жана алардын айрымдары азыркы учурда да университетте эмгектенишүүдө.

Университетте факультеттер, кафедралар жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү окуу жайлар, илимий мекемелер менен тыгыз илимий байланышта болуп, кызматташтыкта иштешет.

Медицина факультетинин №1 ички оорулар кафедрасы (кафедра башчысы м.и.к., доцент Мамасаидова Г.М.) Астана шаарындагы Асфандияров атындагы казак улуттук медициналык университети, Россиянын Киров мамлекеттик медициналык академиясы, Волгоград клиникалык жана эксперименталдык ревматология илимий-изилдөө институту, Алматы мамлекеттик университети менен, ал эми адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомия конституционалдык типология курсу менен кафедрасы Россиянын И.М. Сеченов атындагы Москва мамлекеттик медициналык университети менен илимий кызматташтыкта иштеп келишет.

Эл аралык медицина факультети Россиянын Н.Н. Бурденко атындагы Воронеж медициналык университети, Ташкент медициналык академиясы, Түркиянын Аднон мендерес, Анталия, Акдеңиз, Чанаккале, 18-март университеттери менен илимий байланыштарды жүргүзүшүүдө.

Орус филологиясы факультети Россиянын Тамбов, Саратов, Петрозаводск, Алтай, Санкт-Петербург университеттеринин окумуштуулары менен тыгыз кызматташтыкта иштешүүдө.

Табият таануу жана география факультетинин илимпоздору Россия илимдер академиясынын биофизика институту, Москва педагогикалык университети, Өзбекстандын Илимдер академиясынын микробиология институту, Бабур атындагы Анжиян университети, Алматы шаарындагы Ботаника фитоинтродукция институту, Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети ж.б. илимий окуу жайлар, ал эми Кыргыз-Европа факультети Польшанын Помор академиясы, Швециянын Лунд университети, Россия элдердин достугу университети, Өзбек жана Казак улуттук университеттери менен тыгыз кызматташтыкта иштешүүдө.

Өзбекстандын илимий коомчулугу менен болгон алаканын улам күчөп баратканын белгилөөгө болот. Өзбек жана Кыргыз Республикаларынын ортосундагы илимий-техникалык байланышта ОшМУ маанилүү орунду ээлеп келет.

9-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарларж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем.ж.б. илимий иш-чараларга катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын жогорулат уу

А втордук күбөлүк төр

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

7

24

33

-

55

-

2.

Орус филологиясы

11

11

3

2

12

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

14

5

1

8

44

-

4.

Бизнес жана менеджмент

7

18

1

31

80

1

5.

Эл аралык мамилелер

24

49

12

-

43

-

6.

Тарых

7

25

2

2

5

-

7.

Юридика

7

7

-

-

9

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

7

23

7

3

24

22

9.

Физика-техника

11

16

6

-

4

1

10.

Табият таануу жана география

3

18

12

5

46

-

11.

Медицина

12

22

2

-

5

-

12.

Эл аралык медицина

12

35

-

10

10

1

13.

Теология

3

8

28

1

5

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

4

4

-

-

29

1

15.

Искусство

6

-

26

-

6

10

16.

Кыргыз кытай

6

7

-

14

10

-

17.

Кыргыз-Европа факультети

7

8

2

5

10

-

18.

Финансы-юридикалык коллеж

9

14

3

3

22

-

19.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

3

6

2

1

1

-

20.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

10

-

-

2

30

-

21.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

5

12

-

-

50

-

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

-

1

3

-

10

-

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети (Бишкек шаарында)

14

12

6

1

1

-

24.

Мамлекеттик тил кафедрасы

-

6

6

2

3

-

25.

Философия жана политология кафедрасы

1

5

-

-

7

-

Баары:

190

336

155

90

501

36