Студент жана илимий техникалык прогресс - аттуу аймактык студенттик конференциянын жыйнактары
Атайын чыгарылыш. "Студент жана илимий техникалык прогресс" аттуу VI аймактык студенттик конференциянын материалдары. Ош шаары, 30-ноябрь 2019-жыл.