Блог Батаевой А.Б.

Резюме

Аты-жөнү

Батаева Асел Бердигуловна

Туулган жылы

28. 08. 1994

Жарандыгы

Кыргызстан

Улуту:

Кыргыз

Байланыш маалыматтары:

0770411887

0999033430

bataevaasel@mail.ru

Билими:

2012-2016 ж. Ош Мамлекеттик Университети

Табият таануу жана география факультети (бакалавр)

Адистиги: Табигый илимий билим берүү

2016-ж.2018 Ош Мамлекеттик Университети

Табият таануу жана география факультети (магистратура)

Адистиги: биология

Тилдерди билүү:

Орус тили, англис тили, турк тили (орто)

Иш тажрыйбасы:

Ошская лаборатория карантин

растении. Ведущий специалист

“герболог”2016-2017-г

Ошская зональная ветеринарная лаборатория. Отдел Серологии ведущий специалист 2017-год.

ОшМУнунзоология жана экология

кафедрасынын (2020 ж.ж); окутуучусу.

Жалпы стаж:

1 жыл

Педагогикалык стажы:

Кошумча көндүмдөрү

Пунктуалдуу, жоопкерчиликтүү, оптимист, тез тил табышуу, компьютерди эркин колдоно алам.