Лекциялык зал

Аудиториялар

Жалпысынан МИТ факультеттиндеги аудиторияларда 230 дан ашуун компьютер, 7 мултимедиялык каана, 15 компьютердик аудитория, 9 интерактивдүү доска, 1 заманбап үлгүдөгү чоң дюмдуу комьютер, 2 телевизор, 13 проектор, 26 принтер менен камсыздалып турат.

Аудитория

Компьютердин саны

Инт.доска

Проектор

Принтер

1

202

4

3 Canon

2

203

1

1

1 Epson

3

232

3

1

1Benq

1 Canon

4

202

4

3 Canon

5

222

4

2 Canon

6

226

3

1 Canon

1 MF 211

7

233

3

2 Canon

8

232

2

1 ErinBoard

1 Benq

1 Canon

9

205

5

2 Canon

10

324

1

1 Panasomic

11

321

1

1 Canon

12

325

1

1 ErinBoard

1 Benq

13

326

2

2 Canon

14

327

1

1 ErinBoard

1 Benq

15

328

1

1 Benq

16

329

1

1 ErinBoard

1 Benq

17

330

3

2 Canon

18

331

1

1 ErinBoard

1 Acer

19

332

4

1 Canon

Жалпы саны

45

7

9

22