Окуу корпусу

Окуу корпусу

МИТ факультетинде ПМИ жана ГД багытында окуган студенттер Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда билим алышат.