Положение о профилакторий ОшГУ

Ош МУнун профилакториясы студенттердин ден соолугун чыңдоочу борбор

1974-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун базасында 50 орунду профилактория, студенттердин ден соолугун чыңдоочу, медициналык мекеме болуп ачылган. Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын Уставынын негизинде профилактория Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун эсебинен каржыланып келет, (медициналык кызматкерлердин айлык маянасы, студенттердин тамак ашы, дары дармеги, проф взнос, ж.б.) Ал эми профилакториянын чарбалык иштери, оңдоп түзөтүү, эмеректер менен камсыз кылуу, электр жарыгы, суу ж.б. иштери Ош мамлекеттик университети тарабынан жүргүзүлөт.

Профилактория 1974-жылдан бери К.Ф.П. тарабынан өз убагында акча каражаты берилип, студенттердин ден соолугуна кам көрүп келген. Кыргыз Республикасынын базар экономика төмөндүгүнө байланыштуу профилакторияга К.Ф.П. тарабынан 1995-жылы акча каражаты каралбай калган мезгилде студенттердин дарылоо борбору өз ишин токтоткон. 2001-жылы ОшМУнун ректораты менен областтык профсоюздар кеңеши биргеликте профилакторияны кайрадан ачууга К.Ф.П. дарга маселе коюп бир канча жолу кат аркылуу кайрылып, уруксат алып, акча каражаты чечилген. Ошол мезгилдеги ОшМУнун ректору, академик Б. Мурзубраимовдун жана облпрофсоюздун төрагасы Т. Мусаевдин түздөн түз салымы бар.

2001-жылы январь-февраль айларында профилакториянын ремонт иштери аяктап, зарыл болгон эмеректер менен камсыз болгон. 2001-жылы 3-мартта профилакториянын ачылыш аземи өткөрүлгөн. Салтанатты ачууга Ош МУнун ректору Б. Мурзубраимов сөз сүйлөп каалоо тилек билдирген. Ачылыш аземине Ош областтык профсоюздар кеңешинин төрагасы Т. Мусаев, областтык саламаттык сактоо башчысы Д. Рысалиев, областтык элге билим берүү профсоюзунун төрагасы А. Исаков, ОшМУнун профсоюз комитетинин төрагасы Б. Иметов, аксакалдар кеңешинин төрагасы К. Оморкулов, ОшМУнун жалпы жамааты катышып, каалоо тилектерин билдиришкен.

2002-жылы базар экономикага байланыштуу профилакториянын 1-кабатына кошумча дарылануучу бөлмөлөрдү ачтык, (туздуу суу менен ванналардын ыкмаларын колдонуп) тиш врач, ичкитерапия, массаж кабинеттери толук ишке кирди. Биз бул процедураны акча төлөө жолу менен иш алып бардык. Түшкөн акчаны профилакториянын чарбалык иштерине жумшадык.

Профилакториянын материалдык жана техникалык базасын чыңдап, дем алуучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлө баштады. Жыл сайын студенттердин кызыгуусу көбөйүп, дарылануучулардын саны өсө баштады. КРнын бюджеттик жетишпестиктери пайда болуп 2008-жылы I кварталга акча профилакторияга К.Ф.П. тарабынан бөлүнбөй калып, биздин ишибизди 1,5 жылга токтотту. Профилакторияга чет өлкөдөн келген студенттерди жайгаштырды, ал эми медициналык аппаратураларды ОшМУнун медициналык колледжине өткөрүп берди. Бизди колдогон эч ким болбоду. Бул ошол убактагы ОшМУнун ректору М. Орозбековдун студенттерге жасаган чоң реформасы болуп калды. Андан кийин Кыргыз Эл депутаттарына жардам сурап кайрылып, иштин чоо жайын түшүндүрүп, Кыргыз Федерация Профсоюздар аркылуу профилакторияга акча каражаты чечилди. Ошентип 2010-жылы сентябрь айынан профилактория кайрадан ишин улантып, көптөгөн кыйынчылыкка туш болдук (эмеректер жок, медициналык аппараттар сынган ж.б.) ОшМУнун ректор К. Исаков келгенде колдоо көрсөтүп, профилакторияга жардам бере баштады. 2015-жылы Ош МУнун жардамы менен профилактория толук ремонттон өттү. Жаңы жабдыктар, медициналык аппараттар менен камсыз болду. Студенттерге толук ыңгайлуу шарт түзүлдү. Бул студенттик профилактория негизинен Ош шаарынын Жогорку окуу жайлар аралык, социалдык жактан начар камсыз болгон, алыскы аймактан келип окуган, саламаттыгы дайыма врачтын көзөмөлүндө болгон студенттерди кабыл алат.

2016-жылы профилакторияга алыстан келген студенттердин, ата-энелери үчүн чакан 3 бөлмөлүү мейманкана уюштурулган. Башка жактан келгендер акы төлөө менен жайгашат.

Профилакторияга профсоюздар тарабынан берилген медициналык кызматкерлер:

Башкы дарыгер 1,0

Эсепчи 1,0

Врач 1,0

Медайым 4,5

Массажист 1,0

Чарбалык медайым 1,0

ЛФК 4,0

Кир жуучу 1,0

Санитар 4,0

Тейлөөчү 2,0

Тамак бышыруучу 2,0

Буюмдарга жооп берүүчү 1,0

Ашкана кызматкери 2,0

Бардыгы: 25,5

Профилакториянын дарылоо бөлмөлөрү:

1. Ийне сайуучу

2. Дарыгер

3. Электр менен дарылоочу

4. Свет менен дарылоочу

5. Массаж кылуучу

6. Фитотерапия

7. Л.Ф.К.

8. Душ

Профилактория 2001-жылы ачылган мезгилинде Ош МУнун эсебинен төмөндөгү кызматкерлер бөлүнүп берилген, бирок азыркы учурда бири да жок.

1. Чарба башчысы 1,0

2. Тарбиячы 1,0

3. Дене тарбия мугалими 1,0

4. Күзөтчү 4,0

5. Жууп тазалоочу 3,0

6. Айдоочу 1,0

7. Дарыгер 1,0

Бардыгы: 12,0

Профилакториядагы медициналык аппаратуралар:

1. Свет ванны -2 даана

2. Солюкс-1 даана

3. Амплипульс-1 даана

4. Патек-2 даана

5. Куф-1 даана

6. Дарсанвал-1 даана

Профилакториянын 1-кабатында 40 орундуу ашканасы иштейт. Дем алуучуларга 4 маал ысык тамак берилет. Студенттер 20 күндө толук дары дармек менен жылуу, таза бөлмөлөр менен камсыз болгон медициналык кызматкерлер 24 саат иштешет.студенттер такай врачтын, медайымдын көзөмөлүндө болушат.

Ош МУнун профилакториясынын башкы дарыгери: М. Макенов


“Согласовано ” “Утверждено” ректор Ошского государственного Председатель Ошского обкома университета, доцент профсоюза работников образования

_______________________ и науки ________________________

Кожобеков К.Г. Тойгонбаев С.А. “____” _________ 2020 г. Решение Президиума от “____” _______ 2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о профилактории при ОшГУ

г. Ош

Профилакторий ОшГУ, в дальнейшем именуемый «Профилакторий Ош ГУ», организован для студентов, аспирантов, магистрантов, профессорско-преподавательского состава и всех работников высших учебных заведений г. Ош. Профилакторий организован на основании постановления Кыргызсовпрофа №31/83 от 24 августа 1974 года и расположен в городе Ош по улице Навои – 33. Имеет р/с 1032120000149270 в Ошском филиале ОАО «АКБ КЫРГЫЗСТАН».

1. Профилакторий является лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для проведения лечебной и профилактической работы с общетерапевтическим уклоном по лечению заболеваний органов опоры и движения, дыхания (нетуберкулезной этиологии) работников и студентов ВУЗов г.Ош.

Профилакторий является лечебно-профилактическим учреждением стационарного типа, предназначенный для проведения лечебной и оздоровительной работы среди студентов и работников всех учебных заведений города Ош без отрыва их от учебы, которые в течение 20 дней обеспечиваются комплексным стационарным лечением.

2. Профилакторий непосредственно подчиняется Ош ГУ и Ошскому областному комитету профсоюза работников образования и науки.

3. В соответствии с установленным профилем профилакторий обеспечивает:

- прием больных и их лечение с учетом современных требований медицинской науки, утвержденной методикой комплексной терапии;

- диетическое и рациональное питание больных с учетом специфики их заболевания;

- проведение культурно-массовой и физкультурной работы в соответствии современными требованиями с учетом состояния здоровья и возраста больного;

- выполнение профилактических мероприятий и санитарно -просветительной работы как среди больных, так и среди обслуживающего персонала;

- бытовое обслуживание больных;

- рациональное использование основных фондов, сооружений, оборудование и бесперебойную работу всех вспомогательных служб, благоустройство и озеленение территории;

- имеет диагностические, лечебные кабинеты, оснащенные необходимой медицинской аппаратурой и инвентарем;

Штаты профилактория устанавливаются в соответствии с штатными нормативами, утвержденными Советом Федерации Профсоюзов Кыргызстана, а также, ежегодно выделяются необходимые средства и смета расходов на содержание профилактория утверждается Советом Федерации Профсоюзов Кыргызстана.

Средства для приобретения медицинской аппаратуры, мебели, хозяйственного инвентаря и постельных принадлежностей выделяются профилакторию целевым назначением за счет средств ОшГУ. Эти расходы возмещаются пропорционально в зависимости от количества выделенных путевок другими учебными заведениями г. Ош.

Расходы на питание, лечение, культурно-бытовое обслуживание работников и студентов, заработанную плату медицинского и административно-хозяйственного персонала финансируются согласно смете за счет средств фонда оздоровления, выделенной ФПК через обком их профсоюза. Питание в профилактории организуется в соответствии с установленными расчетными денежными нормами за счет средств фонда оздоровления.

Главный врач и главный бухгалтер профилактория утверждается обкомом профсоюза по согласованию ректора и председателя профкома ОшГУ, который несет ответственность за организацию лечения и обслуживания отдыхающих.

Отбор контингента для лечения в профилактории ведется врачом-терапевтом и медработниками здравпункта ОшГУ по состоянию здоровья и результатом периодических медицинских осмотров. В первую очередь в профилакторий направляются работники и студенты, состоявшие на диспансерном учете, часто длительно болеющие, перенесшие операции, острые заболевания и травмы, физически ослабленные.

Ошский обком профсоюза работников образования и науки совместно с профсоюзным комитетом ОшГУ распределяет путевки по профсоюзным комитетам ОшГУ и других высших учебных заведений.

Вопрос о направлении в профилакторий работников и студентов решается комитетами профсоюзов учебных заведений. 10% из всех путевок в профилакторий выдается работникам и студентам бесплатно за счет средств фонда оздоровления. 90% путевок выдается за 10% от их стоимости, которую оплачивают работник или студент. Санаторно-курортная карта заполняется врачами здравпункта ОшГУ.

Повторное направление в профилакторий одного того же лица в течение года может быть разрешено в случае необходимости по медицинским показаниям, но не более на один срок.

Для лучшей организации специализированной медицинской помощи в течение года проводятся профильные смены по группам заболеваний: сердечнососудистой системы, органам дыхания; желудочно-кишечного тракта, нервной системы и другим с учетам сезонности обострения хронических заболеваний.

Профилакторий работает по непрерывному графику, по 10 смен в год. Обслуживающий медицинский персонал допускается к работе после прохождения специализации по физиотерапии и инструктажа по технике безопасности. По окончании лечения профилакторий передает выписной эпикриз в здравпункты о результатах проведенного лечения и рекомендации по дальнейшему оздоровлению.

Питание организуется в профилактории 3 (три) раза в день. Пища готовится по семидневному меню, в котором предусматривают все необходимые условия рационального и диетического питания.

Режим профилактория складывается из планомерного чередования учебно-воспитательной работы, труда, отдыха, занятий физической культуры, рационального и диетического питания, лечебных закалывающих процедур. В профилактории должна проводиться работа по нравственному воспитанию студентов, находящихся на лечении согласно перспективно- воспитательной работе.

Профилакторий работает в тесном контакте с Кыргызским научно-исследовательским институтом курортологии и физиотерапии, на его базе весь медицинский персонал проходит специализацию по физиотерапии. Врачи и медицинские сестры, согласно плану облздравотдела принимают участие в научно-практических конференциях, в работе используется рекомендации, внедряются новые методики лечения, разработанные сотрудниками КНИИКиФ.

Главный врач несет ответственность за организацию лечения и обслуживания работников и студентов высших учебных заведений за его финансово-хозяственную деятельность. В случае привлечения врачей-консультантов для оказания помощи при организации профильных заездов в профилакторий, оплата их труда осуществляется в соответствии с действующим положением за счет дополнительных ассигнований или за счет экономии заработной платы в профилактории. Основным документом, определяющим организацию его работы являются настоящее Положение. 4. Профилакторий действует на основе хозрасчета, наделен основными и оборотными средствами, имеет самостоятельный баланс и является юридическим лицом, имеет круглую печать и штамп с указанием своего наименования на кыргызском и русском языках.

5. Основные и оборотные средства закрепляются за профилакторием, образуется его уставной фонд, размер которого отражается в балансе.

6. Профилакторий осуществляет свою финансово-хозяственную деятельность в соответствии с утвержденным планом, строго соблюдает режим и экономию, а также нормы расходования материалов, топлива, электроэнергии, повышает рентабельность.

7. Деятельность профилактория основана на строгом соблюдении действующего законодательства, правил норм охраны труда, техники безопасности и трудовой дисциплины, настоящего Положения, приказов, инструкций и указаний ОшГУ и Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Ошского областного комитета профсоюзов работников образования и науки.

8. Профилакторий осуществляет реконструкцию и текущий ремонт и благоустройство основных фондов в соответствии с утвержденными планами, титульными списками и проектно-сметной документацией.

9. Профилакторий ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет отчетность по утвержденным формам и представляет ее в установленные сроки Ошскому обкому профсоюзов работников образования и науки.

10. Возглавляет профилакторий на основе единоначалия главный врач, который осуществляет наем и увольнение рабочих и служащих в пределах штатного расписания и фонда заработной платы, обеспечивает организацию труда и укрепления трудовой дисциплины:

- открывает и закрывает расчетные и другие счета, распоряжается ими, подписывает чеки и платежные поручения, акцентирует платежные требования и фактуры в пределах утвержденного плана и сметы, заключает в тех же пределах хозяйственный и другие договора;

- совместно с профсоюзным комитетом ОшГУ обеспечивает стимулирование за отличное обслуживание больных и отдыхающих среди работников профилактория;

- организует своевременную проверку жалоб, заявлений и предложений больных, принимает по каждому из них конкретные решения;

- представляет интересы профилактория во всех государственных кооперативных и общественных учреждениях и предприятиях, в органах суда и госарбитража без особой на то доверенности, имеет право передоверять свои полномочия своим заместителям и право выдачи доверенностей другим лицам на выполнение разных поручений;

- обеспечивает полный санитарный контроль за состоянием профилактория и надлежащим благоустройством его территории;

- осуществляет контроль за обязательными выполнением больными и отдыхающими в установленных в профилактории правил, имеет право досрочно отчислять студентов, отдыхающими установленных в профилактории правил, имеет право досрочно отчислять студентов, отдыхающих в профилактории, если со стороны последних будет допущено преднамеренное грубое или систематическое нарушение правил.

11. Смета расходов, доходов профилактория и его штатных расписаний утверждается Советом Федерации Профсоюзов Кыргызстана.

12. Контроль за работой и финансовой деятельностью профилактория осуществляется КПФ, Ошским обкомом профсоюза работников образования и науки, профсоюзным комитетом и ревизионной комиссией ОшГУ.

13. Штатное расписание и смета расходов на содержание дополнительных должностей утверждается ректором Ош ГУ. 14. Реорганизация и ликвидация профилактория производится Ошским обкомом профсоюза по согласованию с Советом Федерации Профсоюзов Кыргызстана в установленном порядке.

Положение разработано и составлено на основании Типогого положения “О санаториях, профилакториях профсоюзов”, утвержденного Постановлением Президиума Совета Федерации Профсоюзов Кыргызстана от 27 марта 2003г. № 5-8.

Председатель профкома Ош ГУ Саттаров А.Э.

Главный врач профилактория Ош ГУ: Макенов М.М.