Бүтүрүүчү курс үчүн маалымдама

1. Дипломдук иштин темалары

1. Магистрдик диссертациянын темалары

2. Бакалавр үчүн ГОС суроолору

2. Магистр үчүн ГОС суроолору

3. обзордук лекциялардын жадыбалы (бакалавр)

3. обзордук лекциялардын жадыбалы (магистратура)

4. Мамлекетик сынактардын жадыбалы (бакалавр)

4. Мамлекетик сынактардын жадыбалы (магистратура)