Колдонмо информатика жана экономика

2018-жылдын 14-апрелинде Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда өткөрүлгөн VII АЙМАКТЫК СТУДЕНТТИК ОЛИМПИАДАдан байгелүү орундарды ээлеп, жеңишке ээ болгон студенттер.

Информатика (профиль)

Жетекчи: ИТАС каф. окутуучусу Эгешов Арген Мусаевич

1.

Камалов Султанбек Садырбекович

ПИЭ(б)-1-14

II

2.

Жапаров Нурболот Алмазбекович

ПИЭ(б)-1-14

II

Информатика (профиль эмес)

Жетекчи: Информатика каф. окутуучусуШамшиева Гүлмира Асилидиновна

1.

Кульгильдин Мухаммад Кузгенович

МО(б)-3-17

I

2019-жылдын 13-апрелинде Ош мамлекеттик юридикалык институтунда өткөрүлгөн VIII АЙМАКТЫК СТУДЕНТТИК ОЛИМПИАДАдан байгелүү орундарды ээлеген студенттер

Информатика (профиль)

Жетекчи: программалоо каф. окутуучусуАбдирасулов Айтибек Закирович

Абдыганы уулу Бекболот

ПИЭ(б)-1-17

I

Азамат уулу Бекзат

ПИЭ(б)-1-17

I

Информатика (профиль эмес)

Жетекчи: информатика каф. окутуучусу Сманова Нургүл Токтобековна

Мамасалиев Байаман Курсаналиевич

ЛБ-1-18 (медфак)

III