Проверки во время практики

Практика учурунда текшерүүлөр

ИЗ(б)-1-19 тайпасы окуу-таанышуу практикасын ОшМУнун медициналык клиникасында өтөп келишти .

ИВТ бөлүмүнүн магистранттары практика учурунда.