Отчет методического совета
ИТАС кафедрасынын окутуучуларынын 2018-2019-окуу жылы үчүн ачык сабактардын графиги № Ф.А.А. Кызматы сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май Эскертүү 1. Чамашев Марат Кахарович Каф. башчы доцент 2 Оморалиев Абдымалик Чырмашович доцент п.и.к. 3. Сулайманов Адыл Абдиллаевич Улук окутуучу 4. Саданов Абдибек Дүйшөбаевич Улук окутуучу 5. Беделова Нургул Салибаевна ф.м.и.к, доцент. 6. Кудуев Алтынбек Жалилбекович т.и.к, доцент 7. Молдояров Уларбек Дүйшөбекович Улук окутуучу 8 Сейитказыева Гулнара Имамалиевна Улук окутуучу 9. Ажибекова Айзада Токтогуловна Окутуучу 10. Атырова Рахат Сулаймановна тех.и.к., доцент 11. Акматалиев Жолдош Абдылдаевич Окутуучу 12 Капарова Айжамал Адыловна Окутуучу 13 Ойчуева Роза Ракманбердиевна Окутуучу


10. 2016-2017, 2017-2018 жана 2018-2019-окуу жылдарындагы ИТАС кафедрасынын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуусу боюнча маалыматтар

Окутуучул

ардын аты-жөнү

Илмий даражасы ээлеген кызматы

2016-жыл

2017-жыл

2018-жыл

2019-жыл

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Мөөнөтү, сааты

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Мөөнөтү, сааты

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Мөөнөтү, сааты

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Мөөнөтү, сааты

Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар кафедрасы

1

Чамашев Марат Кахарович

ф.-м.и.к., доцент

«Кесиптик - техникалык билим берүү жана иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү» программаcы, GIZ, ОшМУ

15-май,

8 с.

For active partipication and successful com-pletion of the train-ing programme wi-thin the Erasmus + project KyrMedu- Advancing Univercity Edication in Biomedical Engineering and Health Management in Kyrgyzstan

2018

11 May

2

Омаралиев Абдималик Чырмашович

п.и.к.,

доцент

“Эл баасы” агентствосунун аккредитация боюнча эксперименти экенин ырастайт.

30-май

3

Осмоналиев Абдымалик

Бурканович

Ф.-м.и.к., доцент

“Methodology of Modern Research”, Дубай УАЕ

29-март

“The goals of the World Sciense 2017”, Дубай УАЕ, Конференция

31-янв.

4

Беделова Нургул салибаевна

ф.-м.и.к., доцент

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

10-11-ноя.,

16 с.

5

Атырова рахат Сулаймановна

т.-и.к., доцент

1) “Ораторское искусство”

Треннинговый центр “ТБ” школа Ораторского мастерства

2) “ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо”, Ednet

3) “Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

8-апр.

8 с.

29-апр.,

8 с.

10-11-ноя.

16 с.

6

Кудуев Алтынбек Жалилбекович

т.-и.к., доцент

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

10-11-ноя.,

16 с.

1.“Интернет техноло-гияларын, социал-дык тармактарды дистанттык окутуу процессинде колдонуу” тренинг

2..Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

2019.

2019. 72саат

7

Сейитказыева Гульнара Имамалиевна

Улук окутуучу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

10-11-ноя.,

16 с.

1.Final Train the trenier WorkShop ,

25-29-march

Germany

8

Акматалиев Жолдошбек Абдиллаевич

окутуучу

«Кесиптик - техникалык билим берүү жана иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү» программаcы, GIZ, ОшМУ

15-май,

8 с.

9

Ажибекова Айзада Токтогуловна

окутуучу

1.«Кесиптик - техникалык билим берүү жана иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү» программаcы, GIZ, ОшМУ 2.“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

15-май,

8 с.

10-11-ноя.,

16 с.

1.Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

2. Final Train the trenier WorkShop ,

2019. 72саат

25-29-march

Germany

10

Ойчуева Роза Ракманбердиевна

окутуучу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

20-ноя.,

16 с.

This training aims to facilitate the paryner universiyies o f KyrMedu projet with hands –on participating at presentation session and on the other hands discussed with trainers about solition for different subjects.

2.“Компетенттүүлүккө негиздеп окутуу ишмсердүүлүгү боюнча педагогика-лык квалификация-сыны жогорулатуу” курсу

3.Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

18.03.-20.03.

04.01.-09.02.

92 саат

2019. 72саат

11

Токтосун кызы Мээрим

Улук лаб.

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, “Эл баасы” көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

20-ноя.,

16 с.

.“Компетенттүүлүккө негиздеп окутуу ишмсердүүлүгү боюнча педагогика-лык квалификация-сыны жогорулатуу”

2019. 72саат

12

Адибекова Наргиза Адилбековна

окутуучу

“Компетенттүүлүккө негиздеп окутуу ишмсердүүлүгү боюнча педагогика-лык квалификация-сыны жогорулатуу” курсу

2.“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

04.01.-09.02.

92 саат

2019. 72саат

Кафедра башчысы: Чамашев М.К.

ОУКтин төрайымы: Зулпукарова Д,И.


10. Матанализ кафедрасынын окутуучуларынын квалификацияны жогорулатуусу жөнүндө маалымат 2016, 2017, 2018-окуу жылдары үчүн

Окутуучунун аты, жөнү

Кызматы

КЖКдан өткөн

дата, көлөмү

(акыркы 3жыл)

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

Тойгонбаева А.К.

ф-м.и.к

доцент

2016

“Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүү”(ОЖСОЖϴ)-72саат

ОшМУ

2016

“Подход стартовых экспериментов, SEA”, проводимый Германиским обществом по международному сотрудничеству(GIZ).

Реформа систем образования Центральной Азии

2016

"Көз карандысыз аккредетация эксперттерди даярдоо”тренингтен өткөндүгүн ырастайт.

Ednet

2017

“Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү жана лицензиялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү ”жөнүндөгү окуудан өттү.

Кыргыз республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялоо боюнча кенеши тарабынан

2016

Предметти жана тилди ингеграциялап Окутуу -96с

ОшМУ

2016

“Основы методики интегрированного обучения предмету и языку(CLIL)” -96ч

ОшМУ

2017

“Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”

ААОПО

2017

Независимое агентство аккредитации и рейтинга

IAAR

2017

“Көз карандысыз аккредитация эксперттенрди даярдоо” тренгинен өтткөндүгүн тастыктайт

Ednet

2017

“ϴздук баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”-16с

“Эл баасы ” аккредитациялык агенттиги

2018

Attendance Erasmus+ staff mobility for taining

Erasmus+

Акматов А.А.

Ага окутуучу

2019

“Кесиптик билим берүүдө аомпетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологичларды пайдалануу”-72с

Агартуу академиясы

2016

ОшМунун математика жана информациялык факультетинин 2016-жылдын магистры

ОшМУ

2018

Предметти жана тилди ингеграциялап Окутуу -72с

ОшМУ

Абдилазизова А.А.

Улук окутуучу

2019

“Кесиптик билим берүүдө аомпетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологичларды пайдалануу”-72с

Агартуу академиясы

2017

Мыкты магистри

ОшМУ

2018

“Сандык методдордун негиздери ”окуу китеби үчүн “Жаш автор” деп табылып, 150$ акчалай сыйланган

Агартуу академиясы

2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”-72

ОшМУ

Каф.башчысы, доцент: Тойгонбаева А.К.

Фак. ОУКнин төрайымы: Зулпукарова Д.И.


Мит факультетинин МИОТжББМ кафедрасынын окутуучуларынын квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө маалымат.

2017-2018-2019-окуу жылы үчүн

Окутуучунун аты-жөнү

КЖКдан өткөн дата, көлөмү

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

1

Алтыбаева М.А.

январь-май 2018

ОшМУнун 30 билим берүү программасына аккредитациядан өткөрүүгө жетекчилик кылган, алардын ичинен бакалавр, магистратура, орто кесиптик билим берүү программалары бар.

ОшМУ, аккредитационное агентство “EdNet”

Казахстанское независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР

январь-май 2018

Аккредитацияда ББМ магистрдик программанын жетекчиси катары катышкан, бул программа МИОТж ББМ кафедрасында өз ишин жүргүзөт

3-4 октябрь 2018

“Роль аккредитации в обеспечении качества в высших учебных заведениях” атту регионалдык конференцияга катышты

офис "Эразмус плюс" в Кыргызстане

14-15 сентябрь, 2018

Семинар илимий конференция деңгээл даярдоо эксперт “Совершенствование кадровых условий реализации модели проведения государственной аккредитаци образовательной деятельности”

Өзүнүн квалификациясын жогорулатуудагы эксперт Росакрагенствадан күбөлүк берилди

Екатеринбург, Россия.

Рособрнадзор, Россаккрагенство

30.11.2018

КРдин ББж/аИМ, EdNet көз карандысыз аккредитациялык агенттиги биргелешип өткөргөн “Көз карандысыз аккредитация: 2 жыл ичиндеги мыкты үлгүлөр. Өркүндөтүлүшкө карай жол” конференциясы.

Сертификат победителя в номинации “Менеджмент качества в университете” 2018 г.

Бишкек, КР КР ББИМ, EdNet көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

6

Аттокурова А.

январь-май 2018

Билим берүүдөгү менеджмент программасы боюнча аккредитация жүргүзүүдөгү өзүн-өзү баалоо боюнча отчеттор даярдалды.

Аккредитациядан ийгиликтүү өтүштү, программага 5 жыл мөөнөткө лицензия алынды

агентство “EdNet”

Казахстанское независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР

7

Келдибекова А.

8

Оморов Ш.

9

Авазова Э.

10

Келдибекова А.О.

24-март

2018 -ж.

Мугалимдерди диагностикалык аттестациядан өткөрүү “Первая десятка лучших учителей города” деген ардак громатасы ыйгарылды.

Ош, городской отдел управления образованием

20 октября 2018 г.

БД Skopus, WOS индексация кылына турган чет элдин журналдарында макалалардын басылышы деген темада семинарга катышуу.

отдел науки ОшГУ

5-8 ноября 2018

“Наука и образование в современной России” аттуу эл аралык конференцияда катышуу, илимди өнүктүрүүдө өз салымын кошкону үчүн В.Н. Вернадский атындагы медаль менен сыйланды (России), күбөлүк № 2344.

Россиянын табигый илимдер академиясынын “Профессор” деген илимий даража, диплом № 9618 жана “Заслуженный работник науки и образования” ардактуу наамга ээ, күбөлүк № 02720.

Москва, илимпоздордун эл аралык

ассоциациясы


Кафедранын ага окутуучулары Садыков З, Тагаев Ү. 2-жумалык квалификациясын жогорулатуу курсуна Баткенден, Оштон, Чоң-Алай районунан келген жана Ош шаарындагы окутууну өзбек тилинде жүргүзгөн мугалимдер үчүн октябрдын 2017де жана марттын 2018 лекция окушту жана практикалык сабактар өтүп беришти.

каф

Окутуучунун аты-жөнү

Квалиф.жогорулаткан уюм, мекеме, коом ж.б.аталышы, жайгашкан жери

Семинар, тренинг, курстун аталышы, сааты, мөөнөтү

Квалификацияны жогорулатуунун тажрыйбасын окуу процессинде колдонулушу

Эскертүү

МИОТ жана ББМ

Аттокурова А.Дж.

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C2 (16 саат)

Физика-математикалык билим берүү багытынын өздүк отчетун даярдоодо

“Ednet” агенствосу

“Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо” тренинг өткөндүгүн ырастайт (1.11.2017)

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоо отчетун жана аккредитация боюнча эксперттерди даядоо” (15-16июнь, 2017ж)

“Эл Баасы” агенствосу

“Эл Баасы” агенствосунун аккредитация боюнча эксперти экенин ырастайт №0132 (12саат)

№32/0263 Көп тилдүү билим берүү программасы боюнча “Предметти жана тилди интеграциялап окутуу” методикасы деп аталган 72-сааттык кесиптик чеберчилигин жогорулатуу курсу 27.01.2018-ж

Тагаев У.Б.

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C5 (16саат)

Жумушчу программа, силлабус, ОМК түзүүдө, отчет даярдоодо

Агартуу академиясы” коомдук фонду 18.01.19-26.01.19

“Кесиптик ББ комп. Мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп-чыгуу ж-а технологияларды

Тагаева Д.А.

Агартуу академиясы” коомдук фонду

“Негизги билим берүү программасынын өздүк баалоодон өткөрүү методикасы” (36саат)

Лиц. Номер:№CLE140000671

Жумушчу программа, силлабус, ОМК түзүүдө, отчет даярдоодо

Агенство по аккредитации образовательных программ м организаций (ААОПО)

“Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”

Садыков З.М.

Гл.корпус Ош МУ

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C3 (16саат)

отчет даярдоодо

Орус фил. факультети

Прошел полный курс обучения русскому языку, Ош ГУ (72саат)

CLIL методикасында

Авазова Элнура

“Эл баасы” аккредитациялык агентиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C6, 10-11-ноябрь (16саат)

“Билим берүү менеджменти” магистрдик программасын 2018-жылдын апрель айында аккредитациядан өткөрүү үчүн өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоодо

EdNet агенттиги ОшМУ жыйындар залы

Аккредитацияга даярдык, өздүк отчет жазуу, EdNet агенттиги ОшМУ жыйындар залы, 2017-ж.1-2-ноябрь, 2018-ж.25-январь (16саат)

Орус фил. факультети

Прошел полный курс обучения русскому языку, Ош ГУ №10 (72 саат)

CLIL методикасында


Математика жана информациялык технологиялар факультетинин Усулдук кеңешинде 2018-2019 – окуу жылында өткөрүлгөн окуу-усулдук семинарлар

МИТ факультетинин Усулдук кеңеши тарабынан 2019-жылдын январь айынан баштап окутуучулар арасында окутууда заманбап технологияларды, окутуунун инновациялык методдорун колдонуу боюнча семинарлар уюштуруп, өткөрүлүп жатат.

Аты, жөнү

Семинардын темасы

Иштеген жери

Өтүлгөн датасы

1.

Рашид к. Бурулча

“Окутуу процессинде булут технологияларын колдонуу”

Информатика каф., окутуучусу

12.02.2019

2.

Имаралиев Өмүр

“Интерактивдүү досканы окутуу процессинде колдонуу”

Информатика каф., улук окутуучусу

01.03.2019

3.

Азимов Б.

“Видеолекцияларды даярдоонун эң жөнөкөй ыкмалары”

Информатика каф. доц. ф.-м.и.к.

27.03.2019

4.

Папиева Т.М., Артыкова Ж.А

“Студенттердин окуу жетишкендиктерин текшерүүнү уюштуруу” (Kahoot программасы).

ф.-м.и.к., доц.,

ф.-м.и.к., доц.

05.04.2019

5.

Токторбаев А.

LATEX программасынын мүмкүнчүлүктөрү

ф.-м.и.к., доц.

19.04.2019

Учурда сабактарга окутуунун заманбап технологияларын, окутуунун инновациялык методдорун колдонуу актуалдуу экендиги баарыбызга беогилүү. Ошондуктан окуу процессинде заманбап программаларды өздөштүрүп, сабактарга колдонуу максатында окуу-усулдук семинарлар уюштурулуп жатат. Өткөрүлгөн семинарлар абдан кызыгууну жаратып, окутуучулар үчүн абдан пайдалуу болууда.


Кыргыз Республикасынын билим берүү жана

илим министрлиги

Ош мамлекеттик университети

Математика жана информациялык технологиялар

факультети

ОшМУ нун МИТ факультетинин Окумуштуулар Кеңешинде карала турган “Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата кафедралардагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” деген маселени даярдоо боюнча

Эстеткич

Комиссиянын курамы:

Комиссиянын төрайымы: Информатика каф. доценти, п.и.к., Зулпукарова Д.И.

Мүчөлөрү: ИТАСС каф. улук окутуучусу Саданов А.

Программалоо каф. улук окутуучусу Абдугулова Г.

МИОТ жана ББМ каф. доценти, п.и.к. Тагаева Д.

Жогорку математика каф. окутуучусу Абдукаимова А.

Ош - 2019

ОшМУ нун МИТ факультетинин Окумуштуулар кеңешинде карала турган “Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата кафедралардагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” деген маселени даярдоо боюнча

ЭСТЕТКИЧ

1. Окутуунун сапаты:

а) ДОМК түзүлүшү, ички жана сырткы рецензиялар

б) сабактардын өтүлүшү

в) кафедрада окутуунун сапатын көтөрүү боюнча жүргүзүлгөн иштер;

2. Кафедрада окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоонун максаттары жана окутуунун натыйжаларын аныктоонун абалы;

3. Студенттерди баалоо процедураларына (учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөр, БКФ ж.б.) анализ;

4. Кафедраларда окутуунун жаңы технологияларын (окуу-усулдук семинарлар, инновациялык методдор колдонулган сабактар, видеосабактар,заманбап методдор колдонулган сабактардын иштелмелери) колдонуунун абалы;

5. Кафедрада багыттарды (адистиктерди) даярдоого студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана кызыкдар тараптардын канааттануусун аныктоо (мониторинг) иш аракеттеринин абалы (сайтта чагылдырылышы, анкетирлөө, стейхолдерлер базасы, протоколодору);

6. Кафедраларда даярдалып жаткан багыттарда (адистиктерде) практикаларды уюштуруунун жана анын окуу-методикалык багыттагы документацияларынын (келишимдер, материалдык камсыздалынышы ж.б.) абалы;

7. Кафедралардагы илимий изилдөө иштеринин (СИИИ, квалификациялык, магистрдик жумуштар, ийримдер, ОПКнын илимий изилдөө иштери, долбоорлор менен иштөө ж.б.);

8. Кафедранын окуу процессиндеги ишмердүүлүгүнүн (дисциплиналар, элективдик курстар, номенклатуралык документациялары, окуу-усулдук иштер, ОМКлар ж.б.) жана дисциплиналарды, окутуучуларды тандоо механизмдеринин абалы;

9. Ачык сабактардын иштелмелери, анализи, ара сабактарга катышуу, каф.башчыларынын сабактарга катышуусу жана алардын анализдери, устат-шакирт ыкмасы;

10. Квалификацияны жогорулатуу (акыркы 3 жыл ичинде).

“Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата Алгебра жана геометрия кафедрасынындагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” боюнча

маалымат

1. Окутуунун сапаты:

а) Кафедрага бекитилген дисциплиналар боюнча окуу-методикалык комплекстер (ДОМК) билим берүү программасынын өзгөчөлүгүнө жараша компетентүүлүккө багытталып, толукталып түзүлүүдө.

б) Сабак интерактивдик мамиледе өтүлөт.

в) Кафедра мүчөлөрү ар аптанын жума күндөрү метод кеңеш тарабынан өткөрүлүп жаткан семинарларга үзгүлтүксүз кирип жатышат.

2. Түзүлгөн ДОМК менен окутуу процессин жүргүзүү аркылуу программанын күтүлүүчү натыйжалары ишке ашат.

3. Сабак өтүүнүн, студенттердин билимин баалоонун, учурдагы текшерүүлөрдү, аралык текшерүүлөрдү, модулдарды студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун , кабыл алуунун калыптанып калган усулдары менен бир катар эле окутуунун жаңы технологияларынын стратегиялары колдонулууда.

4. Кафедранын бардык окутуучулары “Сынчыл ойломду өстүрүү үчүн окуу жана жазуу” проектисинин семинарларына катышып, сертификациядан өтүшкөн. Кафедранын бардык мүчөлөрү окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып сабак өтүүдө.

5. Кафедра “Математика” профилинин иш берүүчүлөрү, бүтүрүүчүлөрү жана магистранттары менен тегерек стол өткөрдү. Кызыктар тараптан жана бүтүрүүчүлөрдөн анкета алынып, протоколдоштурулуп, маалыматтар сайтка чыгарылган.

6. Кафедрада “Математика” профилинин магистранттары үчүн практика чыгуу алдында конференция өтүлүп, жетекчилери тарабынан илимий темасы боюнча тапшырмалар берилет.

7. Илимий-изилдөө багытында 2016-жылдан тартып ОшМУда КРнын Билим берүү жана Илим Министрлиги тарабынан каржыланган 7 илимий долбоор болсо, анын экөөсүн кафедранын профессорлору жетектеп, кафедранын жана факультеттин окутуучулары илимий изилдөө иштерин жүргүзүп келет.

8. 510100 –математика магистрдик программасы боюнча элективдүү курстардын базасы жаңыланган (4 КПВ, 12 тема), магистранттар тандоо жүргүзүшүп, жекече окуу планын толтурушкан.

9. Ачык сабактардын иштелмелери, рецензиялары кафедрада сакталган. Ар бир окутуучунун сабактарга өз ара катышуу дептери уюштурулган жана катышылган сабактар боюнча сын пикирлер, сунуштар катталган.

2017 – 2018 – окуу жылында төмөндөгү окутуучулар ачык сабактарды өтүштү, жыйынтыгы кафедранын чогулуштарында талкууланды

Предмет

Сабактын темасы

Курс, группа

Өтүлгөн

күнү

Сабак өткөн окутуучунун аты-жөнү

1

Математика

“Обратная матрица”

ПИЭ(б)-1-18

18.10.18

Селиванова Н.С.

2

Математика

“Матрицанын рангы”

АС(б)-1-18

3.11.18

Курбанбаева Н.Н.

3

Геометрия

“Эллипсоид”

МК(б)-1-17

4.11.18

Папиева Т.М.

4

Кесиптик математика

“Сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу жолдору”

ПИЭс-1-18

16.11.18

Мустапакулова Ч.

5

Математика

“Стреометриянын аксиомалары”

АСс-9-1-18

3.12.18

Каныбек кызы А.

6

Математика

“Корень n-ой степени и их свойства ”

АСс-9-2-18

7.02.19

Селиванова Н.С.

7

Алгебра жана геометрия

“Мейкиндикте эки тегиздиктин өз ара жайланышы”

ПМИ(б)-1-18

17.03.19

Папиева Т.М.

Алгебра жана геометрия кафедрасынын мүчөлөрүнүн квалификацияларын

жогорулатуусу 2017-18-19- жыл

Окутуучунун аты-жөнү

Кызматы

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Сааты

Мөөнөтү

1

Матиева Гулбадан

ф.-м.и.д., проф.

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

2

Борбоева Гулниса Маматкановна

ф.-м.и.к., доцент

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

3.

Папиева Толкун Маматаевна

ф.-м.и.к., доцент

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

72

8.04-11.04. 2019

4

Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна

ф.-м.и.к., доцент

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

5

Селиванова Н.С.

Улук окутуучу

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МоиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

6.

Мустапакулова Чолпон Абакуловна

Окутуучу

“Педагогикалык жана психологиялык билимин өркүндөтүү”

96

10.01-05.02. 2018

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу”

72

18.01-26.01.2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

72

8.04-11.04.2019

“Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата Жогорку математика кафедрасынындагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” боюнча маалымат

1. Окутуунун сапаты.

Жогорку математика кафедрасынын иш-кагаздары ОшМУнун кафедралар үчүн бекитилген иш-кагаздарынын номенклатурасы менен дал келип жана папкаларда тиешелүү документтер тиркелген. Кафедрада камсыздоочу кафедра болгондуктан кафедранын мүчөлөрү 550300 филологиялык билим берүү (бакалавр даражасы) багытында, 530500 юриспруденция (бакалавр даражасы) багытында, 560001 «Дарылоо иши» адистигигинде, 550000 педагогикалык билим берүү, профили “русская филология” , профили: «социалдык экономикалык окутуу» , профили: «кыргыз кытай», профиль 530600 Журналистика, 530300Психология ж.б. адистиктерине жогорку математикадан сабак беришет.

Ар бир адистик үчүн жумушчу программа, силлабус, баалоо каражаттарынын фонду түзүлгөн. ОМК лар түзүлгөн, бирок, бардык адистиктер үчүн толук эмес. Ички жана сырткы рецензиялар алынган. Аккредидациядан өтүүчү программаларга: кыргыз филология, орус филология, юриспруденция (колледж), “ветеринария”(колледж), “туризм” ОМК лар толук тапшырылган.

2018-2019-окуу жылында кафедрада сабактар расписание боюнча өтүлдү, үзгүлтүккө учурату болгон жок.

Сабактардын сапатын көтөрүүдө математиканы, ар бир адистиктин математикалык аппараттарды болочок кесибинде колдоно ала тургандай максатта окутууга көңүл бурулат. Атап айтканда, юриспруденцияда, медицинада, биологияда, химияда кесипке багыттуу мисал-маселелер менен өтүлөт. Ошондой эле сабактар окутуунун интерактивдүү методдору: толук эмес лекция, көрсөтмөлүү лекция, проблемалуу лекция, “чакан тайпаларда” иштөө методдору менен өтүлөт.

2. Математика ар бир адистиктин НББП сындагы окутуунун натыйжаларына туура келген компетенцияларды калыптандыруу менен окутулат.

3. Ар бир адистик үчүн БКФ лар түзүлгөн. Учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөр үчүн тесттер, контролдук иштердин варианттары, өз алдынча иштер боюнча мисалдар түзүлгөн (алар боюнча окуу колдонмолор бар: Кедейбаева Д. “Математика” (студенттердин өз алдынча иштери үчүн тапшырмалар), Абдрасулова С. Математика боюнча учурдук жана жыйынтык текшерүүлөр үчүн тапшырмалар.

4. Жогорку математика кафедранын 2018-2019-окуу жыл үчүн илимий-усулдук семинарынын планы 2018-жылдын 1-сентябрында өткөзүлгөн № 1 кеңешмеде бекитилген. Усулдук иштер боюнча бекитилген план менен иш алып барылат. Бектилген темалар боюнча семинар өтүлүп, докладдар жасалат. Кафедранын мүчөлөрүнүн арасында талкуу уюштурулуп турат.

Төмөндөгүдөй докладдар жасалды.

2-таблица

Баяндамалардын темалары

Баяндамачылар

1.

Окутуунун компетенттүүлүк мамилесинде математиканы окутуп үйрөтүүнүн сапатын көтөрүү

Кедейбаева Д

2. 2

Зээндүү жана жөндөмдүү жаштарга билим берүү жана тарбия көрсөтүүчү функция катары

Абдрасулова С

3. .

Математиканы дифференцирлеп окутууда студенттердин өзүн-өзү баалоосун уюштуруу

Абдукаимова А

4.

Өздүк маанилери i болгондо сингулярдык козголгон сызыктуу дифференциалдык теңдемелер системасынын чечиминин бир калыпта жакындашуусун тургузуу

Жолдошбаев М

9. Ачык сабактар. Өз ара сабактарга катышуу, ачык сабактардын иштелмелеринин талкууланышы (протоколдору).

Кафедра жыл башында бекитилген ачык сабактарды жана өз ара сабактарга катышуу жадыбалы боюнча, сабактарды өткөзүп келишет. Ачык сабактарда окутуунун жаңы технологиялары колдонулат. 2018-19-окуу жылындагы ачык сабактардын графиги түзүлгөн.

Кафедрада өткөрүлгөн ачык сабактар

Фамилиясы, аты

Сабактын темасы

группа

сабактын түрү

Абдрасулова С.

Интегрирование рациональных, иррациональных и трансцендентных функций

МО-1-18

практика

Абдукаимова А.

Сызыктуу теңдемелер системасы

Т(б)-1-18

практика

Кедейбаева Д.

Экинчи тартиптеги ийрилер. Эллипстин юридикада колдонуу маселелери

ЮР-2-18

лекция

Жолдошбаев М.

Көрсөткүчтүү функциянын туундусу

ЮРс-2-18

практика

Жогоруда өтүлгөн сабактардын иштелмелери жана анализдери бар. Анализдер “Дидактика” гезитиндеги сабакты баалоо формасы менен анализденген. Видео сабактардын да дисктери берилген жана анализденген. (Абдрасулова С., 01.04.2019. физика-техника факультети, Э(б)-1-18). Ачык сабактардын анализдери протоколдоштурулган эмес.

10. Жогорку математика кафедрасынын ПО курамынын квалификациясын жогорулатуусу жөнүндө маалымат

2017-2018-2019-окуу жылы үчүн

Окутуучунун аты, жөнү

Кызматы

КЖКдан өткөн

дата, көлөмү

(акыркы 3 жыл)

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

Сопуев У

ф-м.и.к

доцент

2018

“агартуу академиясы” коомдук фонду тарабынан «Жаш автор» табылды

«Агартуу академияс»

2017

English language-72

ОшМУ

2017

«Өздук баалоо отчетун жана аккредитация боюнча экперттерди даярдоо » семинарына катышкандыгын тастыктайт

“Эл баасы”

2017

“Коз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо”тренинг өткөпгондүгүн ырастайт

Ednet

Абдрасулова С.

улук окутуучу

2018

Предметти жана тилди ингеграциялап Окутуу -72

ОшМУ

Кедейбаева Д

п.и.к

доцент

2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

ОшМУ

72с, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу” тренинг-семинарды сотренер

«Агартуу академияс»

2016 жылдын январь айынан баштап ай сайын үзгүлтүксүз өтүлүүчү илимий-усулдук семинар

ЖОЖ дор аралык “Жогорку жана кесиптик мектептерде матемтиканы окутуунун актуалдуу проблемалары”

ОшМУ

Матанов Ш

окутуучу

2018

Кесиптик билим берүүдө технологияларды пайдалануу -72

ОшМУ

Абдукаимова А.

окутуучу

2016 жылдын январь айынан баштап ай сайын үзгүлтүксүз өтүлүүчү илимий-усулдук семинар

ЖОЖ дор аралык “Жогорку жана кесиптик мектептерде матемтиканы окутуунун актуалдуу проблемалары”

ОшМУ

2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

ОшМУ

72с, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу” тренинг-семинары

«Агартуу академияс»

“Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата Информатика кафедрасындагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” боюнча

маалымат

1. Дисциплинанын окуу методикалык комплекси

а) Предметтерге тиешелүү жумушчу программа, силлабустар иштелип чыккан жана студенттердин колунда бар, дисциплинанын методикалык камсыздалышы, адабияттар библиотекада 3 студентке бирден окуу куралы жеткиликтүү. Бирок айрым дисциплиналар боюнча китептердин электрондук варианттары колдонулат. Бир нече предметтер боюнча кыргыз тилинде окуу колдонмолорун иштер чыккан, калган предметтер боюнча дагы иштеп чыгуу планы түзүлгөн.

ОМК да СӨАИ аткарууга методикалык көрсөтмөлөр иштелип чыккан; Айрым предметтерден, бир топ окутуучулар тарабынан ОМКлар түзүлө элек. ДОМКларга рецензиялар алынган эмес.

- Ар бир окутулуучу предметтер боюнча БКФ түзүүдө тапшырмалардын компетенттүүлүккө багытталгандыгына көнүл бурушууда;

Профессордук окутуучулук курамдын саны 33, 1 улук лаборант эмгектенет. Штатттагы кызматкерлердин саны 21 окутуучу. Алардын ичинен п.и.к., доцент Зулпукарова Д.И. 3 ОМК рецензиялары менен бар. Улук окутуучу и.о.доцент Абжапарова У.А. 6 ОМК рецензиялары менен 19+ блютендин негизинде даярдалган. Окутуучулар Кулчинова Г.А. 4 ОМК рецензиялары менен, Сманова Н.Т. 3 ОМК рецензиялары менен бар. Шамшиева Г. – 1 ОМК, Артыкова Н.А. 1 ОМК рецензиясы жок бекитилген эмес. Рашид кызы Бурулчанын 3 ОМК бар рецензиялары жок. Калган кафедранын окутуучуларынын ОМКрын көрө албадык.

б) Сабакктардын өтүлүшү

Сабакты үзгүлтүккө учураткан мугалимдердин тизмеси

Окутуучулар тарабынан түшүнүк каттар алынып, деканатка берилген.

Ф.И.О.

Даражасы

Күнү

Тайпасы

Предмет

Колдонулган чара

1

Сайипбекова А.М.

ф.-м.и.д., проф.

31.01.19

АСс9-3-18(е)

Физика

түшүнүк кат

2

Шамшиева Г.А.

окутуучу

29.01.19

ПИЭс-2-17(р)

Информатика и техническое средства информатизации

түшүнүк кат

3

Шамшиева Г.А.

окутуучу

29.01.19

ПИЭ(б)-1-15

Информационная безопасность

түшүнүк кат

4

Шамшиева Г.А.

окутуучу

01.02.19

ИК(б)-1-16

Арх.выч. систем.

түшүнүк кат

5

Абдималик к Ж

окутуучу

02.02.19

ПМИ(б)-1-18

Арх.комп.

түшүнүк кат

6

Шакиров К.К.

улук окутуучу

14.03.19

ПИЭс9-1-16

КПВ (Web прил.)

түшүнүк кат

7

Эсенбай у С.

окутуучу

11.03.19

ПМИ(б)-1-16

Численные методы

түшүнүк кат

8

Артыкова Н.А.

окутуучу

19.02.19

ПИЭ(б)-1-18

Алгоритмизация и програм-мирование

түшүнүк кат

9

Жээнбаев Н.А.

окутуучу

11.02.19

ПИЭ(б)-1-17

КПВ

түшүнүк кат

10

Шамшиева Г.А.

окутуучу

08.02.19

ПИЭс-1-17

Информатика и техническое средства информатизации

түшүнүк кат

11

Шамшиева Г.А.

окутуучу

08.02.19

ПИЭс9-16

Информатика и техническое средства информатизации

түшүнүк кат

12

Сайипбекова А.М.

ф.-м.и.д., проф.

31.01.19

АСс9-3-18(е)

Астраномия

түшүнүк кат

13

Абдималик к Ж

окутуучу

05.04.19

ПМИ(б)-1-18

Арх.комп.

түшүнүк кат

2. 510200 “Колдонмо математика жана информатика” бакалавр багыты боюнча 10 күтүлүүчү натыйжа, 710300 “Колдонмо информтика” бакалавр багыты боюнча 12 күтүлүүчү натыйжа жана 510200 “Колдонмо математика жана информатика” багыты магистратура боюнча 4 максат 10 күтүлүүчү натыйжа, 710300 “Колдонмо информатика” багыты магистратура боюнча 3 максат, 10 күтүлүүчү натыйжа аныкталган. Иш берүүчүлөр менен 2018-жылдын 26-октябрында, ата-энелер менен 12-декабрда тегерек стол уюштурулуп, миссия, максаттар жөнүндө маалыматтар берилип, күтүлүүчү натыйжалар талкууланган.

Күтүлүүчү натыйжалардын дисциплиналар менен шайкештиги, максаттар менен күтүлүүчү натыйжалардын шайкештиги жана дисциплиналар менен максаттардын тиешелештик матрицалары каралган. Дисциплиналардын аннотациялары НББПда тиркелген. Мамлекеттик аттестацияга карата баалоо каражаттары кафедрада талкууланып түзүлүүдө.

Кафедранын адистиктерине тиешелүү НББП-лар 2016 жылдан бери структурага келтирилген эмес, жаңыланган эмес, атайын бекитилген комиссиянын курамы көрсөтүлгөн эмес, кафедра башчысы тарабынан бекитилген эмес .

3. Студенттерди баалоо процедураларына анализ. Учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөр предметтердин түрлөрүнө жараша тест формасында, текшерүү иш формасында, алынат жана кафедрада сакталып турат.

4. Окуу-усулдук семинардын иш-планы каф. 17.09.2018-ж. №1 протоколунда бекитилген. Иш план боюнча иш алып барылат. Ай сайын окуу-усулдук семинардын темасы боюнча каф. талкуу болот жана ал усулдук кенештин журналына жазылат. Заманбап программаларды окуу процессине жайылтуу максатында семинарлар январь айынан баштап үзгүлтүксүз уюштурулуп келе жатат.(Имаралиев Ө., Шамшиева Г., Артыкова Ж., Азимов Б., Турсунов Д., Рашид к Б. өтүп беришти).

Информатика каф. окутуунун жаңы технологияларын, инновациялык методдордон колдонулган сабактардын абалы жакшы. Окутуу процессинде көпчүлүк окутуучулар окутуунун жаңы технологияларын, инновациялык методдорду, видеолекцияларды пайдаланышат. Атап айтсак, Абжапарова Ү., Артыкова Ж.А., Зулпукарова Д., Сманова Н.Т., Азимов Б., Имаралиев Ө., Рашид к Б., Абдымалик к Ж., Шамшиева Г., Чоюбекова А., Абдымалик к Н.,Камалов С. ж.б. Сабактардын иштелмелери кафедранын окуу-усулдук иштеринин папкасына тиркелген.

5. Стейхолдерлер менен тыгыз байланышта иш алынып барылат. Иш берүүчүлөр менен 2018-жылдын 26-октябрында, ата-энелер менен 12-декабрда тегерек стол уюштурулуп, миссия, максаттар жөнүндө маалыматтар берилип, күтүлүүчү натыйжалар талкууланган. Анкеталар алынып, протоколдор жазылган.

Иш берүүчүлөрдүн базасы

Ишкананын аталышы

Ф.И.О.

1

АКБ “Кыргызстан” банк

Сапарбаев Данияр

2

“Book-дизайн” жеке ишканасы

Мойдунова Алтынай

3

“Бакай Банк” ААКнын Ош филилалы

Оморбеков Элбек

4

“Глобал-Принт” полиграфиялык борбору

Гапиров Ш.М.

5

“Папирус” полиграфиялык борбору

Тажимаматова Мээрикан

6

“Компьнион-Инвест” МКК

Сабиржанов Музаффар

7

Сулайман-Тоо муниципиалдык башкармалыгынын төрагасы

Жунусбаев Сонунбек

8

«Aэрtravel» туристик агентиги

Аппай кызы Аида

9

Ош шаардык муниципиалдык транспорт ишканасы

Аттокурова Мунара

10

ЭЛТР Телеканалы

Эмилбек уулу Илимбек

6. Информатика кафедрасы КМИ жана ПИ багыттары боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет. КМИ жана ПИ бакалавр багыттары боюнча практикаларды уюштуруу жогорку деңгээлде жолго салынган. 150 студентке 30дай мекеме ишканалар менен окуп-үйрөнүү, өндүрүштүк жана квалификациялык практикалар үчүн келишимдер түзүлгөн. Эгер биз менен келишими жок мекеме ишканаларга (банк, микоркредттик компаниялар, мэрия ж.б.у.с ) практика өтөөнү каалаган студент болсо, анда ишканадан отношения алып келип , кафедранын багыттамасы менен практикага чыкканга болот. Жогорудагы аталган практикалардын баардык түрлөрү боюнча силлабус, жумушчу программа иштелип чыгып студенттерге берилген. ОМКлар даярдалууда. Практикаларга билдирүүлөр өз убагында даярдалып, практикага жөнөтүү жана отчетторду абыл алуу конференциялары уюштурулат. Студенттердин конференцияга катышуусу, техникалык коопсуздук эрежелери менен таанышуусу, күндөлүктөрдү алуусу жөнүндө атайын журналга жана каттоо баракчаларына катталат. Практика боюнча документациялар (буйруктар номенклатура боюнча 28-08-21 папкасында , отношениелер, отчеттор) атайын папкаларда сакталган. Ал эми магистратура боюнча практикалар магистратура бөлүмүндө.

7. Кафедрада 2 багытта илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт.

1-багыт: “Билим берүүдө жана илим изилдөөдө маалымат-комуникациялык технологияларды колдонуу” боюнча илмий изилдөө иштери жүргүзүлүөт.

Изилденүүчү объект: маалымат-комуникациялык технологиялардын каражаттары жана усулдары.

2-багыт: “Дифференциалдык теңдемелер үчүн сандык методдор” боюнча ф.-м.и.д., проф. Д. Турсунов, ф. –м.и.к., доценттер Г.Ободоева, Б.Азимов, У.Эркебаев илимий изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө.

8. Кафедра мамлеккеттик стандартты, стейхолдерлердин пикирлерин, НББПны эске алып атайын окуу пландарын, жумушчу окуу пландарын жаңыланып иштелип чыгууда. Окуу планында мамлекет тарабынан сунушталган, ЖОЖ тарабынан сунушталган дисциплиналар жана студенттер тандоого сунушталган элективдик тандоо курстары бар. Мында элективдүү тандоо курстарына окутулуучу дисциплиналардын жана окутуучу мугалимдердин базасы сунушталат. Тандоо процесси жүргүзүп, студенттер дисциплиналарды жана окутуучуларды тандашат. Дисциплиналардын жана окутуучулардын тандалган базасы факультеттин Окумуштуулар Кеңеши тарабынан бекитилет. КМИ жана ПИ багыттары үчүн мамлеккеттик стандарттар, НББП, стейхолдерлер менен иш алып баруу документациялары, окуу-усулдук иштер, жумушчу программа, силлабус, ОМКлар номенклатура боюнча тиешелүү папкаларда сакталган.

9.Ачык сабактардын иштелмелери, анализи, ара сабактарга катышуу, каф.башчыларынын сабактарга катышуусу жана алардын анализдери, устат-шакирт ыкмасы;

Кафедрада жаш окутуучуларга устат бекитүү октябрь айындагы каф. жыйынында бекитилген

Тажрыйбалуу окутуучулар

Жаш окутуучулар

1.

Саипбекова А.

Камалов С.

2.

Абжапарова Ү.

Эргешов М.

3.

Турдубеков Б.Т.

Эсенбай у С.

4.

Ободоева Г.С.

Чоюбекова А.

5.

Зулпукарова Д.И.

Абдималик к. Н.

6.

Жакыпбекова А.Т.

Рашид к Б.

Ачык сабактардын графиги түзүлүп, каф. илинген. График боюнча ачык сабактар өткөрүлүп, сабакка анализ берүү бланкасы толтурулуп, тиркелген жана иштелмелери учурдун талабына ылайык түзүлгөн. М.: Абдымалик к Н., Зулпукарова Д.И., Сманова Н.Т., Чоюбекова А. ж.б.ачык сабактарга каф.башчы, усулдук кеңештин төрайымы ж.б. окутуучулар катышат. Ачык сабак өткөн окутуучуга сунуш пикирлер айтылып, кафедранын журналына белгиленет. Ачык сабактарга берилген рецензияны эч бир кафедрада көргөн жокпуз. (6 ачык сабак өтүлгөн).

Информатика кафедрасынын иш-кагаздары ОшМУнун кафедралар үчүн бекитилген иш-кагаздарынын номенклатурасы менен дал келип жана папкаларда тиешелүү документтер тиркелген. Документтердин сакталышы талапка жооп берет. 2018-19-окуу жылына карата кафедранын паспорту түзүлгөн жана тиешелүү папкада сакталган.

2018-19-окуу жыл үчүн кафедранын иш-пландары, илимий-изилдөө иштеринин планы, бакалавр, магистратура багыттары боюнча силлабустар, жумушчу программалар жана кураторлордун иш-пландары 2018-жылдын 17-сентябрында өткөрүлгөн №1 кеңешмесинде бекитилген.

Кафедранын 2016-2020-жылга чейин перспективдүү планы 2014-жылдын 29-декабрында өткөзүлгөн №4 кеңешмесинде түзүлгөн жана бекитилген.

Окутуучулардын жекече иш-пландары окутуучулар тарабынан толтурулуп, кафедранын 17-сентябрында өткөзүлгөн №1 кеңешмесинде бекитилген.

Кафедрадын кеңешмелеринин планы 2018-жылдын 17-сентябрында №1 кеңешмесинде бекитилип, пландаштырылган кеңешме ай сайын өткөрүлүп турат. 2018-19-окуу жылынын №3 кеңешмесинде КМИ, КИ жана программасы багыттары аккредитацияга даярдык көрүү жана иш пландарын бекитүү боюнча каралган. Ар бир программа боюнча жумушту топтор түзүлүп, жооптуулар бекитилген. (Тиркеме тиркелет.)

ББжИМнин буйругунун негизинде окуу программалары жаңы макет боюнча түзүлүп, тиешелүү ОМКлар, жумушчу программалар, силлабустар, БКФлар ж.б. НББПнын максаттарына, ОНларына багытталып иштелип чыккан жана жаңыланууда.

Кафедра жөнүндө маалыматтар, ББ программасы ОшМУнун сайтында жайгашкан.

Квалификациялык иштердин темалары жана актуалдуулугу кафедранын чогулушунда окутуучулар менен талкууланып, 2018-жылдын 15-октябрындагы №2 протоколу менен бекитилген. Буйрук чыгарылып, кафедранын стендине темалар илинген.

Кафедранын усулдук иштери боюнча бекитилген план менен иш алып барылат. Ар ай сайын окутуучулар бекитилген темалар боюнча семинар өтүп, кафедранын мүчөлөрүнүн арасында талкуу уюштурулуп турат.

- МИТ факультетиндеги тестирлөө борборунда “Педагогикалык квалификацияларды жогорулатуу ” курсунун уюштуруучулары тарабынан уюштурулган интерактивдүү доска жана заманбап мультимадиалык технологияларды колдонуу менен сабак өтүү боюнча семинарларды ага окутуучу Имаралиев Ө.Р. өткөн.

- Кафедранын окутуучусу Рашид кызы Бурулча “Булут технологиясын лекциялык, лабораториялык сабактарда” колдонуу деген темада семинар өткөн.

- Азимов Б.А. “Видео лекция даярдоонун эң жөнөкөй ыкмалары” деген темада семинар өттү.


10. МИТ факультетинин Информатика кафедрасынын 2017-2018 -2019-окуу жылдарында квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө маалымат

Кафедра

Окутуучунун аты-жөнү

Квалиф.жогорулаткан уюм, мекеме, коом ж.б. аталышы, жайгашкан жери

Семинар, тренинг, курстун аталышы, сааты, мөөнөтү

Квалификацияны жогорулатуунун тажрыйбасын окуу процессинде колдонушу

Эскертүү

1.

Информатика

Ободоева Гумушай Сансызбаевна

ф.-м.и.к., доцент

ОшМУ, Новосибирский государственный технический университет 60 с, 20-30 апреля

“Информационные технологии в экономике”,”Геоинформационные системы”.

Окутууда колдонуу

Ednet агенствосу

12 саат, 21-22 май

ЖОЖ до өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо Ednet агенствосу

Аккредитацияга даярданууда

ААОПО 15.05.2017

Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования

Кафедранын документтерин талапка ылайыкк даярдоодо

2

Информатика

Зулпукарова Дамира Исмаиловна

п.и.к., доцент

ОшМУ, Новосибирский государственный технический университет 60 с, 20-30 апреля

“Информационные технологии в экономике”,”Геоинформационные системы”.

Окутуу процессинде колдонуу

ОшМУнун мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту

“Предметти жана тилди интеграциялап окутуу” методикасы

72 саат, 23.01.2018

окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу

“Агартуу академиясы” коомдук фонду, Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты департаменти. 36 саат, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетентүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу”

Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды түзүүдө

ЖОЖ дор арасында

ЖОЖдор аралык «Жогорку жана кесиптик мектептерде математиканы окутуунун актуалдуу проблемалары» ар ай сайын өткөрүлүүчү илимий-методикалык семинар 2016-ж. баштап, үзгүлтүксүз

Сабактын иштелмелерин түзүү, БКФ иштеп чыгуу

3.

Информатика

Садыкова Гүльхан

окутуучу

ОшМУнун мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту

36 саат, 07.06.2018

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык сабакты пландаштыруу

Сабактардын иштелмелерин даярдоодо

Cambridge Assessment English, Bishkek (Entry 136 c, june, 2018)

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International

окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу

№33/0328

Лицензия LE 150001017

36 саат, 07.07.-09.07.-2018

“КРнын жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык сабакты пландаштыруу

Сабактардын иштелмелерин даярдоодо

4.

Информатика

Турсунов Дилмурат Абдиллажанович

ф.-м.и.д., проф.

ОшМУнун мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту

“Предметти жана тилди интеграциялап окутуу” методикасы

72 саат, 23.01.2018

Түрдүү деңгээлдеги тапшырмаларды түзүүдө

Национальный открытый университет “ИНТУИТ”

Москва ш.

Введение в теории множеств и комбинаторику 72 саат, 30.08-13.09.2018

Тестерди түзүүдө

Национальный открытый университет “ИНТУИТ”

Москва ш.

Введение в математическое моделирование 72 саат, 2018

Практикалык сабактарда

Национальный открытый университет “ИНТУИТ”

Москва ш.

Алгебра матриц и линейные пространства 72 саат, 2018

Тапшырмаларды түзүүдө

Уральский Педагогический Университет

72 с. 26 –фев. 7-март

Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании,

Окутууда заманбап технологияларды колдонуу

21-март. 20-май 72 с.

Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике

Олимпиадага даярдоо

5.

Информатика

Артыкова Жылдыз Абдисаламовна

ф.-м.и.к., доцент

“Агартуу академиясы” коомдук фонду. Ошму.

8-13-январь, 2018.

Трнердик чеберчилик боюнча курстан өткөндүгүн, компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу боюнча окутуучулар үчүн тренингдерди өткөрүүгө практикалык тажрыйбасынын жетиштүүлүгүн тастыктайт.

окутуучулар үчүн тренингдерди өткөрүүдө

Республиканский институт повышение квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН КР

32 с. 2-5-апрель, 2018

Внедрение предметных стандартов математической и естественно-научной образовательных областей для 7-11 классов.

Мугалимдерге тренинг өтүүдө

ОшМУ, Новосибирский государственный технический университет 60 с., 20-30 апреля

“Информационные технологии в экономике”,”Геоинформационные системы”

Окутуу процессинде колдонуу

Вводный курс.

“ЮНИСЕФ” 32 с., 06-10 июль

Интегрированное обучение предмету и языку.

тренинг өтүүдө

Training Workshop #2 delivered at Middlesex University. Wroclaw, Poland

Training series programme organised by Middlesex University for PAWER project (574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP). 13-17 november, 2017.

тренинг өтүүдө

40 с. 9-фев. 15-март

Раннее развитие детей и миростроительство, ЮНИСЕФ

6.

Информатика

Сманова Нургул Токтобековна

окутуучу

“Агартуу академиясы” коомдук фонду. Аккредитация жана билим беруунун сапаты департаменти. 36 саат, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетентүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштепчыгуу жана технологияларды пайдалануу”

Баалоо каражаттарынын фондун иштеп чыгууда

7.

Информатика

Ажиева Элиза Жунусовна

окутуучу

“Агартуу академиясы” коомдук фонду. Аккредитация жана билим беруунун сапаты департаменти. 36 саат, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетентүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштепчыгуу жана технологияларды пайдалануу”

Сабактын иштелмелерин түзүүдө

8.

Информатика

Гаипова Суйута Азамзатовна

окутуучу

Педагогика жана психология кафедрасы

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү. 14-26-январь, 72 саат, 2019

Тест түзүүдө

№15/0227

Лицензия LE 150001017

14.01.-09.02.2019. 92с.

“Компетенттүүлүккө негиздеп окутуу ишмердүүлүгү боюнча педагогикалык квалификациялык жогорулатуу”

Окутуу процессинде колдонуу

16-17-18- 19-январь, 12с.

“ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу”, ОшМУ

Окутуу процессинде санариптик билим берүүнү колдонуу

9.

Информатика

Абдималик кызы Нуржан

окутуучу

16-17-18- 19-январь, 12с.

“ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу”, ОшМУ

Окутуу процессинде санариптик билим берүүнү колдонуу

Педагогика жана психология кафедрасы

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү. 14-26-январь, 72 саат, 2019

Сабактын иштелмесин түзүүдө

10.

Информатика

Камалов Султан Садырбекович

окутуучу

Педагогика жана психология кафедрасы

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү. 14-26-январь, 72 саат, 2019

Лабораториялык сабакка тапшырмаларды түзүүдө

11.

Информатика

Чоюбекова Айжамал Мыйзамбековна

Педагогика жана психология кафедрасы

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү. 72 саат, Ош, 2018

Сабактарды өтүүдө

“Эл баасы” акккредитациялык агенттиги

Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо. 16 саат, 20.11.2017

Иш кагаздарын жүргүзүүдө

12.

Информатика

Рашид кызы Бурулча

окутуучу

Педагогика жана психология кафедрасы

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү. 72 саат, Ош, 2018

Сабактарды өтүүдө, силлабус, жумушчу программаларды түзүүдө

16-17-18- 19-январь, 12с.

“ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу”, ОшМУ

Окутуу процессинде санариптик билим берүүнү колдонуу

13.

Информатика

Имаралиев Өмүрбек Рахманалиевич

улук окутуучу

“Эл баасы” акккредитациялык агенттиги

Өздүк баалоо отчетун жана аккредитация боюнча эксперттерди даярдоо.

16 саат, 15-16.06.2017

аккредитация боюнча документтерди даярдоодо

ОшМУ, Новосибирский государственный технический университет 60 с., 20-30 апреля

“Информационные технологии в экономике”,”Геоинформационные системы”

Окутуу процессинде колдонуу

22.02.2019

“Развитие мягких навыков и студентов вузов ”

14.

Информатика

Артыкова Нурила Абдисаламовна

окутуучу

“Эл баасы” акккредитациялык агенттиги 16 саат, 20.11.2017

Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо.

Аккредитацияга иш кагаздарын даярдоо

ОшМУ 96 саат,28 дкабрь

Предметти жана тилди интеграциялап окутуунун методикасынын негиздери

ААОПО 15.05.2017

Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования

Колледждердин өздүк отчетун жазууда

КР ББИМ, Соц.интег. борб. – ОшМУ, муг. Кв. Жогорулатуу институту 20-июнь 28- дкабрь

Көп тилдүү билим берүү программасы боюнча “Предметти жана тилди интергациялап окутуу” семинар-тренинги

ОшМУ

16-17-18- 19-январь, 12с.

“ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу”

15.

Информатика

Эркебаев Улукбек Зайирбекович

ф.-м.и.к., доцент

ААОПО 18.04.2017

“Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования” и может участвовать в аккредитации в качестве эксперта.

Иш кагаздарын даярдоодо

32 с. 5-7 декабрь

По освоению курса по поликультурному образованию высшего образования КР

16.

Информатика

Абдималик кызы Жаркынай

окутуучу

“ААОПО” аккред. Агенттиги

9-10-11-май 24 с

Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования семинар-тренинги

Сабактарды талапка ылайык отүүдө

UNHR, Ош

32 саат, 28.02-03.03.2017

По освоению курса по поликультурному образованию в системе высшего образования КР

Практикалык сабактарды өтүүдө

18 саат,28 февраль 3 март

По освоению курса по поликультурному образованию высшего образования КР

17.

Информатика

Арапбаев Русланбек Нурмаматович

ф.-м.и.к., доцент

Training Workshop #2 delivered at Middlesex University. Wroclaw, Poland

Training series programme organised by Middlesex University for PAWER project (574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP). 13-17 november, 2017.

тренинг өтүүдө

18.

Информатика

Шамшиева Гулмира окутуучу

ОшМУ

16-17-18- 19-январь, 12с.

“ОшМУнун санариптик билим берүү чөйрөсүн колдонуу менен сапаттуу билим алуу жана билим берүүнү уюштуруу”


МИТ факультетинин Матанализ кафедрасындагы окуу, усулдук, илимий жана тарбиялык иштердин жүрүшүнүн абалы тууралуу маалымат

1. Окутуунун сапаты.

а) ДОМК түзүлүшү, ички жана сырткы рецензиялар.

б) сабактын өтүлүшү

в) кафедрада окутуунун сапатын көтөрүү боюнча жүргүзүлгөн иштер.

Матанализ кафедрасынын иш-кагаздары ОшМУнун ОИДи тарабынан бекитилген иш-кагаздарынын номенклатурасы менен дал келет жана папкаларда тиешелүү документтер тиркелген.

Матанализ кафедрасынын окутуучулары бакалавриаттын жана магистратуранын төмөнкү багыттары үчүн сабактарды өтүшөт:

«Физика-математикалык билим берүү» (математика, информатика профилдери),

«Колдонмо математика жана информатика», «Колдонмо математика» (экономика профили), «Информатика жана эсептоо техникасы» (ЭТАСПК, ИИБАС профилдери), «Информациялык системалар жана технологиялар», «Саламаттык сактоодогу информатика».

Ар бир дисциплина үчүн жумушчу программа, силлабус, баалоо каражаттарынын фонду түзүлгөн. ОМК лар түзүлгөн, бирок, бардык багыттар үчүн толук эмес, ички жана сырткы рецензиялары алынган.

ОМК(бакалавр )

Ф.И.О

Жумушчу программа

Силлабустар

1

Камбарова А.

· Матанализ(Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия)

· Математика (Информатика жана эсептөө техникасы багыты боюнча )

· Математика (Информатика жана эсептөө техникасы багыты боюнча )

  • Математика (Колдонмо информатика )

· Математика (Математикалык жана табигый циклинин, базалык бөлүгү)

2

Акматов А.А.

Абдилазизова А.А.

· Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика (Колдонмо информатика багыты)

· Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика(Колдонмо математика жана информатика)

3

Маматкулова М.М.

· Математикалык физиканын тендемелери (Колдонмо математика жана информатика багыты боюнча)

· МФТ(Физика-математика билим берүү багыты)

5

Тойгонбаева А.

· Математикалык анализ (Физика математикалык билим берүү багыты боюнча)

· Математикалык анализ(Физика-математика билим берүү багыты)

2018-2019-окуу жылында кафедранын окутуучулары тарабынан сабактар жадыбал боюнча өтүлдү, үзгүлтүккө учуратуулар болгон жок.

Кафедрада окутуунун сапатын көтөрүү боюнча төмөнкүдөй иштер аткарылат: кафедранын усулдук кенешинин планы боюнча усулдук семинардын отурумдары уюштурулат; сабактар жаны технологияларды кийирүү менен өтүлөт; кафедра башчы жана окутуучулар тарабынан өз-ара сабактарга катышуу уюштурулат; ачык сабактар өтүлүп жана өз-ара катышуу болот; университеттик жана факультеттик денгээлде уюштурулуучу квалификацияны жогорулатуу боюнча уюштурулуучу семинарларга окутуучулар катышат. Сабактарды окутуунун интерактивдүү методдорунан сынчыл ойломдун методдору жана алардын элементтери лекциялык жана практикалык сабактарда колдонулуп өтүлөт.

4. Математикалык анализ кафедрасы “Физика-математикалык билим берүү” жана “Колдонмо математика жана информатика” багыттарын бүтүрүүчү кафедралардын курамына киргендиктен, бул багыттар боюнча НББПларын түзүүчү жумушчу топторуна кафедранын окутуучулары кирет. Иш берүүчүлөр, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер менен уюштурулган тегерек стол, чогулуштарына жана жумушчу топтордун отурумдарына катышып НББПларынын максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын аныктоого катышып келишет.

5. Кафедранын окутуучулары тарабынан ар бир дисциплинасы үчүн студенттердин билимин текшерүү үчүн баалоо каражаттарынын фонду толук бүтө элек. Кафедранын окутуучулары тарабынан учурдук, аралык жана жыйынтык текшерүүлөргө ар бир студентке жеке тапшырмалар берилүүдө. Дисциплиналарга тесттик материалдар дагы түзүлгөн, бирок алардын үстүнөн дагы иштөө талап кылынат.

6. Сабактарды окутуунун интерактивдүү методдорунан сынчыл ойломдун методдору жана алардын элементтери лекциялык жана практикалык сабактарда колдонулуп өтүлөт. Кафедранын бекитилген усулдук семинарынын иш-планы боюнча жыл ичинде семинарлар уюштурулат.

Баяндамалардын темалары

Баяндамачылар

5.

Лекциялык жана практикалык сабактардын структурасы жана иштелмеси.

Тойгонбаева А.К.

6. 2

Лекциялык жана практикалык сабактардын максаттары.

Маматкулова М.

7. .

Лекциялык жана практикалык сабактарды анализдөө.

Тойгонбаева А.К.

8.

Баалоо каражаттарынын фондун түзүү (учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөрдүн тапшырмалары)

Маматкулова М.

9.

Баалоо каражаттарынын фондун түзүү (учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөрдүн тапшырмалары)

Акматов А.А.

10.

Интерактивдүү методдор жана аларды колдонуу

Камбарова А.Д.

11.

Интерактивдүү методдор жана аларды колдонуу

Абдилазизова А.А.

7. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы факультеттеги бакалавриаттын, магистратуранын бардык багыттарында билим алган студенттерге, магистранттарга кесиптик жана математикалык-табигый илимдер циклиндеги дисциплиналарды жогорку илимий-методикалык деңгээлде окутуп, тарбиялоо менен бирге заманбап жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого салым кошуп келишүүдө.

8. Кафедранын окутуучулары бакалавриаттын жана магистратуранын физика-математикалык билим берүү (математика профили), колдонмо математика жана информатика багыттарынын студент жана магистранттарынын квалификациялык иштерине, магистрдик диссертацияларына жетекчилик жасап келишет. 2018-2019-окуу жылында бакалавриатта профессор С.Каримов, доцент Г.Анарбаева, магистратурада доцент А.Тойгонбаевалар жетекчилик жасашууда.

Кафедранын окутуучулары 2 илимий багыт боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп келет.

9. Кафедра жыл башында бекитилген ачык сабактарды жана өз ара сабактарга катышуу жадыбалы боюнча, сабактарды өткөзүп келишет. Ачык сабактарда окутуунун жаңы технологиялары колдонулат.

Өткөрүлгөн ачык сабактардын графиги

Фамилиясы, аты

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

март

апрель

май

1

Камбарова А.Д.

+

+

2

Тойгонбаева А.К

+

+

3

Акматов А.А.

+

+

4

Абдилазизова А.А

+

+

Фамилиясы, аты

Сабактын темасы

группа

сабактын түрү

Тойгонбаева А.К.

1-түрдөгү өздүк эмес интеграл

МК(б)-1-17

лекция

Акматов А.А.

Эки ченемдүү үзгүлтүксүз кокустук чондуктун бөлүштүрүү эрежеси

ПМИ-1-16

практика

Камбарова А.Д.

Эки жогорку тартиптеги турактуу коэффициенттүү бир тектүү тендемелер

ИСТ(б)-1-18

практика

Акматов А.А.

Бөлүктөп интегралдоо усулу

ПМИ-1-18

практика

Жогоруда өтүлгөн сабактардын иштелмелери жана анализдери бар. Анализдер сабакты баалоо формасы менен анализденген. Видео сабактардын да дисктери берилген жана анализденген (Акматов А.) Ачык сабактардын анализдери протоколдоштурулган эмес.

10. Матанализ кафедрасынын окутуучуларынын квалификацияны жогорулатуусу жөнүндө маалымат 2016,2017,2018-жылдары үчүн

Окутуучунун аты, жөнү

Кызматы

КЖКдан өткөн

дата, көлөмү

(акыркы 3жыл)

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

Тойгонбаева А.К.

ф-м.и.к

доцент

2016

“Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүү”(ОЖСОЖϴ)-72саат

ОшМУ

2016

“Подход стартовых экспериментов, SEA”, проводимый Германиским обществом по международному сотрудничеству(GIZ).

Реформа систем образования Центральной Азии

2016

"Көз карандысыз аккредетация эксперттерди даярдоо” тренингтен өткөндүгүн ырастайт.

Ednet

2017

“Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү жана лицензиялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү ”жөнүндөгү окуудан өттү.

Кыргыз республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялоо боюнча кенеши тарабынан

2016

Предметти жана тилди ингеграциялап Окутуу -96с

ОшМУ

2016

“Основы методики интегрированного обучения предмету и языку(CLIL)” -96ч

ОшМУ

2017

“Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”

ААОПО

2017

Независимое агентство аккредитации и рейтинга

IAAR

2017

“Көз карандысыз аккредитация эксперттенрди даярдоо” тренгинен өтткөндүгүн тастыктайт

Ednet

2017

“ϴздук баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”-16с

“Эл баасы ” аккредитациялык агенттиги

2018

Attendance Erasmus+ staff mobility for taining

Erasmus+

Акматов А.А.

Ага окутуучу

2019

“Кесиптик билим берүүдө аомпетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологичларды пайдалануу”-72с

Агартуу академиясы

2016

ОшМунун математика жана информациялык факультетинин 2016-жылдын магистры

ОшМУ

2018

Предметти жана тилди ингеграциялап Окутуу -72с

ОшМУ

Абдилазизова А.А.

Улук окутуучу

2019

“Кесиптик билим берүүдө аомпетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологичларды пайдалануу”-72с

Агартуу академиясы

2017

Мыкты магистри

ОшМУ

2018

“Сандык методдордун негиздери ”окуу китеби үчүн “Жаш автор” деп табылып, 150$ акчалай сыйланган

Агартуу академиясы

2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”-72

ОшМУ

МИТ факультетинин “Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата МИОТ жана ББМ кафедрасындагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” боюнча

маалыматы

1.Окутуунун сапаты:

а) ДОМК түзүлүшү, ички жана сырткы рецензиялар

а) Предметтерге тиешелүү жумушчу программа, силлабустар иштелип чыккан жана студенттердин колунда бар. Ар бир окутулуучу предметтер боюнча БКФ(баалоо каражаттарынын фонду) түзүүдө тапшырмалардын компетенттүүлүккө багытталгандыгына көнүл бурулууда;

б)сабактардын өтүлүшү

сабактар өз учурунда өтүлүп жатат үзгүлтүккө учураткан мугалимдер жок.

2. Кафедрада окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоонун максаттары жана окутуунун натыйжаларын аныктоонун абалы;

“Математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент “ кафедрасы ОшМунун Математика жана Информациялык Технологиялар факультетинин бүтүрүүчү кафедраларынын бири болуп саналат. Кафедра төмөндөгү даярдоо программалары боюнча адистерди даярдайт:

1) бакалавриат боюнча: 550200 «Физико-математикалык билим берүү», даярдоо профили: «Математика жана информатика».Академиялык даражасы – Физико-математикалык билим берүү бакалавры;

2) 2)магистратура боюнча: 550200 «Физико-математикалык билим берүү»,даярдоо профили: «Математика жана информатика».Академиялык даражасы – Физико-математикалык билим берүү магистри;

3) магистратура боюнча: «Билим берүүнүн менеджменти».Академиялык даражасы – билим берүү менеджментинин магистри

550200 «Физико-математикалык билим берүү» программасынын миссиясы:

· окутуунун жаңы технологияларын пайдалануу, билимдин сапатын жакшыртуу, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүү менен коомдук көйгөйлөрдү чече ала турган жана атаандаштыкка туруштук берүүчү компетенттүү бакалавр, магистрлерди даярдоо.

· Бакалавр, магистрлердин практикалык, илимий билимдеринин өнүгүшүнө шарт түзүү.

· Кесиптик чөрөдө инновациялык ишмердикти жана тынымсыз өнүгүүгө болгон муктаждыкты калыптандыруу.

500200 “физика-математикалык билим берүү” бакалавр багыты боюнча 15 күтүлүүчү натыйжа, 500200 “физика-математикалык билим берүү” багыты магистратура боюнча 3 максат 8 күтүлүүчү натыйжа, “Билим берүү менеджменти” магистрдик программасы боюнча 3 максат, 8 күтүлүүчү натыйжа аныкталган. Иш берүүчүлөр менен 2019-жылдын 30-мартында, ата-энелер менен тегерек стол уюштурулуп, миссия, максаттар жөнүндө маалыматтар берилип, күтүлүүчү натыйжалар талкууланган.

Күтүлүүчү натыйжалардын дисциплиналар менен шайкештиги, максаттар менен күтүлүүчү натыйжалардын шайкештиги жана дисциплиналар менен максаттардын тиешелештик матрицалары каралган. Дисциплиналардын аннотациялары НББПда тиркелген. Мамлекеттик аттестацияга карата баалоо каражаттары кафедрада талкууланып түзүлүүдө. НББП бекитилген.

Кафедрада окутуунун сапатын жогорулатуу максатында факультеттин деңгээлинде кызыкдар тараптар менен тегерек столдор өткөрүлүп келет. Кызыктар тараптардын сунуш пикирлерине карата ар бир окуу жылында 550200 Физика-математикалык билим берүү” багытынын бакалавр жана магистратура, “Билим берүүнүн менеджменти” магистрдик программаларынын НББПсынын жумушчу окуу планындагы элективдик курстарына өзгөртүүлөр киргизилет. Факультеттин чечимдери аркылуу окуу-информациялык департаменти тарабынан көзөмөлдөнөт

3. Студенттерди баалоо процедураларына (учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөр, БКФ ж.б.) анализ;

Студенттерди баалоо процедураларына анализ. Учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөр предметтердин түрлөрүнө жараша тест формасында, текшерүү иш формасында, СРС, макала формасында алынат жана кафедрада ар бир мугалимдин өзүнүн папкаларында сакталып турат.

  1. Кафедраларда окутуунун жаңы технологияларын (окуу-усулдук семинарлар,

инновациялык методдор колдонулган сабактардын иштелмелери) колдонуунун абалы;

Учурда окутуунун рейтингдик-модулдук системасы студенттердин билимдерин текшерүү, СӨАИ уюштурууда эффективдүү пайдаланып жатат. Атап айтканда мамлекеттик билим берүү стандартына бир нече варианттардан дисциплиналар боюнча жообу тандалуучу тексттик материалдр түзүлгөн. СӨАИ дисциплинанын ОМК сында аныкталып аны кабыл алуу жолдору көрсөтүлгөн. Атап айтканда окуу китеби, лекциялык материал боюнча иштер; практикалык, лабороториялык мазмундагы өз алдынча иштер, мектептин окуу китептери боюна решебник түзүү ж.б.

  1. Кафедрада багыттарды (адистиктерди) даярдоого студенттердин,

бүтүрүүчүлөрдүн жана кызыктар тараптардын канааттануусун аныктоо (мониторинг) иш аракеттеринин абалы ( сайтта чагылдырылышы, анкетирлөө, стейхолдерлер базасы, протоколдору);

Стейхолдерлер менен тыгыз байланышта иш алынып барылат.Ата-энелер менен 12-декабрда , иш берүүчүлөр менен 2019-жылдын 30-мартында, тегерек стол уюштурулуп, миссия, максаттар жөнүндө маалыматтар берилип, күтүлүүчү натыйжалар талкууланган. Анкеталар алынып, протоколдор жазылган жана деканатка бир көчүрмөсү тапшырылган.

  1. Кафедраларда даярдалып жаткан багыттарда ( адистиктерде) практикаларды

уюштуруунун жана анын окуу- методикалык багыттагы документацияларынын (келишимдер, материалдык камсыздалышы ж.б.) абалы;

МИОТ жана ББМ кафедрасы негизинен МК жана ИК багыты боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет. 2019-жылы МК багыты боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет. МК жана ИК бакалавр багыты боюнча практикаларды уюштуруу жогорку деңгээлде жолго салынган. Студенттердин практика өтөөгө мектептер менен окуп-үйрөнүү, өндүрүштүк жана квалификациялык практикалар үчүн келишимдер түзүлгөн. Эгер биз менен келишими жок мектептер менен практика өтөөнү каалаган студенттер болсо, андамектептен отношения алып келип, кафедранын багыттамасы менен практикага чыкканга болот. Жогорудагы аталган практикалардын баардык түрлөрү боюнча силлабус, жумушчу программа иштелип чыгып студенттерге берилген. ОМКлар даяр. Практикаларга билдирүүлөр өз убагында даярдалып, практикага жөнөтүү жана отчетторду кабыл алуу конференциялары уюштурулат. Студенттердин конференцияга катышуусу каттоо баракчаларына катталат. Практика боюнча документациялар (буйруктар номенклатура боюнча 28-11-21 папкасында отчеттор, приказдар) атайын папкада сакталган. Ал эми магистратура боюнча практикалар магистратура бөлүмүндө.

7. Кафедралардагы илимий изилдөө (СИИИИ, квалификациялык,магистрдик

жумуштар, ийримдер, ОПКнын илимий изилдөө иштери, долбоорлор менен иштөө ж.б.);

Студенттердин квалификациялык жана магистранттардын магистрдик диссертацияларынын темалары боюнча илимий жумалыкта, илим күнүндө докладдар жасалат. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө сертификаттар берилет.

2018-2019-окуу жылда Ednet тин конкурсуна 550200 Физика-математикалык билим берүү программасы долбоор жазган. Командада иштеген окутуучулар:

Каманданын жетекчиси: Аттокурова А.Дж. команданын мүчөлөрү: Тагаева Д., Артыкова Ж., Папиева Т.Садыков З. Авазова Э.

Эксперименттик тайпасы 3МК(б)-1-16. 2019-жылдын 20-февралынын 20-апрелинде 1Кейс тапшырмасын аткарып, отчетун агенттикке жиберишти. 2-Кейс тапшырманын үстүндө иштеп жатышат.

Кафедранын алдындагы туруктуу иштеген “Жогорку жана кесиптик мектептерде математиканы окутуунун актуалдуу проблемалары” аттуу ЖОЖдор аралык илимий-методикалык семинары 2016-жылдын январь айынан бери ай сайын уюштурулуп жатат. Өз ишин 2018-жылы улантып келди. Отчеттук жылына 12 отурум өткөрүлөт. Илимий-методикалык семинардын илимий жетекчиси ОшМУнун Аккредитация жана билим берүү сапаты департаментинин директору, профессор М.Алтыбаева жетектейт.

2018-жыл үчүн ЖОЖдор аралык илимий-методикалык семинарда

талкууланган маселелер

Темасы

Баяндамачы

Мөөнөтү

1.

- Назаровдук окуулардын фондун түзүү

- Ар түрдүү маселелер

Алтыбаева М.

9-Январь, 2018

Протокол № 2

2.

- Интерактивдүү досканы окутууда колдонуу

- Х Назаровдук окуулар конференциясын уюштуруу маселеси

- Ар түрдүү маселелер

Зулпукарова Д., Мурзабаев К.

10-Февраль, 2018

Протокол № 3

3.

- Интерактивдүү досканы лекциялык жана практикалык сабактарга колдонуу

- Х Назаровдук окуулар боюнча макалаларды талкуулоо

- Ар түрдүү маселелер

Исаков Т.,

Зулпукарова Д.

10-Март, 2018

Протокол № 4

4.

- Х Назаровдук окуулар III Бекбоевдик окуулар аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын материалдарын талкуулоо

- Ар түрдүү маселелер

Аттокурова А.Дж.

3-май, 2018

Протокол № 5

5.

- Эл аралык конференциянын жыйынтыгы боюнча отчет

- Ар түрдүү маселелер

Уюштуруучулар

19-Май, 2018

Протокол № 6

6.

- Өздүк отчет жазуу боюнча документтер

- Ар түрдүү маселелер

Авазова Э.

20-Июнь,2018

Протокол № 7

7.

КБТ кө багытталган тапшырмаларды бөлүштүрүү (класстар боюнча)

Алтыбаева М., Зулпукарова Д.И.

9-Июль, 2018

Протокол № 7

8.

- 2018-2019-окуу жылы үчүн семинардын иш-планын түзүү жана бекитүү

- Ар түрдүү маселелер

Алтыбаева М.

30-Август, 2018

Протокол № 8

9.

- Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар

- Ар түрдүү маселелер

Зулпукарова Д.И.

22-Сентябрь, 2018

Протокол № 9

10.

- Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар

- Баалоо каражаттарынын фонду

- Ар түрдүү маселелер

Култаева Д.Ч.

Алтыбаева М.

20-Октябрь, 2018

Протокол № 10

8. Кафедранын окуу процессиндеги ишмердүүлүгүнүн (дисциплиналар, элективдик курстар, номенклатуралык документациялары, окуу-усулдук иштер, ОМКлар ж.б.) жана дисциплиналарды, окутуучуларды тандоо механизмдеринин абалы;

Кафедра бүтүрүүчү МК жана ИК багыттары үчүн мамлеккеттик стандартты, стейхолдерлердин пикирлерин, НББПны эске алып атайын окуу пландары, жумушчу окуу пландары иштелип чыгып бекитилген. Мында элективдүү тандоо курстарына окутулуучу дисциплиналардын жана окутуучу мугалимдердин базасы сунушталат. Тандоо процесси жүргүзүп, студенттер дисциплиналарды жана окутуучуларды тандашат. Дисциплиналардын жана окутуучулардын тандалган базасы факультеттин Окумуштуулар Кеңеши тарабынан бекитилет. МК жана ИК багыттары үчүн мамлеккеттик стандарттар, НББП, стейхолдерлер менен иш алып баруу документациялары, окуу-усулдук иштер, жумушчу программа, силлабус, ОМКлар номенклатура боюнча тиешелүү папкаларда сакталган.

9. Ачык сабактардын иштелмелери, анализи, ара сабактарга катышуу, каф. башчыларынын сабактарга катышуусу жана алардын анализдери, устат-шакирт ыкмасы;

Ачык сабактардын графиги түзүлүп, кафедрага илинген. Сунуш: ачык сабактарга катышкан мугалимдер анализди жаңы бланканын негизинде толтуруп, протоклу атайын ачылган журналга жазылуусу керек.

График боюнча ачык сабактар өткөрүлүп, иштелмелери учурдун талабына ылайык түзүлгөн. Ачык сабактарга каф.башчы, жана кафедранын мугалимдери ж.б. окутуучулар катышат. Ачык сабак өткөн окутуучуга сунуш пикирлер айтылыт.

МИОТ жана ББМ кафедрасынын иш-кагаздары ОшМУнун кафедралар үчүн бекитилген иш-кагаздарынын номенклатурасы менен дал келип жана папкаларда тиешелүү документтер тиркелген. Документтердин сакталышы талапка жооп берет. 2018-19-окуу жылына карата кафедранын паспорту түзүлгөн жана тиешелүү папкада сакталган.

2018-19-окуу жылы үчүн кафедранын иш-пландары, илимий-изилдөө иштеринин планы, бакалавр, магистратура багыттары боюнча силлабустар, жумушчу программалар жана кураторлордун иш-пландары 2018-жылдын 27-августунда өткөрүлгөн №1 кеңешмесинде бекитилген.

Окутуучулардын жекече иш-пландары окутуучулар тарабынан толтурулуп, кафедранын 25-сентябрында өткөзүлгөн №2 кеңешмесинде бекитилген.

Кафедрадын кеңешмелеринин планы 2018-жылдын 27-августунда №1 кеңешмесинде бекитилип, пландаштырылган кеңешме ай сайын өткөрүлүп турат. 2018-19-окуу жылынын МК, ИК бакалавар программасы багыттары аккредитацияга даярдык көрүүгө ар бир программа боюнча жумушту топтор түзүлүп, жооптуулар бекитилген.

Материалдык-техникалык база боюнча 232-кабинет “Академиялык агартуу каанасы ” жана 237-кабинет “Физика-математикалык билим берүү” канаасы кафедрага бекитилген. Кафедра жөнүндө маалыматтар, ОшМУнун сайтында жайгашкан.

Кафедрада ар ай сайын окутуучулар семинар өтүп, кафедранын мүчөлөрүнүн арасында талкуу уюштурулуп турат.

10. Квалификацияны жогорулатуу (акыркы 3 жыл ичинде)

Мит факультетинин МИОТжББМ кафедрасынынокутуучуларынын квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө маалымат.

2017-2018-2019-окуу жылы үчүн

Окутуучунун аты-жөнү

КЖКдан өткөн дата, көлөмү

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

1

Алтыбаева М.А.

январь-май 2018

ОшМУнун 30 билим берүү программасына аккредитациядан өткөрүүгө жетекчилик кылган, алардын ичинен бакалавр, магистратура, орто кесиптик билим берүү программалары бар.

ОшМУ, аккредитационное агентство “EdNet”

Казахстанское независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР

2

Алтыбаева М.А.

январь-май 2018

Аккредитацияда ББМ магистрдик программанын жетекчиси катары катышкан, бул программа МИОТж ББМ кафедрасында өз ишин жүргүзөт

3

Алтыбаева М.А.

3-4 октябрь 2018

“Роль аккредитации в обеспечении качества в высших учебных заведениях” атту регионалдык конференцияга катышты

офис "Эразмус плюс" в Кыргызстане

4

Алтыбаева М.А.

14-15 сентябрь, 2018

Семинар илимий конференция деңгээл даярдоо эксперт “Совершенствование кадровых условий реализации модели проведения государственной аккредитаци образовательной деятельности”

Өзүнүн квалификациясын жогорулатуудагы эксперт Росакрагенствадан күбөлүк берилди

Екатеринбург, Россия.

Рособрнадзор, Россаккрагенство

5

Алтыбаева М.А.

30.11.2018

КРдин ББж/аИМ, EdNet көз карандысыз аккредитациялык агенттиги биргелешип өткөргөн “Көз карандысыз аккредитация: 2 жыл ичиндеги мыкты үлгүлөр. Өркүндөтүлүшкө карай жол” конференциясы.

Сертификат победителя в номинации “Менеджмент качества в университете” 2018 г.

Бишкек, КР КР ББИМ, EdNet көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

6

Аттокурова А.

январь-май 2018

Билим берүүдөгү менеджмент программасы боюнча аккредитация жүргүзүүдөгү өзүн-өзү баалоо боюнча отчеттор даярдалды.

Аккредитациядан ийгиликтүү өтүштү, программага 5 жыл мөөнөткө лицензия алынды

агентство “EdNet”

Казахстанское независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР

7

Келдибекова А.

8

Оморов Ш.

9

Авазова Э.

10

Келдибекова А.О.

24-март

2018 -ж.

Мугалимдерди диагностикалык аттестациядан өткөрүү “Первая десятка лучших учителей города” деген ардак громатасы ыйгарылды.

Ош, городской отдел управления образованием

11

Келдибекова А.О.

20 октября 2018 г.

БД Skopus, WOS индексация кылына турган чет элдин журналдарында макалалардын басылышы деген темада семинарга катышуу.

отдел науки ОшГУ

12

Келдибекова А.О.

5-8 ноября 2018

“Наука и образование в современной России” аттуу эл аралык конференцияда катышуу, илимди өнүктүрүүдө өз салымын кошкону үчүн В.Н. Вернадский атындагы медаль менен сыйланды (России), күбөлүк № 2344.

Россиянын табигый илимдер академиясынын “Профессор” деген илимий даража, диплом № 9618 жана “Заслуженный работник науки и образования” ардактуу наамга ээ, күбөлүк № 02720.

Москва, илимпоздордун эл аралык

ассоциациясы

Кафедранын ага окутуучулары Садыков З, Тагаев Ү. 2 жумалык квалификациясын жогорулатуу курсуна Баткенден, Оштон, Чоң-Алай районунан келген жана Ош шаарындагы окутууну өзбек тилинде жүргүзгөн мугалимдер үчүн октябрдын 2017де жана марттын 2018 лекция окушту жана практикалык сабактар өтүп беришти.

Фак.

Кафедра

Окутуучунун аты-жөнү

Квалиф.жогорулаткан уюм, мекеме, коом ж.б.аталышы, жайгашкан жери

Семинар, тренинг, курстун аталышы, сааты, мөөнөтү

Квалификацияны жогорулатуунун тажрыйбасын окуу процессинде колдонулушу

Эскертүү

МИТ

МИОТ ж ББМ кафедрасы

Аттокурова А.Дж.

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C2 (16 саат)

Физика-математикалык билим берүү багытынын өздүк отчетун даярдоодо

“Ednet” агенствосу

“Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо” тренинг өткөндүгүн ырастайт (1.11.2017)

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоо отчетун жана аккредитация боюнча эксперттерди даядоо” (15-16июнь, 2017ж)

“Эл Баасы” агенствосу

“Эл Баасы” агенствосунун аккредитация боюнча эксперти экенин ырастайт №0132 (12саат)

Тагаев У.Б.

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C5 (16саат)

Жумушчу программа, силлабус, ОМК түзүүдө, отчет даярдоодо

Тагаева Д.А.

Агартуу академиясы” коомдук фонду

“Негизги билим берүү программасынын өздүк баалоодон өткөрүү методикасы” (36саат)

Лиц. Номер:№CLE140000671

Жумушчу программа, силлабус, ОМК түзүүдө, отчет даярдоодо

Садыков З.М.

Гл.корпус Ош МУ

“Эл Баасы” агенствосу

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C3 (16саат)

отчет даярдоодо

Орус фил. факультети

Прошел полный курс обучения русскому языку, Ош ГУ (72саат)

CLIL методикасында

Авазова Элнура

“Эл баасы” аккредитациялык агентиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” “Эл баасы” аккредитациялык агентиги №01/C6, 10-11-ноябрь (16саат)

“Билим берүү менеджменти” магистрдик программасын 2018-жылдын апрель айында аккредитациядан өткөрүү үчүн өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоодо

EdNet агенттиги ОшМУ жыйындар залы

Аккредитацияга даярдык, өздүк отчет жазуу, EdNet агенттиги ОшМУ жыйындар залы, 2017-ж.1-2-ноябрь, 2018-ж.25-январь (16саат)

Орус фил. факультети

Прошел полный курс обучения русскому языку, Ош ГУ №10 (72 саат)

CLIL методикасында

2018-2019-окуу жылы үчүн

Факультет

Кафедра

Окутуучунун аты-жөнү

Квалиф.жогорулаткан уюм, мекеме, коом ж.б.аталышы, жайгашкан жери

Семинар, тренинг, курстун аталышы, сааты, мөөнөтү

Квалификацияны жогорулатуунун тажрыйбасын окуу процессинде колдонулушу

Эскертүү

Аттокурова А.Дж.

ОшМУ

№32/0263

Көп тилдүү билим берүү программасы боюнча “Предметти жана тилди интеграциялап окутуу” методикасы деп аталган 72-сааттык кесиптик чеберчилигин жогорулатуу курсу 27.01.2018-ж.

МОМ предметине CLILметодикасын кийирүү

Тагаев У.Б.

ОшМУ

16.01.19 - 26.01. 19

Ош МУда проф. М. Алтыбаеванын жетекчилиги менен өткөрүлгөн 72 сааттык семинарына катыштым.

Жумушчу программа, силлабус, ОМК түзүүдө

Тагаева Д.А.

Агартуу академиясы” коомдук фонду 18.01.19-26.01.19

“Кесиптик ББ комп. Мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп-чыгуу ж-а технологияларды пайдалануу” аттуу (72 сааттык) тренинг- семинар.

Жумушчу программа, силлабус, ОМК түзүүдө

Агенство по аккредитации образовательных программ м организаций (ААОПО)

“Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”

Отчет даярдоодо


Программалоо кафедрасындагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана өркүндөтүү маселелери боюнча

маалымат

1. Окуу-усулдук иштер боюнча түзүлгөн планы жана аткарылышы

Кафедранын иш планы, окуу-усулдук иштеринин планы, кеңешмелеринин планы кафедранын функционалдык милдеттерин толук чагылдырылгандай түзүлгөн жана бекитилген. Планда белгиленген иш чаралардын аткарылышы көзөмөлгө алынып, белгиленип коюлган (№1 баяндама 30.08.18). Кафедрада окуу-усулдук иштери жогорку деңгээлде уюштурулган. Кафедранын ОМКлары мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык (15.09.2015, №1179/1) ОшМУнун №19 бюллетендин негизинде түзүлгөн. ОМКлардын түзүлүшү НББПнын ОНдоруна туура келет жана компетенцияларына жооп берет. Ар бир окутуучу өзүнүн сабактарына ОМК, силлабус, жумушчу программаларын тиешелүү адистиктин НББПсынын негизинде түзүшкөн.

Кафедранын усулдук семинарынын жана ачык сабактардын пландары бекитилген жана алардын негизинде иш алып барылат. Өтүлгөн илимий-усулдук семинарлардын баяндамалары, ачык сабактардын иштелмелери, өз ара катышуу баракчалары тиешелүү папкаларда тиркелген жана илимий-усулдук семинарынын кеңешмелеринин журналында протоколдоштурулган.

Кафедранын окутуучулары тарабынан тартип бузуулар жана сабактарды үзгүлтүккө учуратуу катталган эмес.

2. Кафедрада 3 багыт боюнча адистиктер даярдалат:

· 710200 Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар (бакалавр, магистратура)

  • 710100 информатика жана эсептөө техникасы (бакалавр)
  • 531200 Компьютердик лингвистика (бакалавр)

Бакалавр жана магистратура программалары боюнча кафедрада 3 жылдык НББПлар сакталган. Кафедрада окутулуп жаткан адистиктерди даярдоонун максаттары жана натыйжалары аныкталган. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019-окуу жылдары үчүн НББПлары структурага келтирилип түзүлгөн, жыл сайын жаңыланып бекитилген. Комиссиянын курамы көрсөтүлгөн.

3. Студенттерди баалоо процедураларына (учурдук, аралык, жыйынтык текшерүүлөр, БКФ ж.б.) анализ;

Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүндө окулуучу ар бир дисциплинанын компетенцияларынын негизинде НББПлар, жумушчу программалар, силлабустар, силлабустарга карата түзүлгөн аннотациялар, билимди баалоо каражаттары, окуу методикалык комплексттер түзүлүп, кафедранын 2018-жылдын 30-августунун №1 жыйынынын чечими менен талкууланып бекитилген жана №11, №19 бюллетендердин талабына жооп берет. Жумушчу программалардын, силлабустардын, окуу методикалык комплекстердин, методикалык колдонмолордун “AVN” порталына жайгаштыруусу кафедранын №3 кеңешмесинде каралып көзөмөлгө алынган (22.10.18).

4. Окутуу процессинде жаңы технологияларын колдонулушу

Кафедранын окутуучулары регулярдуу түрдө атайын илимий-усулдук семинарларга катышып сертификаттарга ээ болушкан. Кафедрадагы окутуучулар: А.Сопуев, Сактанов У., Абдугулова, С. Тажикбаева, К. Төлөбаева, Н. Аркабаев, Абдирайимова Н., Маматова В., Айтбай кызы А. ж.б. окутуунун жаңы инновациялык заманбап технологияларын (окутуунун программалаштырылган, комплексттик, компьютердик, кадам сайын арымдап, сынчыл ойлоо жана жазуу, дистанттык окутуу технологияларын ж.б.) окутуу процессинде кеңири колдонушуп келүүдө. Методдорду жайылтуу максатында ачык сабактар өтүлүп, сабактарга өз-ара катышуулар жүргүзүлүп, андан сырткары кафедранын илимий-усулдук семинарында баяндамалар жасалып жатат.

Кафедранын окутуучулары окуу процессинде жаңы технологияларын колдонуп келе жатышат. Сабактардын иштелмелери жана видео сабактар кафедрада сакталган.

5. Кафедрада адистиктерди даярдоого студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана кызыктар тараптардын канааттануусун аныктоо максатында тегерек столдор уюштурулуп турат. Иш берүүчүлөр менен болгон анкетирлөө жүргүзүлгөн.

6. Кафедрада 60 тан ашык мекеме-ишканалар менен болгон келишимдер түзүлгөн.

ОШМУнун МИТ факультетинин мекеме ишканалар менен түзүлгөн

Келишимдер Программалоо кафедрасы боюнча

2-таблица

Мекеме иишкана

Жетекчинин аты-жөнү

Мөөнөтү

Канча студ.

Орун берилген

Мекеменин дареги

1.

Осоо “ОШТВ”

Калыкулов К.

2015

2020

4

Ош шаары,

Г.Айтиев көчөсү, 10

2.

ОсОО “ПЦ Алгоритм”

Гапиров Ш.

2015

2020

4

Ул.Курманжан-

Датка 272, кв 13

3.

ОшТУ МИКС бөлүмү

Абидов А.

2015

2020

2

Ош шаары,

Н.Исанов көчөсү, 81

4.

“izde.kg”

компьютердик

борбор

Дуйшобаев Н.

2015

2020

4

Курманжан-Датка көчөсү, 246/а

5.

ОАО Кыргызтелеком

Курбанбаев

2015

2020

4

Ош шаары,

Курманжан-Датка көчөсү

6.

ПЦ “Градиент”

Торобеков К.

2015

2020

4

Курманжан-Датка көчөсү 246

7.

Перспективдүү технологиялар

Атабеков С.

2015

2020

4

Курманжан-Датка көчөсү 181, кв 1

8.

Паспорт жана визаларды каттоо бөлүмү

2015

2020

4

Ош шаары,

Ленин көчөсү, 318

9.

БТА Банк

2015

2020

5

Ош шаары,

И.Раззаков көчөсү 19

10.

Кашкар-Кыштак айыл өкмөтү

Насирдинов М.

2015

2020

2

Кашкар-Кыштак а.,

Кара-Суу көч.

11.

Ош МЮИнин

УиИФ, “МТЭ”

кафедрасы

Орозов У.

2015

2020

6

Ош шаары,

Раззаков көчөсү 19, 211 каб.

12.

Ош почта филиалы

2015

2020

2

Ош шаары, Ленин көчөсү, 320

13.

ОАО “Завод” ЖБИ

Аматов А.

2012

2016

4

Ош шаары,

И.Раззаков көчөсү, 19

14. 1

ЖЧК “Кымбат и КО” окуу борбору

Таштанов Ж.

2012

2016

1

Ош шаары,

Г.Айтиев көчөсү,4

15. 1

Эмгекке орноштуруу министрлиги

2012

2016

3

Ош шаары, Ленин көчөсү, 277

16. 1

Ош шаардык мэриясы

Сыдыков К.

2012

2016

2

Ош шаары,

Ленин көчөсү, 221

17. 1

Авиакасса “Ticked”

Аширметов Д.

2012

2016

2

А.Масалиев проспекти 30, кв 35

18. 1

ОсОО “Ырыскы”

Токторов М.

2012

2016

3

Ош шаары,

Ленин көчөсү, 319

19. 1

Курманжан-Датка аймактык кеңеши

Жээнбеков А.

2016

1

Ош шаары,

Ташкент көчөсү, 60

20. 2

Кыргыз аэронавингация

2018

1

Ош шаары, Аэрпорт

21. 2

Авиакасса “Манас”

ЧП Эркулова

Эркулова С.

2021

2

А.Масалиева проспекти, 30/34

22. 2

“Ош шамы” гезитинин редакциясы

2018

4

Курманжан-Датка көчөсү, 107

23. 2

“Мэридиан” полиграф. борбору

Молдояров У.

2015

4

Курманжан-Датка көчөсү, 262

24. 2

Ош обл. Мамлекеттик администрациясы

Тажибаева

2015

10

Ош шаары, Ленин көчөсү, 221

25. 2

Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы

Токобаева

2021

1

Ош шаары, Ленин көчөсү, 312

26. 2

“Ага-Хан” орто мектеби

Осмоналиев М.А

2015

20

Курманжан-Датка көчөсү, 93

27. 2

“Финанскредит” банк

Кутушев Ж.

2012

2015

15

Ош шаары, И. Раззаков көчөсү,14

28. 2

Бассейн суу чарба башкармалыгы

2014

2015

4

Курманжан-Датка көчөсү, 234

29. 2

ОсОО “Дары Юга”

Назаров А.

2016

2020

2

г.Ош ул.Нурматова

30. 3

Филиал Ош центр ОАО РСК банк

2014

2020

4

г.Ош ул. Курманжан -Датка 250А

31. 3

ЖЧК “Элком” Ош обл. филиалы

Абдакаланов У.

2011

2020

2

г.Ош

32. 3

Кара-Суу мамлекеттик администрациясы

Мурадов

2011

2020

2

г.Кара-Суу ул. Ленин (завод №2), 723300

33. 3

Ош шаардык борбордук базарлар дирециясы

Курбанов М.

2009

2020

2

Ош шардык борбордук базары

34. 3

К.Ибрагимов ОсОО “Туматай”

Ибрагимов К.

2011

2020

1

Курманжан-Датка көчөсү

35. 3

Филиал ОсОО МКК “Мөл булак финанс”

Толобаев Б.

2016

2021

1

Ош шаары, Масалиева көчөсү, 100

36. 3

“Матрих” компьютердик борбор

Эшенкулов Р.

2016

2021

2

Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 302

37. 3

Огр.Техника сервис ЧП “Базарбаев”

Базарбаев

2016

2021

1

г.Ош ул. Курманжан-Датка, 280

38. 3

Ош “Тазалык” ишканасы

Капаров Т.

2016

2020

2

Ош шаары, Масалиева көчөсү

39. 3

“СкайМобайл” ЖЧКнын Ош аймактык бөлүмү

2016

2021

2

Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 286А

40. 4

ОсОО “СиЕйДи”

Джолдошов И.

2016

2021

1

г.Ош ул. Мушкетов 10/6

41. 4

ЖК Арзибаев

Арзибаев М.

2016

2018

1

Ош шаары, Масалиева көчөсү,

42.

Финка Банкы ЖАКунун филиалы

Султанмуратова Н.

2016

2018

2

Ош шаары,

Ленин көчөсү, 321

43. 4

ОсОО Акнет южный филиал

Батиралиев А.

2016

2018

4

г.Ош пр. Масалиева 67

Жалпы:

151

7. Студенттик илимий ийрим

Кафедранын студенттик илимий ийримине кафедранын мүчөлөрү К. Төлөбаева, Н. Аркабаев, А. Абдирасулов жана Т. Умаровдор жетекчилик кылышат. Ийримге ИСТ жана ЭТАСПК адистиктеринин студенттери катышып, ийримде олимпиадага карата даярдык жүргүзүлөт жана С#, Pascal ABC программалоо тилдери терендетилип үйрөтүлөт.

2018-жылдын 14-ноябрынан тартып ОшМУнун МИТ факультетинин каалоочу студенттери үчүн Программалоо кафедрасында илимий ийрим уюуштурулду. Ийрим дүйнөлүк деңгээлдеги көрсөткүчү боюнча жогорку орунда турган C# программалоо тили боюнча өтүлүүдө.

Ийримдин максаты: студенттерге заманбап программалоо технологиясын үйрөтүү.

Ийримдин мүчөлөрү факультеттин түрдүү группаларынын программалоо тилине кызыккан студенттери.

Ийрим негизинен эки этаптан турат:

1) Программалоо тилин өздөштүрүүнү жаңы баштап жаткан студенттер. Аларга ийрим аптанын так 1,3,5- күндөрү болот.

2) Программалоо тилин жогорку деңгээлде өздөштүргөн студенттер. Аларга аптанын 2, 4, 6- күндөрү ийрим өтүлөт.

8. Кафедранын элективдик курстар 2019-2020-окуу жылы үчүн тандалып деканатка тапшырылган. Элективдүү курстар студенттердин сунуш талабы боюнча тандалып, жооптуу окутуучулар тарабынан ар бир предмет бланкалык (кагаз) форма түрүндө алынган. Тандоо курстары боюнча маалымат пакеттери жана каталогдор окуу жылынын аягында кийинки окуу жылына студенттерге кафедра тарабынан жарыяланып турат. Тандоо курстары боюнча ар бир предметтик окутуучу студенттер менен жолугушуп, өздөрүнүн предметтери жөнүндө толук маалымат беришет. Керектүү маалыматтарды да ала алышат. Кафедрадагы профессордук-окутуучулар тарабынан тандоо курстары сунушталып, кафедранын отурумунда талкууланып, ал программа жетекчи тарабынан бекитилет. Студенттер тандоо курстарындагы кайсы предметти тандаса, жаңы окуу жылынын башталышында ошол предметти сунуштаган окутуучуга бөлүнөт. Жооптуулар: ПОВТАС адистиги үчүн ф.-м.и.к., доцент Н. Аркабаев, ал эми ИСТ адистигине окутуучу К. Абдумиталип уулу. Кафедрадагы документтер тиешелүү папкаларда сакталган. Окуу-усулдук иштер үчүн иш планы түзүлгөн.

9. 2018-19-окуу жылына карата кафедранын ар бир окутуучулары тарабынан ачык сабактар пландаштырылган жана атайын папкаларда анализдери менен кошо тиркелет. Өтүлгөн ачык сабактардын протоколдору кафедранын илимий-усулдук журналына жазылган. Кафедранын профессору А.Сопуев окутуучулардын бардык ачык сабактарынын план-конспектисине анализ берип, сабактарына катышкан (14 анализ). 2018-жылдын 17-декабрында өткөн жаңы келген А.Абдирасуловдун сабагына А.Сопуев катышып, анализ берген. Тажрыйба алмашуу максатында кафедрада ачык сабактар, өз ара сабактарга катышуулар пландаштырылган. Сабактарга жамааттык катышуунун графиги түзүлгөн, ал эми окутуучулардын өз ара катышуулары жөнүндө маалыматтар кафедранын мүчөлөрүнүн атайын журналында чагылдырылган. Кафедранын кеңешмелеринде ачык сабактар талкууланган. Ачык сабактын иштелмелери, сабакка өз ара катышуу баракчалары толтурулуп кафедрада тиешелүү папкаларга тиркелген. Окуу жылдын жарым жылдыгында төмөнкү окутуучулар пландаштырган ачык сабактарын өтүштү (11-таблица).

Ачык сабактардын иштелмелерин жаңы структурага салынуусу сунушталат.

11-таблица

Группа

Окутуучунун Ф.А.А.

Дисциплина

Өтүлгөн күнү

1

ИСТ(б)-1-18

Абдумиталип уулу К.

Visual Basic for Application

Сентябрь, 2018

2

ПОВ(б)-2-18

Тажикбаева С.

Оптималдаштыруу усулдары жана чечимдерди кабыл алуу теориясы

Октябрь, 2018

3

ИСТд-1-18

Омаралиева Г.А.

Информатика

Октябрь, 2018

4

ПИКТ-1-18

Орозов М.

Информатика

Октябрь, 2018

5

ИСТ(б)-1-18

Сактанов У.А.

Вычислительная математика и математическая логика

Октябрь, 2018

6

ИСТ(б)-2-15Р

Айтбай кызы А.

Локальные и глобальные сети

Октябрь, 2018

7

ПОВ(б)-2-15

Абдугулова Г.С.

КПВ (AutoCAD)

Октябрь, 2018

8

ИСТ(б)-2-18р

Маматова В.

Управление данными

Ноябрь, 2018

9

ПОВ(б)-1-18

Сопуев А.С.

Программалоо

Ноябрь, 2018

10

ИСТ(б)-2-18р

Омаралиева Г.А.

КПВ (Программирование в MS Access)

Декабрь, 2018

11

ИСТ(м)-1-17

Умаров Т.

Программирование 1С Предприятие

Октябрь, 2018

12

ПОВ(б)2-15

Абдирасулов А.

Visual C++ чөйрөсүндө программалоо

Декабрь, 2018

13

ИСТ(б)-1-16

Тажикбаева С.

Финансы жана салык системасы

Февраль, 2019

14

ИСТ(м)-1-17

Сактанов У.

Понятие информационных технологий

Февраль, 2019

10. Программалоо кафедрасынын персоналдык окутуучулук курамынын квалификацияны жогорулатуусу жөнүндө маалымат (акыркы 3 жылга)

12-таблица

Окутуучунун аты-жөнү

Кызматы

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Мөөнөтү

Сааты

1. 1.

Сопуев А.С.

Ф.-м.и.д., профессор

Самостоятельная работа студентов в условиях реализации компетентностного подхода,

АУЦА, центр дополнительного образования

2013-жыл

Октябрь, Бишкек

10 с.

Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений,

КРСУ, Естественно-технический факультет

2013-жыл

5-7-сентябрь,

Ысык-Көл

Higher Education Initiative for Informatics in Center Asia (HEICA),

КГТУ Раззаков атынд.

2013-жыл

3-5-июнь, Бишкек

Boundary value problems for third order equation with integral boundary conditions,

V Congress of the Turkic World Mathematicians

2014-жыл

5-7-июнь,

Ысык-Көл

Көз карандысыз акккредитация боюнча эксперттерди даярдоо,

Фонд “СОРОС-Кыргызстандын” “Жогорку билимдин жаныланышы жана сапаттуу кепилдигинин тутумдары” проектиси

2014-жыл

17-18-июнь,

Ош

Педагогдун профессионалдык компетентүлүгү,

ОшМУ

2014-жыл

Интегрированное обучение предмету и языку.Вводный курс,

КР ББ жана ИМ жана балдар ООН (UNICEF) фонду

2015-жыл

30-31-Январь,

13-14-февраль,

32 с, Ош

“Көз карандысыз аккредитация экспертти даярдоо”

2016-жыл, 3-март

“ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо”,

EDNET

2016-жыл, 5-март

“Эл баасы” көз карандысыз организациясы тарабынан уюштурулган “Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү”

2017-ж.

ОшМУ

12 с.

МИТфнын окутуучуларына “Өзүн-өзү баалоо жана отчетту даярдоо” деген темада семинар өттү

2018-ж., сентябрь-ноябрь

2. 2.

Абдугулова Г.С.

Улук окутуучу

ICDL International Computer Driving Licence.

Module :

1. Using a Computer and Managing Files

2. Word Processing

3. Spreadsheets

4. Presentation

Сертификат международного уровня

05-Jul-2011

№ KG0000000131

2011 –ж.

Тестирование и мониторинг качества обучения. Компетентностный подход,

Филиал РГСУ, КГУ им. И.Арабаева, обществ.фонд «центр исслед. И мониторинга интеллектуальных ресурсов»

2012-ж., март

Certificate of Recognition for Exceptional Performance,

Школа Ага Хана

2012-ж., Ош

Проект HEICA в рамках TEMPUS,

КГТУ им. И.Раззакова

2013-ж., июнь

Окутуу процессине туура максат коюу, Школа Ага Хана

2015-жыл

Август, Ош

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2015-жыл

Апрель, Ош

Полный курс критического мышления. «Развитие критического мышления через чтение и письмо», ОшГУ, № АШ 1599

Программа «развитие критического мышления»

2013 -жыл

Ош

128 с.

Научная конференция «IT- технологий»

2016-жыл

20-30-апрель, ОшМУ

Магистр, б агыты ИСТЭ

2016-ж

“Robotics Central Asia” курс

2017-ж., июль,

Тажик республикасы, Бадахшан автономиялуу облусу, Хорог шаары,

10 күн

Метод семинар (математика жана информатика)

2017-жыл, август, Нарын обл. УЦА

5 күн

1. “Эл баасы” көз карандысыз организациясы тарабынан уюштурулган “Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү”

2. “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж., ОшМУ

16 с.

“Lesson Planning and Assessment” трейнинг

Ага Хан мектеби, 2017-ж., 4-10-январь

“Эл баасы” көз карандысыз организациясы тарабынан уюштурулган “Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү”

ОшМУ

2017

“Robotics Central Asia” курс (2-этап)

2018-ж., июль,

Тажик республикасы, Бадахшан автономиялуу облусу, Хорог шаары,

10 күн

Гостевая лекция

“Auto CAD системасында эки өлчөмдүү чиймелерди жана үч өлчөмдүү моделдерди түзүү мүмкүнчүлүгү

2019-жыл, январь, Озбекистан, Ташкент шаары

3 күн

3. 3.

Сатаров А.Э.

Доцент

Окутууда компетентүүлүк мамиледе окуу-методикалык камсыздалышты иштеп чыгуу жана жаычыл технологияларды пайдалануу,

ОшМУ

Ош, 2014-жыл

декабрь

30с

Өздүк баалоону өткөрүү жана өздүк баалоо боюнча отчет жазуу, Ednet

Ош, 2015-жыл

май

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”

Ош, 2015-жыл

апрель

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2016-ж 14-17-декабрь

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-жыл

16 с.

4.

Сактанов У.А.

Доцент

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-жыл

16 с.

“Билим берүү тармагында аккредитациялоо жана лицензиялоо” семинары

4. 5.

Аркабаев Н.К.

И.о. доцент

ОшМУ, GIZ,

V Congress of the Turkic World Mathematicians

Ысык-Көл, 2014-жыл, июнь

Higher Education Initiative for Informatics in Center Asia (HEICA), КГТУ Раззаков атынд.

TEMPUS

2013-жыл

июнь

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

Ош, 2015-жыл

апрель

“lingcomp”, Web-Design, англис тили курсу

2016-жылдын 20-декабрда

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж.

16 с.

Гостевая лекция

Өзбекистан, Андижан обл. 2019-ж., апрель

3 күн

5. 6.

Айтбай кызы Айгул

И.о. доцент

Полный курс критического мышления. «Развитие критического мышления через чтение и письмо», ОшГУ,

№ АШ 1599, Программа «развитие критического мышления»

Ош, 2012-жыл

128с

Педагогдун профессионалдык компетентүлүгү,

ОшМУ

Ош, 2014-жыл

Проект HEICA в рамках TEMPUS,

КГТУ им. И.Раззакова

2013-жыл, июнь

Окутуунун дистанттык технологиялары,

ОшМУ

Ош, 2013-жыл

май

72 с

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж.

16 с.

“Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования Агенство по аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО)

2017-ж.

12 с.

6. 6.

Тажикбаева С.Т.

Улук окутуучу

Полный курс критического мышления. «Развитие критического мышления через чтение и письмо», ОшГУ, № АШ 1599

Программа «развитие критического мышления»

2012 год

128 с, Ош

Проект HEICA в рамках TEMPUS,

КГТУ им. И.Раззакова

2013 год, июнь

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2015-жыл

Апрель, Ош

Өздүк баалоону өткөрүү жана өздүк баалоо боюнча отчет жазуу, Ednet

2014-жыл

Январь, Ош

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-жыл.

16 с.

Магистр, б агыты ИСТЭ

2016-ж

7. 7.

Төлөбаева К. А

Окутуучу

Полный курс критического мышления. «Развитие критического мышления через чтение и письмо», ОшГУ, № АШ 1599

Программа «развитие критического мышления»

2012 год

128 с, Ош

Проект HEICA в рамках TEMPUS,

КГТУ им. И.Раззакова

2013 год, июнь

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2015-жыл

Апрель, Ош

Педагогдун профессионалдык компетентүлүгү,

ОшМУ

2014-жыл, Ош

“Көз карандысыз аккредитация экспертти даярдоо”, EDNET

2016-жыл, 3-март

Магистр, б агыты ИСТЭ

2016-ж

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-жыл.

16 с.

“Эл баасы” көз карандысыз организациясы тарабынан уюштурулган “Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү”

2017-ж.

“Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования Агенство по аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО)

2017-ж.

12 с.

“Mathematics of Central Asia” курс

2018-ж., июль,

Тажик республикасы, Бадахшан автономиялуу облусу, Хорог шаары,

14 күн

8.

Маматова В. Т.

Окутуучу

Окутууда компетентүүлүк мамиледе окуу-методикалык камсыздалышты иштеп чыгуу жана жаңычыл технологияларды пайдалануу,

ОшМУ

2014-жыл

Декабрь

30с, Ош

“Информационные технолгии в экономике”,,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2015-жыл

Апрель, Ош

Магистр, б агыты ИСТЭ

2016-ж

1. “Эл баасы” көз карандысыз организациясы тарабынан уюштурулган “Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү”

2. “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж.

16 с.

9.

Токторбаев А. М.

И.о. доцент

Педагогдун профессионалдык компетентүлүгү,

ОшМУ

2014-жыл, Ош

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж.

16 с.

10.

Абдирайимова Н.А.

Улук окутуучу

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2015-жыл

Апрель, Ош

Полный курс критического мышления. «Развитие критического мышления через чтение и письмо», ОшГУ, № АШ 1599

Программа «развитие критического мышления»

2012-жыл, Ош

128 с

Проект HEICA в рамках TEMPUS,

КГТУ им. И.Раззакова

2013 год, июнь

Окутуунун дистанттык технологиялары,

ОшМУ

2013-жыл

май, Ош

72 с

11.

Абдимиталип у К.

Окутуучу

Окутууда компетентүүлүк мамиледе окуу-методикалык камсыздалышты иштеп чыгуу жана жаңычыл технологияларды пайдалануу,

ОшМУ

2014-жыл

декабрь, Ош

30с

“Информационные технолгии в экономике”,

“Геоинформационные системы”,

ОшМУ жана НГТУ (Новосибирск)

2015-жыл

апрель, Ош

Магистр, б агыты ИСТЭ

2016-ж

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж.

16 с.

12.

Омаралиева Г.А.

Окутуучу

1С Бухгалтерия, УЦ “Гений”

2013-жыл

май, Ош

80с

Окутууда компетентүүлүк мамиледе окуу-методикалык камсыздалышты иштеп чыгуу жана жаңычыл технологияларды пайдалануу,

ОшМУ

2016-жыл

Магистр, б агыты ИСТЭ

2016-ж

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”

2017-ж.

16 с.

13.

Маткалык кызы Кымбат

Окутуучу

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо

2017-ж.

16 с.

Магистр, б агыты ИСТЭ

2017-ж

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү, курс

2018-жыл, ОшМУ

96 с.

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү, курс

2018, январь

96 с.

14.

Умаров Тилек

Окутуучу

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу” семинар

2019, апрель

72 с.

Магистр ант , багыты ИСТЭ

15.

Мурзакматова З.Ж.

Окутуучу

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу” семинар

2019, апрель

72 с.


ОшМУ нун МИТ факультетиндеги “Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата кафедралардагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” боюнча белгиленген баяндаманын, пикирлердин, жарышь сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде МИТ факультетинин Окумуштуулар Кеңеши

Т О К Т О М кылат

1. ОшМУ нун МИТ факультетиндеги “Билимдин сапатын көтөрүү жылына карата кафедралардагы окуу-усулдук иштердин, окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун абалы жана аларды өркүндөтүү маселелери” боюнча Д.И. Зулпукарованын баяндамасы жактырылсын.

2. Кафедрада окутулуп жаткан багыттарды (адистиктерди) даярдоонун НББПрын толуктап түзүү жагы каф. башчыларына милдеттендирилсин.

3. Кафедраларда бардык дисциплиналар боюнча ОМК толукталып иштелип чыксын жана анын сапатын көзөмөлгө алуу жагы МИТ факультетинин деканынын орун басары А.Кудуевге жана факультеттин Усулдук Кеңешинин төрайымы Д.И. Зулпукаровага жүктөлсүн.

4. Кафедралардагы окуу-усулдук иштердин сапатын жакшыртуу, ачык сабактарды, ара сабактарга катышууларды уюштуруп өткөрүүнү көзөмөлдөө жагы фак. УКнин төрайымы Д.И. Зулпукаровага, кафедралардын усулдук кеңештеринин координаторлоруна жана факультеттин сапат боюнча координаторуна милдеттендирилсин.

5. Окутуу процессинде окутуунун жаңы технологияларын колдонууну жайылтуу жана аларды өркүндөтүү иштери кафедралардын усулдук кеңештеринин координаторлоруна, факультеттин УКнин төрайымына жүктөлсүн жана ал МИТ факультетинин деканы У.Сопуев жана декандын окуу иштери боюнча орун басары А.Кудуев тарабынан көзөмөлгө алынсын.

6. Окутуучулар тарабынан ОМКлар НББП нын ОН нын негизинде түзүлсүн жана 30-майда кайрадан факультеттин Усулдук Кеңеши тарабынан текшерүү жүргүзүлүп жыйынтыгы билдирилсин.

7. Факультетте окутуучулардын квалификациясын жогорулатуунун жобосу иштелип чыксын.


МИТ факультетинин Программалоо кафедрасынын 2017-2018 жана 2018-2019-окуу жылдарында квалификациянын жогорулаткандыгы жөнүндө маалымат

2017-2018-окуу жылы

Факультет

Кафедра

Окутуучунун аты-жөнү

Квалиф. жогорулаткан уюм, мекеме, коом ж.б. аталышы, жайгашкан жери

Семинар, тренинг, курстун аталышы, сааты, мөөнөтү

Квалификацияны жогорулатуунун тажрыйбасын окуу процессинде колдонулушу

Эскертүү

1.

МИТ

Программалоо

Сопуев А.С.

Агенство по аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО)

Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования, 12с

2.

МИТ

Программалоо

Абдугулова Г.С.

Эл баасы” көз карандысыз организациясы

Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү”, 16с

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16с

3.

МИТ

Программалоо

Тажикбаева С.Т.

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16с

4.

МИТ

Программалоо

Аркабаев Н.К.

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16с

5.

МИТ

Программалоо

Айтбай кызы Айгул

1. Агенство по аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО)

“Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования”, 12с

Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16с

6.

МИТ

Программалоо

Төлөбаева К. А

1. Агенство по аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО)

“Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования”, 12с

Эл баасы” көз карандысыз организациясы

Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредитациянын программасын өткөрүү

Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

,“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

7.

МИТ

Программалоо

Маматова В. Т

1. “Эл баасы” көз карандысыз организациясы

“Профессионалдык билим берүүнү уюштуруу жана көз карандысыз аккредиациянын программасын өткөрүү”

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16с

8.

МИТ

Программалоо

Токторбаев А. М

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16с

9.

МИТ

Программалоо

Абдирайимова Н.А

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

10.

МИТ

Программалоо

Абдимиталип у К

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

11.

МИТ

Программалоо

Омаралиева Г.А

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги,

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

12.

МИТ

Программалоо

Умаров Т.

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

13.

МИТ

Программалоо

Маткалык к. К.

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

14.

МИТ

Программалоо

Дооронова Н.

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиги

“Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо”, 16

2018-2019-окуу жылы

1

МИТ

Программалоо

Сопуев А.С.

МИТфнын окутуучуларына “Өзүн-өзү баалоо жана отчетту даярдоо” деген темада семинар өттү

2018-ж., сентябрь-ноябрь

2

МИТ

Программалоо

Сактанов У.

“Билим берүү тармагында аккредитациялоо жана лицензиялоо” семинары

25-27-октябрь, 2018

3

МИТ

Программалоо

Маткалык кызы Кымбат

Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү, курс

2018, январь,

96 саат

Кафедра башчысы: ф.-м.и.д., профессор Сопуев А.С.

Метод кеңештин төрайымы: п.и.к., доцент Зулпукаарова Д.И.


10. Жогорку математика кафедрасынын ПО курамдын квалификацияны жогорулатуусу жөнүндө маалымат 2017-2018-2019-окуу жылы үчүн

Окутуучунун аты, жөнү

Кызматы

КЖКдан өткөн

дата, көлөмү

(акыркы 3 жыл)

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

Сопуев У

ф-м.и.к

доцент

2018

“агартуу академиясы” коомдук фонду тарабынан «Жаш автор» табылды

«Агартуу академияс»

2017

English language-72

ОшМУ

2017

«Өздук баалоо отчетун жана аккредитация боюнча экперттерди даярдоо » семинарына катышкандыгын тастыктайт

“Эл баасы”

2017

“Коз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо”тренинг өткөпгондүгүн ырастайт

Ednet

Абдрасулова С.

улук окутуучу

2018

Предметти жана тилди ингеграциялап Окутуу -72

ОшМУ

Кедейбаева Д

п.и.к

доцент

2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

ОшМУ

72с, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу” тренинг-семинарда сотренер

«Агартуу академиясы»

2016 жылдын январь айынан баштап ай сайын үзгүлтүксүз өтүлүүчү илимий-усулдук семинар

ЖОЖ дор аралык “Жогорку жана кесиптик мектептерде матемтиканы окутуунун актуалдуу проблемалары”

ОшМУ

Матанов Ш

окутуучу

2018

Кесиптик билим берүүдө технологияларды пайдалануу -72

ОшМУ

Абдукаимова А.

окутуучу

2016 жылдын январь айынан баштап ай сайын үзгүлтүксүз өтүлүүчү илимий-усулдук семинар

ЖОЖ дор аралык “Жогорку жана кесиптик мектептерде матемтиканы окутуунун актуалдуу проблемалары”

ОшМУ

2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

ОшМУ

72с, 2019

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу” тренинг-семинары

«Агартуу академияс»


Алгебра жана геометрия кафедрасынын мүчөлөрүнүн квалификацияларын

жогорулатуусу 2017-18-19- жыл үчүн

Окутуучунун аты-жөнү

Кызматы

КЖнын багыты, сертификат берген мекеме

Сааты

Мөөнөтү

1

Матиева Гулбадан

ф.-м.и.д., проф.

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

2

Борбоева Гулниса Маматкановна

ф.-м.и.к., доцент

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

3.

Папиева Толкун Маматаевна

ф.-м.и.к., доцент

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

МОиН КР, НААР Республики Казахстан

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга»

12 с.,

04.06.2017

КРнын ББМ алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту

“7-11 класстар үчүн математикалык жана табигый-илимий билим берүүчүлүк тармактарынын предметтик стандарттарын киргизүү”

32

2-5 апрель 2018-жыл

Борбордук Азия Университетинин Билим берүүнү өнүктүрүү программасы STEM багыты.

Кыргызстан, Казахстан жана Тажикстандын мектеп мугалимдери жана педагогикалык окуу жайлардын окутуучулары үчүн өткөрүлүүчү Эл аралык семинар

4-11.01. 2019

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

72

8.04-11.04. 2019

4

Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна

ф.-м.и.к., доцент

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МОиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

5

Селиванова Н.С.

Улук окутуучу

Обучающий семинар для экспертов «Независимого агентства аккредитации и рейтинга», МоиН КР, НААР Республики Казахстан

12

04.06.2017

6.

Мустапакулова Чолпон Абакуловна

Окутуучу

“Педагогикалык жана психологиялык билимин өркүндөтүү”

96

10.01-05.02. 2018

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу”

72

18.01-26.01.2019

“Эл баасы” аккредитациялык агенттиктин аккредитацияга дардык боюнча уюштурулган семинар

“Кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу” тренинг-семинар

72

“Педагогикалык жана психологиялык билимин өркүндөтүү”

96

10.01-05.02.2018

“Окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

72

8.04-11.04.2019

7.

Арап кызы Таттыбүбү

“Сынчыл ойлоону онүктүрүү” тренинг – семинар

“Компетентуулук жана компетенция “ илимий семинары

18

Алгебра жана геоетрия кафедрасынын башчысы: ф.-м.и.к., доцент Папиева Т.М.

МИТ факультетинин Усулдук кеңешинин төрайымы: п.и.к., доцент Зулпукарова Д.И