Бекитилген дисциплиналардын тизмеси

Өзгөн эл аралык медициналык колледжинин «Жалпы кесиптик дисциплиналар» кафедрасында бекитилген сабактардын тизмеси

Дисциплиналардын аталышы

1

Анатомия жана адам физиологиясы жалпы патология негиздери менен

2

Анатомия

4

Ботаника

5

Фармакогнозия

6

Медициналык генетика

7

Микробиология негиздери, вирусологии жана иммунология

8

Микробиология

9

Гигиена жана адам экологиясы

10

Фармакология

11

Фармацевтикалык технология

12

Медициналык айым ишинин негиздери

13

Паллиативдик жардам негиздери

14

Дени сак адам жана анын чөйрөсү

15

Фармация экономикасы жана уюштуруу

16

Биология медициналык генетика негиздери менен