Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуусу

Өзгөн эл аралык медициналык колледжинин “Жалпы кесиптик дисциплиналар” кафедрасынын профессордук-окутучулук курамынын квалификацияны жогорулатуу боюнча маалыматы

Аты-жөнү, кызматы

2015-жыл

2016-жыл

2017-жыл

2018-жыл

2019-жыл

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

1

Раева Кыздаркан Төлөновна

Агартуу академиясы сертификат

“ЖОЖгы баштапкы мугалимге жардам”

Ош шаары

19.01.15-24.01.15

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №25

Сертификат №12

Сертификат №23

Сертификат №3

Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций Сертификат №CT-04.94

СТ-0494

„Эл баасы“ коз карандысыз акредитациялык агенттиги

Сертификат №

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Ош ш

05.04.17-06.04.17

15.06.17-16.06.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ, 2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат)

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

Аккредитация и рейтинг- факторы обеспечения качества высшего образования”

г.Ош, НААР, 10.09.2019-ж.

Рег № 2354-19

2

Абдикеримов Кубатбек Кудайбердиевич

Агартуу академиясы сертификат

“ЖОЖгы баштапкы мугалимге жардам”

Ош.шаары 19.01.15-24.01.15

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат

№01969

01.02.16-13.02.16

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №18

Сертификат №16

Сертификат №13

Сертификат №12

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ,2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат)

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

3

Кочкор уулу Бакыт

Агартуу академиясы сертификат№

“ЖОЖгы баштапкы мугалимге жардам”

Ош.шаары 19.01.15-24.01.15

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №14

Сертификат №20

Сертификат №17

Сертификат №9

Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций Сертификат №

СТ-0473

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат

№09481

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Ош ш

05.04.17-06.04.17

Ош ш

04.09.17-28.10.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ, 2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат) Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

4

Токтомуратов Рысбай Алибаевич

Агартуу академиясы сертификат№

“ЖОЖгы баштапкы мугалимге жардам”

Ош.шаары 19.01.15-24.01.15

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат

№02211

Ош ш

15.02.16-27.02.16

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №17

Сертификат №17

Сертификат №14

Сертификат №7

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат

№06162

Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций Сертификат №

СТ-0482

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Ош ш16.01.17-28.01.17

Ош ш

05.04.17-06.04.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ, 2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат) Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

5

Жолдошбаева Рита Маматкуловна

Агартуу академиясы сертификат

“ЖОЖгы баштапкы мугалимге жардам”

Ош.шаары 19.01.15-24.01.15

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат№02844

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат№03438

14.03.16-24.03.16

11.04.16-23.04.16

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №3

Сертификат №8

Сертификат №17

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат№0017179

Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций Сертификат

СТ-04

„Эл баасы“ коз карандысыз акредитациялык агенттиги

Сертификат №0129

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Бишкек ш

11.12.17-16.12.17

Ош ш.

05.04.17-06.04.17

15.06.17-16.06.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ, 2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат) Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

6

Жаанбаева Зулайка Нажимовна

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат

№02210

Ош ш

15.02.16-27.02.16

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №19

Сертификат №21

Сертификат №19

Сертификат №8

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат№ 06161

Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций Сертификат №

СТ-0462

„Эл баасы“ коз карандысыз акредитациялык агенттиги

Сертификат №100

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Ош ш16.01.17-28.01.17

Ош ш

05.04.17-06.04.17

15.06.17-16.06.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ, 2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат) Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

7

Рахманбердиев Ильгизбек

Ош шаары

14.05.15-15.05.15

КММ кайра даярдоо ж-а адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалы Сертификат

№ 02088

Ош ш

15.02.16-27.02.16

“КG СТАН» окуу маалымат борбору

Сертификат №4

Сертификат №6

Сертификат №10

Сертификат №23

Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций Сертификат №

СТ-0481

Өзгөн ш. 04.01.17-31.01.17

Ош ш

05.04.17-06.04.17

Педагогдук билимин өркүндөтүү, компьютердик сабаттуулук

Ош МУ, 2018

“Компетентүүлүктү калыптандыруучу жана баалоочу каражаттар” тренинг-семинар (36 саат) Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.

Ош “Агартуу академиясы” 24-26 январь 2019-ж.